Luca 18:1-43

18  Apoi le-a mai spus o ilustrare despre necesitatea de a se ruga mereu și de a nu renunța.+  El a zis: „Într-un oraș era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și n-avea respect față de oameni.  Dar în orașul acela era o văduvă și ea se ducea mereu+ la el zicând: «Fă-mi dreptate împotriva celui cu care mă judec».  Un timp el n-a vrut, dar apoi și-a zis: «Deși nu mă tem de Dumnezeu și nu-i respect pe oameni,  pentru că această văduvă mă tot necăjește,+ îi voi face dreptate, ca să nu vină și să mă bată întruna la cap»“.+  Apoi Domnul a zis: „Auziți ce-a spus judecătorul, deși era nedrept!  Atunci nu le va face Dumnezeu dreptate+ aleșilor săi care strigă către el zi și noapte, deși este îndelung răbdător+ față de ei?  Vă spun că le va face dreptate repede.+ Totuși, când va sosi Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?“  Dar unora care erau convinși în sinea lor că erau drepți+ și care îi considerau pe ceilalți un nimic,+ le-a mai spus următoarea ilustrare: 10  „Doi oameni au urcat la templu să se roage: unul era fariseu și celălalt încasator de impozite. 11  Fariseul stătea în picioare+ și se ruga+ în sinea lui astfel: «O, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni — extorcatori, nedrepți, adulteri —, nici chiar ca acest încasator de impozite.+ 12  Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig».+ 13  Dar încasatorul de impozite, care stătea în picioare la distanță, nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept,+ zicând: «O, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»+ 14  Vă spun: Omul acesta a coborât la casa lui dovedind că este mai drept+ decât celălalt, pentru că cine se înalță va fi umilit, dar cine se umilește va fi înălțat“.+ 15  Oamenii îi aduceau la el și pe pruncii lor ca să-i atingă, dar, când au văzut aceasta, discipolii i-au mustrat.+ 16  Însă Isus a chemat pruncii la el, zicând: „Lăsați copilașii să vină la mine și nu încercați să-i opriți! Căci regatul lui Dumnezeu este al celor ca ei.+ 17  Adevărat vă spun că cine nu primește regatul lui Dumnezeu ca un copilaș nu va intra în el“.+ 18  Și un conducător l-a întrebat, zicând: „Bunule Învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?“+ 19  Isus i-a zis: „De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun, în afară de unul singur: Dumnezeu.+ 20  Cunoști poruncile:+ «Să nu comiți adulter»,+ «Să nu ucizi»,+ «Să nu furi»,+ «Să nu depui mărturie mincinoasă»,+ «Onorează-i pe tatăl tău și pe mama ta»“.+ 21  Atunci el a zis: „Pe toate acestea le păzesc din tinerețe“.+ 22  Auzind aceasta, Isus i-a zis: „Mai este un lucru care îți lipsește: Vinde tot ce ai și împarte-le săracilor și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă“.+ 23  Când a auzit aceasta, el s-a mâhnit adânc, căci era foarte bogat.+ 24  Isus s-a uitat la el și a zis: „Cât de greu va fi pentru cei care au bani să intre în regatul lui Dumnezeu!+ 25  De fapt, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un bogat să intre în regatul lui Dumnezeu“.+ 26  Cei care au auzit aceasta au zis: „Atunci cine poate fi salvat?“ 27  El a zis: „Ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu“.+ 28  Dar Petru a spus: „Iată că noi am lăsat ce era al nostru și te-am urmat“.+ 29  El le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care a lăsat casă, soție, frați, părinți sau copii pentru regatul lui Dumnezeu+ 30  și care să nu primească, într-un fel sau altul, mult mai mult în acest timp, iar în sistemul viitor, viață veșnică“.+ 31  Atunci el i-a luat deoparte pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată că urcăm la Ierusalim și toate lucrurile scrise prin profeți+ despre Fiul omului se vor împlini.+ 32  De pildă, el va fi predat oamenilor națiunilor, va fi batjocorit,+ va fi tratat cu nerușinare+ și va fi scuipat,+ 33  iar, după ce îl vor biciui,+ îl vor omorî,+ dar a treia zi el se va scula din morți“.+ 34  Însă ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, ci cuvintele acestea le erau ascunse și nu înțelegeau cele spuse.+ 35  Pe când se apropia el de Ierihon, un orb stătea la marginea drumului și cerșea.+ 36  Și, pentru că a auzit o mulțime care trecea pe acolo, a întrebat ce însemna aceasta. 37  Ei i-au zis: „Trece Isus Nazarineanul!“+ 38  Atunci el a strigat, zicând: „Isus, Fiul lui David, îndură-te de mine!“+ 39  Cei care mergeau în față i-au spus cu asprime să tacă, dar el striga și mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!“+ 40  Atunci Isus s-a oprit și a poruncit ca omul să fie adus la el.+ Când acesta s-a apropiat, Isus l-a întrebat: 41  „Ce vrei să fac pentru tine?“+ El a zis: „Doamne, să-mi recapăt vederea!“+ 42  Și Isus i-a zis: „Recapătă-ți vederea! Credința ta te-a vindecat!“+ 43  Și el și-a recăpătat imediat vederea+ și a început să-l urmeze, glorificându-l pe Dumnezeu.+ Și, văzând aceasta, tot poporul i-a adus laude lui Dumnezeu.

Note de subsol