Luca 1:1-80

1  Întrucât mulți au încercat să întocmească o relatare a faptelor+ pe deplin crezute printre noi,  așa cum ni le-au transmis aceia care de la început+ au fost martori oculari+ și slujitori ai mesajului,+  am hotărât și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la începuturi, să ți le scriu în ordine,+ preadistinsule+ Teofil,+  ca să știi bine cât de demne de încredere sunt lucrurile în care ai fost învățat*.+  În zilele lui Irod*,+ regele Iudeii, era un preot pe nume Zaharia, din grupul lui Abiia,+ iar soția lui era una dintre fiicele lui Aaron+ și numele ei era Elisabeta.  Amândoi erau drepți+ înaintea lui Dumnezeu, fiindcă umblau ireproșabil,+ după toate poruncile+ și legile+ lui Iehova.+  Dar nu aveau copii, fiindcă Elisabeta era stearpă+ și amândoi erau înaintați în vârstă.  Odată, când era rândul grupului+ lui și el slujea ca preot înaintea lui Dumnezeu,  potrivit obiceiului preoției, i-a venit rândul să îndeplinească onorabila sarcină de a intra în sanctuarul lui Iehova ca să aducă tămâie.+ 10  La ora la care se aducea tămâie,+ toată mulțimea poporului se ruga afară. 11  Și i s-a arătat îngerul lui Iehova stând la dreapta altarului pentru tămâie.+ 12  Când l-a văzut, Zaharia s-a tulburat și l-a cuprins frica.+ 13  Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zaharia, pentru că implorarea ți-a fost ascultată,+ iar soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.+ 14  Vei avea bucurie și mare veselie și mulți se vor bucura+ de nașterea lui, 15  pentru că va fi mare înaintea lui Iehova.+ Dar nu va avea voie să bea nici vin, nici băuturi tari+ și va fi plin de spirit sfânt chiar din pântecele mamei lui.+ 16  El îi va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Iehova,+ Dumnezeul lor. 17  El va merge înaintea Lui cu spiritul și puterea lui Ilie,+ ca să întoarcă inimile+ taților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea practică a celor drepți, ca să-i pregătească+ lui Iehova un popor“.+ 18  Zaharia i-a zis îngerului: „Cum voi putea fi sigur de aceasta? Căci eu sunt bătrân+ și soția mea este înaintată în vârstă“. 19  Răspunzând, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gabriel,+ care stă înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să-ți vorbesc+ și să-ți anunț vestea bună despre aceste lucruri. 20  Dar iată că nu vei mai putea vorbi+ și vei tăcea până în ziua în care vor avea loc aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul fixat“. 21  Între timp, poporul îl aștepta pe Zaharia+ și se mira că întârzie în sanctuar. 22  Însă, când a ieșit, nu putea să le vorbească și ei și-au dat seama că avusese o viziune supranaturală+ în sanctuar. El le făcea semne întruna, dar a rămas mut. 23  Când s-au împlinit zilele serviciului său public,+ s-a dus acasă. 24  După aceste zile, Elisabeta, soția lui, a rămas însărcinată+ și a stat ascunsă cinci luni, căci zicea: 25  „Așa mi-a făcut Iehova în aceste zile când și-a îndreptat atenția spre mine ca să-mi înlăture rușinea din mijlocul oamenilor“.+ 26  Când ea era în luna a șasea, îngerul Gabriel+ a fost trimis de la Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, 27  la o fecioară promisă în căsătorie unui bărbat pe nume Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei+ era Maria.+ 28  Când a venit la ea, îngerul a zis: „Pacea să fie cu tine,+ femeie căreia i s-a arătat o mare favoare! Iehova+ este cu tine“.+ 29  Dar ea s-a tulburat mult la auzul acestor cuvinte și se gândea ce putea însemna salutul acesta. 30  Atunci îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, căci ai găsit favoare+ la Dumnezeu! 31  Iată că vei concepe în pântecele tău și vei naște un fiu,+ căruia îi vei pune numele Isus.+ 32  El va fi mare+ și va fi numit Fiul Celui Preaînalt,+ iar Iehova Dumnezeu îi va da tronul+ lui David, tatăl său.+ 33  El va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna și regatul său nu va avea sfârșit“.+ 34  Dar Maria i-a zis îngerului: „Cum se va face aceasta, de vreme ce n-am relații intime+ cu vreun bărbat?“ 35  Răspunzând, îngerul i-a zis: „Spiritul sfânt+ va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va acoperi cu umbra sa. Astfel, și cel ce se va naște va fi numit sfânt,+ Fiul lui Dumnezeu.+ 36  Și iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe. Ea, cea numită stearpă,+ este acum în luna a șasea, 37  pentru că la Dumnezeu niciun cuvânt nu rămâne neîmplinit“.