Marcu 16:1-20

16  Când a trecut sabatul,+ Maria Magdalena,+ Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat mirodenii ca să vină să-l ungă.+  În prima zi+ a săptămânii, ele au venit foarte devreme la mormântul de amintire, după ce răsărise soarele.+  Și ziceau una către alta: „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormântul de amintire?“  Dar, când și-au ridicat privirea, au văzut că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare.+  Când au intrat în mormântul de amintire, au văzut un tânăr așezat în dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și s-au înspăimântat.+  El le-a zis: „Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, care a fost țintuit pe stâlp.+ El a fost sculat+ din morți, nu mai este aici. Iată locul unde a fost pus!+  Dar duceți-vă și spuneți-le discipolilor săi și lui Petru: «El merge înaintea voastră în Galileea.+ Acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus»“.+  Astfel, după ce au ieșit, ele au fugit de la mormântul de amintire, căci le cuprinsese un tremur și o emoție puternică. Și n-au spus nimănui nimic, pentru că le era frică.+ ÎNCHEIERE SCURTĂ Unele manuscrise și versiuni de dată recentă conțin după Marcu 16:8 următoarea încheiere scurtă: Dar le-au relatat pe scurt celor ce erau cu Petru toate lucrurile care li se porunciseră. După aceea, Isus însuși i-a trimis de la răsărit la apus cu vestea sfântă și nepieritoare a salvării veșnice. ÎNCHEIERE LUNGĂ Unele manuscrise (A, C, D) și versiuni (Vg, Syc,p) vechi adaugă următoarea încheiere lungă, pe care א, B, Sys, Arm o omit:  După ce s-a sculat din morți devreme, în prima zi a săptămânii, i s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni. 10  Ea le-a dus vestea celor ce fuseseră cu el, căci erau întristați și plângeau. 11  Dar ei, când au auzit că revenise la viață și că ea îl văzuse, n-au crezut. 12  După aceea, li s-a arătat cu altă înfățișare la doi dintre ei, care mergeau pe drum, ducându-se la țară. 13  Ei s-au întors și le-au dus vestea și celorlalți, dar nici pe aceștia nu i-au crezut. 14  Mai târziu însă li s-a arătat celor unsprezece în timp ce erau întinși la masă și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii, fiindcă nu-i crezuseră pe cei ce îl văzuseră sculat din morți. 15  Și le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și predicați vestea bună întregii creații. 16  Cine crede și este botezat va fi salvat, dar cine nu crede va fi condamnat. 17  Aceste semne îi vor însoți pe cei care vor crede: Folosindu-se de numele meu, vor scoate demoni, vor vorbi în limbi, 18  vor lua în mână șerpi și, dacă vor bea ceva ucigător, nu le va face niciun rău. Își vor pune mâinile peste bolnavi, iar ei se vor face bine“. 19  După ce le-a vorbit, Domnul Isus a fost luat sus, la cer, și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. 20  Astfel, ei au ieșit și au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei și întărea mesajul prin semnele care-l însoțeau.

Note de subsol