Iov 42:1-17

42  Atunci Iov i-a răspuns lui Iehova și a zis:   „Știu că tu poți să faci totul+și că nu este gând pe care să nu-l poți realiza.+   Tu ai spus: «Cine este cel care, lipsit de cunoștință, întunecă sfatul?»+Am vorbit, dar n-am înțeleslucruri prea minunate pentru mine, pe care nu le cunosc.+   «Ascultă, te rog, și eu voi vorbi.Eu te voi întreba și tu mă vei lămuri.»+   Urechea mea auzise despre tine,dar acum ochiul meu te vede.   De aceea îmi retrag cuvinteleși stau plin de căință+ în țărână și în cenușă“.  Și, după ce Iehova i-a spus aceste cuvinte lui Iov, Iehova i-a zis lui Elifaz, temanitul:„M-am aprins de mânie împotriva ta și a celor doi tovarăși ai tăi,+ pentru că n-ați spus adevărul despre mine,+ așa cum a făcut slujitorul meu Iov.  Acum luați pentru voi șapte tauri și șapte berbeci,+ duceți-vă la slujitorul meu Iov+ și aduceți pentru voi o jertfă arsă, iar slujitorul meu Iov se va ruga pentru voi.+ Numai pe el îl voi asculta ca să nu vă pedepsesc pentru nebunia voastră, pentru că n-ați spus adevărul despre mine, așa cum a făcut slujitorul meu Iov“.+  Atunci Elifaz, temanitul, Bildad, șuhitul, și Țofar, naamatitul, s-au dus și au făcut așa cum le spusese Iehova, iar Iehova l-a ascultat pe Iov. 10  Iehova a pus capăt necazului* lui Iov+ când acesta s-a rugat pentru tovarășii lui+ și Iehova i-a dat lui Iov tot ce fusese al lui, ba chiar mai mult, de două ori mai mult.+ 11  Atunci au venit la el toți frații lui, toate surorile lui și toți cei care-l cunoscuseră înainte+ și au mâncat pâine cu el,+ în casa lui, l-au compătimit și l-au mângâiat pentru toată nenorocirea pe care Iehova o lăsase să vină peste el. Apoi fiecare i-a dat o chesita și un inel de aur. 12  Și Iehova l-a binecuvântat+ pe Iov la sfârșit mai mult decât la început,+ astfel că a ajuns să aibă paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de vite și o mie de măgărițe. 13  De asemenea, a avut șapte fii și trei fiice.+ 14  El i-a pus celei dintâi numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Cheren-Hapuc. 15  În toată țara nu se găseau femei atât de frumoase ca fiicele lui Iov. Și tatăl lor le-a dat o moștenire printre frații lor.+ 16  După aceea, Iov a mai trăit o sută patruzeci de ani+ și a ajuns să-și vadă fiii și nepoții:+ patru generații. 17  În cele din urmă, Iov a murit, bătrân și sătul de zile.+

Note de subsol

Lit. „a întors starea de captiv a lui Iov“.