+ 38  Atunci Maria a zis: „Iată sclava lui Iehova!+ Să mi se facă după cuvintele tale“. Apoi îngerul a plecat de la ea. 39  Și Maria s-a ridicat în zilele acelea și s-a dus în grabă în regiunea muntoasă, într-un oraș din Iuda, 40  a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. 41  Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, pruncul i-a săltat în pântece. Și Elisabeta s-a umplut de spirit sfânt, 42  a strigat cu glas tare și a zis: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat+ este rodul pântecelui tău! 43  Cum de am acest privilegiu, să vină la mine mama Domnului+ meu? 44  Pentru că iată, când mi-a ajuns la urechi glasul salutului tău, pruncul mi-a săltat în pântece de bucurie.+ 45  Fericită este cea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea lui Iehova se vor împlini“.+ 46  Și Maria a zis: „Sufletul meu îl preamărește pe Iehova+ 47  și spiritul mi s-a umplut de o mare bucurie+ în Dumnezeu, Salvatorul meu,+ 48  pentru că el a privit la starea umilă a sclavei sale.+ Fiindcă iată că de acum înainte toate generațiile mă vor numi fericită,+ 49  pentru că Cel puternic a făcut fapte mari pentru mine și sfânt este numele său.+ 50  Din generație în generație, îndurarea lui este peste cei care se tem de el.+ 51  El a înfăptuit lucrări mărețe cu brațul său,+ i-a împrăștiat pe cei trufași în planurile inimii lor.+ 52  I-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici+ și i-a înălțat pe cei de condiție umilă,+ 53  i-a săturat cu bunătăți pe cei flămânzi+ și i-a alungat fără nimic pe cei bogați.+ 54  A venit în ajutorul lui Israel, slujitorul său,+ arătând că-și amintește promisiunea de a avea îndurare+ 55  pentru totdeauna față de Avraam și sămânța lui, așa cum le-a spus strămoșilor noștri“.+ 56  Și Maria a rămas cu ea vreo trei luni, apoi s-a întors la casa ei. 57  A sosit timpul ca Elisabeta să nască și ea a devenit mama unui fiu. 58  Vecinii și rudele ei au auzit că Iehova i-a arătat multă îndurare+ și s-au bucurat+ cu ea. 59  În ziua a opta au venit să circumcidă copilașul+ și voiau să-i pună numele tatălui său, Zaharia. 60  Dar mama lui a răspuns și a zis: „Nu, ci se va numi Ioan“. 61  Atunci ei i-au zis: „Nimeni dintre rudele tale nu poartă acest nume“. 62  Apoi s-au dus să-l întrebe prin semne pe tatăl lui cum voia să-l numească. 63  El a cerut o tăbliță și a scris: „Ioan+ este numele lui“. Atunci toți s-au mirat. 64  Imediat gura i s-a deschis,+ limba i s-a dezlegat și el a început să vorbească, binecuvântându-l pe Dumnezeu. 65  Pe toți cei ce locuiau în apropiere i-a cuprins frica, iar în întreaga regiune muntoasă a Iudeii a început să se vorbească despre toate aceste lucruri 66  și toți cei care le auzeau le păstrau în inima lor,+ zicând: „Ce va fi copilașul acesta?“ Căci mâna+ lui Iehova era cu el. 67  Zaharia, tatăl lui, s-a umplut cu spirit sfânt+ și a profețit,+ zicând: 68  „Binecuvântat să fie Iehova, Dumnezeul lui Israel,+ fiindcă și-a îndreptat atenția spre poporul său+ și i-a adus eliberarea.+ 69  A ridicat pentru noi un corn+ de salvare* în casa lui David, slujitorul său, 70  așa cum a vorbit prin gura profeților săi sfinți din vechime+ 71  despre o salvare de dușmanii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc,+ 72  ca să arate îndurare, așa cum le-a promis strămoșilor noștri, ca să-și aducă aminte de legământul său sfânt,+ 73  de jurământul pe care i l-a făcut lui Avraam, strămoșul nostru,+ 74  și, după ce vom fi scăpați din mâinile dușmanilor,+ să ne dea privilegiul de a îndeplini fără teamă un serviciu sacru+ pentru el, 75  cu loialitate și dreptate înaintea lui, în toate zilele noastre.+ 76  Iar tu, copilașule, vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei merge înaintea lui Iehova, ca să-i pregătești căile,+ 77  ca să-i dai poporului său cunoștința salvării prin iertarea păcatelor lor,+ 78  datorită compasiunii tandre a Dumnezeului nostru. Această compasiune de sus va fi ca lumina strălucitoare a zorilor,+ 79  ca să-i lumineze pe cei ce stau în întuneric și în umbra morții,+ ca să ne îndrume pașii pe calea păcii și să ne binecuvânteze pe ea“. 80  Și copilașul creștea+ și se întărea în spirit. Și Ioan a rămas în pustiu până în ziua în care s-a arătat înaintea lui Israel.

Note de subsol

Lit. „învățat oral“.
Vezi Mt 2:1, n.s.
Sau „un salvator puternic“.