Luca 22:1-71

22  Sărbătoarea Turtelor Nedospite, numită Paște,+ se apropia.  Preoții principali și scribii căutau cea mai bună modalitate ca să scape de el,+ căci se temeau de popor.+  Dar Satan a intrat în Iuda, cel numit Iscariot, care era din numărul celor doisprezece,+  și acesta s-a dus și a vorbit cu preoții principali și cu comandanții gărzii de la templu despre cea mai bună modalitate de a-l da în mâinile* lor.+  Ei s-au bucurat și s-au înțeles să-i dea arginți.+  El a fost de acord și a început să caute o ocazie potrivită ca să-l dea în mâinile* lor fără să fie mulțime împrejur.+  Apoi a sosit ziua Turtelor Nedospite, când trebuia jertfit animalul pascal.+  El i-a trimis pe Petru și pe Ioan, zicând: „Duceți-vă și pregătiți-ne paștele+ ca să mâncăm“.  Ei l-au întrebat: „Unde vrei să-l pregătim?“ 10  Iar el le-a zis:+ „Iată, când veți intra în oraș, vă va ieși înainte un om ducând un vas de lut plin cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra.+ 11  Și să-i spuneți proprietarului casei: «Învățătorul îți zice: „Unde este camera de oaspeți în care aș putea să mănânc paștele cu discipolii mei?“»+ 12  Și omul acela vă va arăta o cameră mare, de sus, mobilată. Pregătiți-l acolo“.+ 13  Ei au plecat și au găsit totul așa cum le spusese el și au pregătit paștele.+ 14  În cele din urmă, când a sosit ora, el s-a întins la masă cu apostolii.+ 15  Și le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de a suferi, 16  fiindcă vă spun: Nu-l voi mai mânca până nu se va împlini în regatul lui Dumnezeu“.+ 17  Și, primind un pahar,+ a adus mulțumiri și a zis: „Luați-l și treceți-l de la unul la altul între voi, 18  pentru că vă spun: De acum înainte nu voi mai bea din rodul viței până nu va veni regatul lui Dumnezeu“.+ 19  De asemenea, a luat o pâine,+ a adus mulțumiri, a frânt-o și le-a dat-o, zicând: „Aceasta reprezintă corpul meu,+ care urmează să fie dat pentru voi.+ Continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea“.+ 20  Apoi, la fel, și paharul,+ după ce au luat cina, și a zis: „Paharul acesta reprezintă noul legământ,+ pe baza sângelui meu,+ care trebuie să fie vărsat în folosul vostru.+ 21  Dar iată că mâna trădătorului+ meu este cu mine la masă.+ 22  Pentru că Fiul omului se duce așa cum a fost stabilit,+ dar vai de omul prin care este el trădat!“+ 23  Atunci au început să se întrebe unii pe alții care dintre ei avea să facă lucrul acesta.+ 24  Dar s-a iscat între ei și o ceartă aprinsă cu privire la care dintre ei părea a fi cel mai mare.+ 25  Însă el le-a zis: „Regii națiunilor domnesc peste ele și cei care au autoritate asupra lor sunt numiți Binefăcători.+ 26  Dar voi să nu fiți așa.+ Dimpotrivă, cine este cel mai mare între voi să fie precum cel mai tânăr+ și cine conduce, precum cel ce slujește.+ 27  Fiindcă cine este mai mare: cel care se întinde la masă sau cel care slujește? Nu cel care se întinde la masă? Dar eu sunt în mijlocul vostru ca acela care slujește.+ 28  Totuși, voi sunteți cei care ați rămas+ întotdeauna cu mine în încercările mele.+ 29  Eu închei un legământ cu voi, așa cum Tatăl meu a încheiat un legământ+ cu mine, pentru un regat,+ 30  ca să mâncați+ și să beți la masa mea, în regatul meu,+ și să stați pe tronuri+ ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 31  Simon, Simon, iată că Satan+ v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu.+ 32  Dar eu am făcut implorări+ pentru tine ca să nu-ți slăbească credința. Iar tu, când te vei întoarce, întărește-i+ pe frații tăi!“ 33  Atunci el i-a zis: „Doamne, sunt gata să merg cu tine și în închisoare, și la moarte“.+ 34  Dar el a zis: „Petru, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu vei nega de trei ori că mă cunoști“.+ 35  El le-a mai zis: „Când v-am trimis+ fără pungă, fără traistă și fără sandale, ați dus lipsă de ceva?“ Ei au zis: „Nu!“ 36  Atunci el le-a zis: „Însă acum, cine are pungă s-o ia și, la fel, și traista, iar cine n-are sabie să-și vândă mantia și să-și cumpere. 