Iosua 4:1-24

4  Când toată națiunea a trecut Iordanul,+ Iehova i-a zis lui Iosua:  „Ia-ți doisprezece bărbați din popor, un bărbat din fiecare trib,+  și poruncește-le, zicând: «Luați-vă douăsprezece pietre+ din mijlocul Iordanului, din locul în care au stat nemișcate+ picioarele preoților, duceți-le cu voi și așezați-le în locul în care veți rămâne+ peste noapte»“.  Atunci Iosua a chemat doisprezece bărbați+ pe care i-a ales dintre fiii lui Israel, un bărbat din fiecare trib,  și Iosua le-a zis: „Treceți înaintea arcei lui Iehova, Dumnezeul vostru, în mijlocul Iordanului, și ridicați fiecare o piatră pe umăr, după numărul triburilor fiilor lui Israel,  pentru ca lucrul acesta să servească drept semn în mijlocul vostru.+ Dacă fiii voștri vor întreba în viitor: «De ce ați pus pietrele acestea aici?»,+  să le spuneți: «Deoarece apele Iordanului s-au despărțit înaintea arcei legământului lui Iehova.+ Când ea a trecut prin Iordan, apele Iordanului s-au despărțit, iar pietrele acestea le vor servi drept aducere-aminte fiilor lui Israel pe timp indefinit»“.+  Și fiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum îi spusese Iehova lui Iosua, după numărul triburilor fiilor lui Israel.+ Apoi le-au dus cu ei la locul de popas+ și le-au așezat acolo.  Și Iosua a mai înălțat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul+ unde se opriseră picioarele preoților care purtau arca legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. 10  Preoții care purtau Arca au stat în mijlocul+ Iordanului până s-a făcut tot ce-i spusese Iosua poporului la porunca lui Iehova, potrivit cu tot ce-i poruncise Moise lui Iosua.+ În tot acest timp, poporul s-a grăbit+ să treacă. 11  Și, când tot poporul a trecut, au trecut și arca+ lui Iehova și preoții sub ochii poporului. 12  Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din tribul lui Manase+ au trecut în formație de luptă+ sub privirile fiilor lui Israel, așa cum le spusese Moise.+ 13  Aproximativ patruzeci de mii de bărbați înarmați au trecut pe dinaintea lui Iehova pentru război, în câmpiile aride ale Ierihonului. 14  În ziua aceea, Iehova l-a înălțat pe Iosua în ochii întregului Israel+ și ei s-au temut de el așa cum se temuseră de Moise în toate zilele vieții lui.+ 15  Atunci Iehova i-a zis lui Iosua: 16  „Poruncește-le preoților care poartă arca mărturiei+ să iasă din Iordan“. 17  Și Iosua le-a poruncit preoților, zicând: „Ieșiți din Iordan!“ 18  Când preoții care purtau arca+ legământului lui Iehova au ieșit din mijlocul Iordanului și picioarele+ preoților au ajuns pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat+ din nou peste maluri, ca mai înainte. 19  Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi și și-a așezat tabăra la Ghilgal,+ la hotarul de est al Ierihonului. 20  Și Iosua a înălțat la Ghilgal cele douăsprezece pietre pe care le luaseră ei din Iordan.+ 21  Apoi le-a zis fiilor lui Israel: „Când fiii voștri își vor întreba în viitor părinții: «Ce reprezintă pietrele acestea?»,+ 22  să le explicați fiilor voștri, zicând: «Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat+ 23  când Iehova, Dumnezeul vostru, a secat apele Iordanului dinaintea lor până au trecut, așa cum a făcut Iehova, Dumnezeul vostru, la Marea Roșie, când a secat-o dinaintea noastră până am trecut,+ 24  ca toate popoarele pământului să cunoască mâna lui Iehova,+ să știe că este tare,+ și ca să vă temeți întotdeauna de Iehova, Dumnezeul vostru»“.+

Note de subsol