Luca 7:1-50

7  Când a terminat de spus toate aceste cuvinte în auzul poporului, a intrat în Capernaum.+  Și sclavul unui centurion, la care el ținea foarte mult, era bolnav, pe moarte.+  Când a auzit despre Isus, a trimis la el niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină și să-i scape sclavul.  Cei care au venit la Isus au început să-l roage stăruitor, zicând: „Merită să-l ajuți,  pentru că iubește națiunea noastră+ și ne-a zidit sinagoga“.  Și Isus a plecat cu ei. Dar nu era departe de casă, când centurionul a trimis niște prieteni să-i spună: „Domnule, nu te mai deranja, fiindcă nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu.+  De aceea nu m-am considerat demn să vin la tine. Dar spune un cuvânt și slujitorul meu se va vindeca.  Pentru că și eu sunt un om supus unei autorități și am soldați în subordine; și îi spun unuia: «Du-te!» și se duce; și altuia: «Vino!» și vine; și sclavului meu: «Fă asta!» și face“.+  Când Isus a auzit aceste lucruri, s-a mirat de el. S-a întors spre mulțimea care îl urma și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare“.+ 10  Și cei care fuseseră trimiși s-au întors acasă și l-au găsit pe sclav sănătos.+ 11  Puțin după aceea, a plecat spre un oraș numit Nain, iar discipolii săi și o mare mulțime mergeau cu el. 12  Pe când se apropia de poarta orașului, iată că era adus afară un mort,+ singurul+ fiu al mamei sale. Ea era văduvă. Cu ea era și o mulțime foarte mare din oraș. 13  Când Domnul a zărit-o, i s-a făcut milă+ de ea și i-a zis: „Nu mai plânge!“+ 14  Apoi s-a apropiat și a atins năsălia, iar cei care o purtau s-au oprit. Atunci el a zis: „Tinere, îți zic: Scoală-te!“+ 15  Și mortul s-a ridicat în capul oaselor și a început să vorbească, iar el i l-a dat mamei lui.+ 16  Atunci pe toți i-a cuprins frica+ și au început să-l glorifice pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet+ s-a ridicat între noi“ și „Dumnezeu și-a îndreptat atenția spre poporul său“.+ 17  Vestea aceasta despre el s-a răspândit în toată Iudeea și în tot ținutul din jur. 18  Discipolii lui Ioan i-au spus toate aceste lucruri.+ 19  Atunci Ioan i-a chemat pe doi dintre discipolii săi și i-a trimis la Domnul ca să-l întrebe: „Tu ești Cel care vine sau să așteptăm pe altul?“+ 20  Când au venit la el, bărbații i-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: «Tu ești Cel care vine sau să așteptăm pe altul?»“ 21  În ceasul acela el i-a vindecat pe mulți de boli,+ de suferințe mari și de spirite rele, iar multor orbi le-a dăruit vederea. 22  Și, răspunzând, le-a zis celor doi: „Duceți-vă+ și spuneți-i lui Ioan ce ați văzut și ați auzit: orbii+ își capătă vederea, ologii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții sunt sculați și săracilor le este anunțată+ vestea bună.+ 23  Fericit este cel care nu s-a poticnit din cauza mea“.+ 24  Când mesagerii lui Ioan au plecat, el a început să le spună mulțimilor despre Ioan: „Ce-ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt?+ 25  Ce-ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în veșminte moi?+ Iată că aceia care poartă haine scumpe și trăiesc în lux sunt în case regale.+ 26  Atunci ce-ați ieșit să vedeți? Un profet?+ Da, vă spun, mult mai mult decât un profet.+ 27  El este cel despre care s-a scris: «Iată că îl trimit înaintea feței tale+ pe mesagerul meu, care va pregăti calea înaintea ta».+ 28  Vă spun că printre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare+ decât Ioan, dar cel mai mic în regatul lui Dumnezeu este mai mare decât el“.+ 29  (Când au auzit lucrul acesta, tot poporul și încasatorii de impozite au spus că Dumnezeu este drept,+ căci fuseseră botezați cu botezul lui Ioan.+ 30  Dar fariseii și cei care erau buni cunoscători ai Legii au nesocotit sfatul+ lui Dumnezeu pentru ei, căci nu fuseseră botezați de el.) 31  „Cu cine îi voi compara pe oamenii din această generație și cu cine se aseamănă ei?+ 32  Se aseamănă cu niște copilași care stau în piață și strigă unii la alții, zicând: «V-am cântat din flaut, dar n-ați dansat, ne-am jelit, dar n-ați plâns».+ 33  La fel, Ioan Botezătorul a venit fără să mănânce pâine și fără să bea vin, dar voi ziceți: «Are demon!»+ 34  Fiul omului a venit mâncând și bând, dar voi ziceți: «Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al încasatorilor de impozite și al păcătoșilor!»+ 35  Totuși, înțelepciunea+ este dovedită dreaptă de toți copiii ei.“+ 36  Unul dintre farisei l-a rugat să ia prânzul cu el. Astfel, el a intrat în casa+ fariseului și s-a întins la masă. 37  Și iată că o femeie cunoscută în oraș ca păcătoasă a aflat că el era întins la masă în casa fariseului și a adus un vas de alabastru+ cu ulei parfumat. 38  Și, așezându-se în spate, la picioarele lui, plângea și a început să-i ude picioarele cu lacrimile ei și i le ștergea cu părul capului ei. De asemenea, îi săruta cu tandrețe picioarele și i le ungea cu ulei parfumat. 39  Văzând acest lucru, fariseul care îl invitase a zis în sinea lui: „Dacă omul acesta ar fi profet,+ ar ști cine și ce fel de femeie este cea care îl atinge, că este o păcătoasă“.+ 40  Dar, răspunzând, Isus i-a zis: „Simon, am ceva să-ți spun“. El a zis: „Spune, învățătorule!“ 41  „Doi oameni îi erau datori unui om care îi împrumutase: unul îi datora cinci sute de dinari,+ iar celălalt cincizeci. 42  Cum nu aveau de unde să plătească, i-a iertat+ cu mărinimie pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?“ 43  Răspunzând, Simon a zis: „Cred că acela căruia i-a iertat cu mărinimie mai mult“. El i-a zis: „Ai judecat corect“. 44  Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon: „Vezi tu femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă+ pentru picioare. Dar această femeie mi-a udat picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. 45  Tu nu mi-ai dat o sărutare,+ dar această femeie n-a încetat să-mi sărute picioarele cu tandrețe din ceasul în care am intrat. 46  Tu nu mi-ai uns capul cu ulei,+ dar această femeie mi-a uns picioarele cu ulei parfumat. 47  De aceea, îți spun că păcatele ei, deși sunt multe, sunt iertate,+ pentru că a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin iubește puțin“. 48  Apoi i-a zis femeii: „Păcatele îți sunt iertate“.+ 49  Atunci cei întinși la masă cu el au zis în sinea lor: „Cine este acest om care iartă până și păcatele?“+ 50  Dar el i-a zis femeii: „Credința ta te-a salvat.+ Du-te în pace!“+

Note de subsol