37  Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ce este scris: «Și el a fost numărat cu cei nelegiuiți».+ Fiindcă lucrurile privitoare la mine se împlinesc acum“.+ 38  Atunci ei au zis: „Doamne, iată că aici sunt două săbii!“ El le-a zis: „Sunt suficiente“. 39  Și el a ieșit și s-a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor, iar discipolii l-au urmat și ei.+ 40  Ajungând la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită“.+ 41  Și el s-a îndepărtat de ei cam la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să se roage, 42  zicând: „Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine paharul acesta! Totuși, să se facă nu voința mea,+ ci a ta!“+ 43  Atunci i-a apărut un înger din cer și l-a întărit.+ 44  Dar, cuprins de zbucium, se ruga și mai stăruitor+ și sudoarea i s-a făcut ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ.+ 45  Apoi s-a ridicat de la rugăciune, s-a dus la discipoli și i-a găsit dormitând din cauza întristării.+ 46  Și le-a zis: „De ce dormiți? Ridicați-vă și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită!“+ 47  În timp ce vorbea încă, iată că venea o mulțime, iar înaintea ei mergea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece.+ El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute.+ 48  Dar Isus i-a zis: „Iuda, îl trădezi pe Fiul omului cu o sărutare?“+ 49  Când au văzut ce avea să se întâmple, cei din jurul lui au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?“+ 50  Unul dintre ei chiar l-a lovit pe sclavul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă.+ 51  Dar, răspunzând, Isus a zis: „Lăsați! Destul!“ Și, atingându-i urechea, l-a vindecat.+ 52  Atunci Isus le-a zis preoților principali, comandanților gărzii de la templu și bătrânilor care veniseră ca să-l prindă: „Ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca împotriva unui tâlhar?+ 53  Când eram zi de zi cu voi în templu+ nu v-ați întins mâna împotriva mea.+ Dar acesta este ceasul+ vostru și autoritatea+ întunericului“.+ 54  Atunci ei l-au arestat, l-au luat+ de acolo și l-au dus la casa marelui preot,+ iar Petru îl urma de departe.+ 55  Când au făcut un foc în mijlocul curții și s-au așezat împreună, Petru stătea printre ei.+ 56  Dar o servitoare l-a văzut stând la foc*, l-a privit cu atenție și a zis: „Și omul acesta era cu el!“+ 57  Dar el a negat,+ zicând: „Nu-l cunosc, femeie!“+ 58  După puțin timp l-a văzut altcineva și a zis: „Și tu ești unul dintre ei!“ Dar Petru a zis: „Omule, nu sunt!“+ 59  După vreo oră, altul a început să susțină cu tărie: „Cu siguranță că și omul acesta era cu el, fiindcă este galileean!“+ 60  Însă Petru a zis: „Omule, nu știu ce spui!“ Și imediat, în timp ce vorbea încă, a cântat cocoșul.+ 61  Domnul s-a întors și l-a privit pe Petru, iar Petru și-a amintit de cuvintele Domnului, care îi zisese: „Înainte să cânte astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori“.+ 62  Și, ieșind afară, a plâns amarnic.+ 63  Oamenii care îl păzeau au început să-și bată joc+ de el, lovindu-l.+ 64  După ce l-au acoperit, îl întrebau, zicând: „Profețește! Cine te-a lovit?“+ 65  Și spuneau multe alte cuvinte blasfematoare+ împotriva lui. 66  În cele din urmă, când s-a făcut ziuă, adunarea bătrânilor poporului, preoții principali și scribii s-au adunat+ și l-au târât în sala Sanhedrinului lor, zicând:+ 67  „Dacă tu ești Cristosul,+ spune-ne!“ Dar el le-a zis: „Chiar dacă v-aș spune, tot n-ați crede.+ 68  Iar dacă v-aș întreba, tot n-ați răspunde.+ 69  Totuși, de acum înainte, Fiul omului+ va sta la dreapta+ plină de putere a lui Dumnezeu“.+ 70  Atunci toți au întrebat: „Ești tu deci Fiul lui Dumnezeu?“ El le-a răspuns: „Voi înșivă spuneți+ că sunt“. 71  Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie?+ Pentru că noi înșine am auzit-o din gura lui“.+

Note de subsol

Lit. „de a-l trăda“.
Lit. „trădeze“.
Lit. „lumină“.