Marcu 10:1-52

10  Apoi el s-a ridicat de acolo și s-a dus la hotarele Iudeii și dincolo de Iordan. Și din nou s-au strâns la el mulțimi și, cum făcea de obicei, a început din nou să le învețe.+  Atunci au venit niște farisei și, ca să-l pună la încercare, l-au întrebat dacă îi este permis unui bărbat să divorțeze de soție.+  Răspunzând, el le-a zis: „Ce v-a poruncit Moise?“  Ei au zis: „Moise a permis să se scrie un certificat de divorț și să divorțeze de ea“.+  Dar Isus le-a zis: „Din cauza împietririi inimii voastre+ v-a scris el această poruncă.  Totuși, de la începutul creației «El i-a făcut de sex bărbătesc și de sex femeiesc.+  De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa  și cei doi vor fi o singură carne».+ Așa că nu mai sunt doi, ci o singură carne.  Deci ce a pus Dumnezeu în același jug omul să nu despartă“.+ 10  Când au fost din nou în casă,+ discipolii l-au întrebat despre aceasta. 11  El le-a zis: „Cine divorțează de soția lui și se căsătorește cu alta comite adulter+ față de ea, 12  iar dacă o femeie, după ce a divorțat de soțul ei, se căsătorește cu altul comite adulter“.+ 13  Atunci oamenii i-au adus niște copilași ca să-i atingă, dar discipolii i-au mustrat.+ 14  Văzând aceasta, Isus s-a indignat și le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la mine! Nu încercați să-i opriți, căci regatul lui Dumnezeu este al celor ca ei.+ 15  Adevărat vă spun că cine nu primește regatul lui Dumnezeu ca un copilaș nu va intra în el“.+ 16  Și a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei.+ 17  Și, pe când ieșea ca să-și continue drumul, un om a alergat și a căzut în genunchi înaintea lui, întrebându-l: „Bunule Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?“+ 18  Isus i-a zis: „De ce mă numești bun?+ Nimeni nu este bun, în afară de unul singur: Dumnezeu.+ 19  Cunoști poruncile: «Să nu ucizi»,+ «Să nu comiți adulter»,+ «Să nu furi»,+ «Să nu depui mărturie mincinoasă»,+ «Să nu înșeli»,+ «Onorează-i pe tatăl tău și pe mama ta»“.+ 20  Omul i-a zis: „Învățătorule, toate aceste lucruri le păzesc din tinerețea mea“. 21  Privindu-l, Isus a simțit iubire pentru el și i-a zis: „Un singur lucru îți lipsește: Du-te, vinde ce ai și dă-le săracilor și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă!“+ 22  Dar, la auzul acestor cuvinte, s-a întristat și a plecat mâhnit, căci avea multe avuții.+ 23  După ce s-a uitat împrejur, Isus le-a zis discipolilor săi: „Cât de greu va fi pentru cei care au bani+ să intre în regatul lui Dumnezeu!“+ 24  Dar discipolii au rămas uimiți+ de cuvintele sale. Atunci Isus le-a zis din nou: „Copii, cât de greu este să intri în regatul lui Dumnezeu! 25  Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un bogat să intre în regatul lui Dumnezeu“.+ 26  Ei au fost și mai uluiți și i-au zis: „Atunci cine poate fi salvat?“+ 27  Uitându-se țintă la ei, Isus a zis: „La oameni, lucrul acesta este imposibil, dar nu și la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt posibile“.+ 28  Atunci Petru i-a zis: „Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat“.+ 29  Isus a spus: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care a lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare pentru mine și pentru vestea bună+ 30  și care să nu primească însutit+ acum, în acest timp, case și frați și surori și mame și copii și ogoare împreună cu persecuții,+ iar în sistemul viitor, viață veșnică. 31  Totuși, mulți care sunt cei dintâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei dintâi“.+ 32  Ei urcau pe drumul spre Ierusalim și Isus mergea înaintea lor, iar ei erau uimiți. Dar cei care veneau în urmă au început să se teamă. Din nou, el i-a luat deoparte pe cei doisprezece și a început să le spună lucrurile care trebuiau să i se întâmple:+ 33  „Iată că urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi predat preoților principali și scribilor. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor preda oamenilor națiunilor,+ 34  iar aceștia își vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui și îl vor omorî, dar după trei zile el se va scula din morți“.+ 35  Iacov și Ioan, cei doi fii ai lui Zebedei,+ s-au apropiat de el și i-au zis: „Învățătorule, vrem să faci pentru noi ce îți vom cere“.+ 36  El i-a întrebat: „Ce vreți să fac pentru voi?“, 37  iar ei i-au răspuns: „Fă să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta, în gloria ta“.+ 38  Dar Isus le-a zis: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu?“+ 39  Ei i-au spus: „Putem“. Atunci Isus le-a zis: „Paharul pe care-l beau eu îl veți bea și voi și cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați și voi.+ 40  Totuși, a sta la dreapta sau la stânga mea nu este un lucru pe care eu să-l dau,+ ci este pentru aceia pentru care le-a fost pregătit“. 41  Când ceilalți zece au auzit aceasta, s-au mâniat pe Iacov și pe Ioan.+ 42  Dar Isus, chemându-i la el, le-a zis: „Voi știți că aceia care par să conducă națiunile stăpânesc peste ele și cei mari ai lor exercită autoritate asupra lor.+ 43  Între voi nu va fi așa, ci oricine vrea să fie mare între voi trebuie să fie slujitorul vostru+ 44  și oricine vrea să fie primul între voi trebuie să fie sclavul tuturor.+ 45  Pentru că nici Fiul omului n-a venit ca să i se slujească,+ ci să slujească și să-și dea sufletul ca răscumpărare+ pentru mulți“.+ 46  Și ei au sosit la Ierihon. Dar, pe când el și discipolii săi și o mulțime foarte mare ieșeau din Ierihon, Bartimeu (fiul lui Timeu), un cerșetor orb, stătea la marginea drumului.+ 47  Când a auzit că era Isus Nazarineanul, a început să strige, zicând: „Fiul lui David,+ Isus, îndură-te de mine!“+ 48  Atunci mulți au început să-i spună cu asprime să tacă, dar el striga și mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!“+ 49  Isus s-a oprit și a zis: „Chemați-l!“ Și l-au chemat pe orb, zicându-i: „Curaj, ridică-te! Te cheamă!“+ 50  Aruncându-și mantia, el a sărit în picioare și s-a dus la Isus. 51  Răspunzând, Isus i-a zis: „Ce vrei să fac pentru tine?“+ Orbul i-a spus: „Rabuni, să-mi recapăt vederea!“+ 52  Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a vindecat!“+ Și imediat el și-a recăpătat vederea+ și a început să-l urmeze pe drum.+

Note de subsol