Matei 1:1-25

1  Cartea istoriei+ lui Isus Cristos, fiul lui David,+ fiul lui Avraam:+   Lui Avraam i s-a născut Isaac;+lui Isaac i s-a născut Iacob;+lui Iacob i s-au născut Iuda+ și frații lui;   lui Iuda i s-au născut Pereț+ și Zerah, din Tamar;lui Pereț i s-a născut Hețron;+lui Hețron i s-a născut Ram;+   lui Ram i s-a născut Aminadab;lui Aminadab i s-a născut Nahșon;+lui Nahșon i s-a născut Salmon;+   lui Salmon i s-a născut Boaz, din Rahav;+lui Boaz i s-a născut Obed, din Rut;+lui Obed i s-a născut Iese;+   lui Iese i s-a născut David,+ regele.+  Lui David i s-a născut Solomon,+ din soția lui Urie;   lui Solomon i s-a născut Roboam;+lui Roboam i s-a născut Abiia;lui Abiia+ i s-a născut Asa;+   lui Asa i s-a născut Iosafat;+lui Iosafat i s-a născut Ioram;+lui Ioram i s-a născut Ozia;   lui Ozia i s-a născut Iotam;lui Iotam+ i s-a născut Ahaz;+lui Ahaz i s-a născut Ezechia;+ 10  lui Ezechia i s-a născut Manase;+lui Manase+ i s-a născut Amon;+lui Amon+ i s-a născut Iosia; 11  lui Iosia+ i s-au născut Ieconia+ și frații lui în timpul deportării în Babilon.+ 12  După deportarea în Babilon, lui Ieconia i s-a născut Șealtiel;+lui Șealtiel i s-a născut Zorobabel;+ 13  lui Zorobabel i s-a născut Abiud;lui Abiud i s-a născut Eliachim;lui Eliachim i s-a născut Azor; 14  lui Azor i s-a născut Țadoc;lui Țadoc i s-a născut Achim;lui Achim i s-a născut Eliud; 15  lui Eliud i s-a născut Eleazar;lui Eleazar i s-a născut Matan;lui Matan i s-a născut Iacob; 16  lui Iacob i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus,+ care este numit Cristos.+ 17  Toate generațiile de la Avraam până la David au fost paisprezece generații, de la David până la deportarea în Babilon, paisprezece generații, iar de la deportarea în Babilon până la Cristos, paisprezece generații. 18  Iar nașterea lui Isus Cristos a fost așa: Pe când mama sa, Maria, îi era promisă+ în căsătorie lui Iosif, ea s-a aflat însărcinată prin spiritul sfânt+ înainte ca ei să fie împreună. 19  Totuși, Iosif, soțul ei, avea de gând să divorțeze+ de ea în secret, fiindcă era drept și nu voia s-o facă de rușine.+ 20  Dar, după ce s-a gândit la aceste lucruri, iată că îngerul lui Iehova i-a apărut în vis, zicând: „Iosif, fiul lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, fiindcă ce s-a conceput în ea este prin spiritul sfânt.+ 21  Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus*,+ căci el își va scăpa+ poporul+ de păcatele lui“.+ 22  Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce spusese Iehova+ prin profetul său,+ când a zis: 23  „Iată că fecioara+ va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel“,+ care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi“.+ 24  Atunci Iosif s-a trezit din somn și a făcut așa cum îi spusese îngerul lui Iehova: a luat-o la el pe soția sa. 25  Dar n-a avut relații intime+ cu ea până a născut un fiu.+ Și el i-a pus numele Isus.+

Note de subsol

Adică „Iehova este salvare“.