Iosua 15:1-63

15  Teritoriul căzut la sorți+ tribului fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea până la granița Edomului,+ până la pustiul Țin,+ până la capătul sudic al Neghevului.+  Hotarul lor sudic începea de la capătul Mării Sărate,+ de la golful care se întinde spre sud.  El ieșea spre sud, către drumul care urcă la Acrabim,+ trecea prin Țin+ și din sud urca la Cades-Barnea,+ trecea prin Hețron, urca la Adar și se întorcea spre Carca.  Apoi trecea prin Ațmon,+ ieșea la valea* Egiptului+ și se termina la mare. Acesta era hotarul lor sudic.  Hotarul estic era Marea Sărată până la capătul Iordanului, iar hotarul din colțul nordic era la golful mării, la capătul Iordanului.+  Hotarul urca până la Bet-Hogla,+ trecea pe la nord de Bet-Araba+ și apoi urca până la piatra lui Bohan,+ fiul lui Ruben.  Hotarul urca până la Debir, în valea Acor,+ și se întorcea spre nord, către Ghilgal,+ care este față în față cu drumul care urcă la Adumim, la sud de vale*. Și hotarul trecea pe la apele En-Șemeș+ și se termina la En-Roghel.+  Hotarul urca până la valea fiului lui Hinom,+ până la versantul sudic al orașului iebusiților,+ adică al Ierusalimului,+ și apoi urca până în vârful muntelui care este față în față cu valea lui Hinom, la vest, și care se află la marginea văii refaimiților,+ la nord.  Hotarul se întindea din vârful muntelui până la izvorul apelor Neftoah+ și ieșea spre orașele de pe muntele Efron. Hotarul se întindea până la Baala,+ adică până la Chiriat-Iearim.+ 10  Hotarul se întorcea de la Baala spre vest, către muntele Seir, continua pe versantul nordic al muntelui Iearim, adică Chesalon, cobora la Bet-Șemeș+ și trecea prin Timna.+ 11  Hotarul ieșea spre versantul nordic al Ecronului+ și se întindea până la Șicheron, continua pe muntele Baala, apoi ieșea la Iabneel și se termina la mare. 12  Hotarul vestic era Marea cea Mare+ și țărmul ei. Acesta era hotarul fiilor lui Iuda, de jur împrejur, după familiile lor. 13  Și, așa cum i-a poruncit Iehova lui Iosua, el i-a dat lui Caleb,+ fiul lui Iefune, o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, și anume Chiriat-Arba (Arba era tatăl lui Anac), adică Hebronul.+ 14  Astfel, Caleb i-a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Anac:+ pe Șeșai,+ pe Ahiman și pe Talmai,+ cei născuți din Anac.+ 15  Apoi a urcat de acolo la locuitorii Debirului.+ (Numele Debirului era înainte Chiriat-Sefer.)+ 16  Și Caleb a zis: „Celui care va lovi Chiriat-Seferul și-l va cuceri i-o voi da de soție pe Acsa,+ fiica mea“. 17  Otniel,+ fiul lui Chenaz,+ fratele lui Caleb, l-a cucerit. De aceea, el i-a dat-o de soție pe Acsa,+ fiica lui. 18  Când ea mergea spre casă, își tot îndemna soțul să-i ceară tatălui ei un teren. Apoi, în timp ce era pe măgar, a bătut din palme.* Atunci Caleb a întrebat-o: „Ce dorești?“+ 19  Ea a răspuns: „Dă-mi o binecuvântare, căci mi-ai dat o bucată de pământ la sud: dă-mi și Gulot-Maimul*“. Și el i-a dat Gulotul de Sus și Gulotul de Jos.+ 20  Aceasta a fost moștenirea+ tribului fiilor lui Iuda,+ după familiile lor. 21  Orașele de la marginea tribului fiilor lui Iuda, spre granița Edomului,+ la sud, erau: Cabțeel,+ Eder, Iagur, 22  China, Dimona, Adada, 23  Chedeș, Hațor, Itnan, 24  Zif, Telem,+ Bealot, 25  Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, adică Hațor, 26  Amam, Șema, Molada,+ 27  Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Pelet,+ 28  Hațar-Șual,+ Beer-Șeba,+ Biziotia, 29  Baala,+ Iim, Ețem,+ 30  Eltolad, Chesil, Horma,+ 31  Țiclag,+ Madmana, Sansana, 32  Lebaot, Șilhim, Ain+ și Rimon.+ În total, douăzeci și nouă de orașe, împreună cu așezările care aparțineau de ele. 33  În Șefela+ erau Eștaol,+ Țora,+ Așna, 34  Zanoah,+ En-Ganim, Tapuah, Enam, 35  Iarmut,+ Adulam,+ Soco,+ Azeca,+ 36  Șaaraim,+ Aditaim, Ghedera și Ghederotaim — paisprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 37  Țenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38  Dilean, Mițpa, Iocteel, 39  Lachis,+ Boțcat,+ Eglon,+ 40  Cabon, Lahmam, Chitliș, 41  Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda+ — șaisprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 42  Libna,+ Eter,+ Așan, 43  Iftah, Așna, Nețib, 44  Cheila,+ Aczib+ și Mareșa+ — nouă orașe și așezările care aparțineau de ele. 45  Ecronul+ cu localitățile și așezările care aparțineau de el. 46  De la Ecron spre vest, toate vecinătățile Asdodului și așezările care aparțineau de ele. 47  Asdodul,+ localitățile și așezările care aparțineau de el; Gaza,+ localitățile și așezările care aparțineau de ea, până la valea Egiptului, și Marea cea Mare și regiunea de coastă.+ 48  În regiunea muntoasă: Șamir, Iatir,+ Soco, 49  Dana, Chiriat-Sana, adică Debir, 50  Anab, Eștemo,+ Anim, 51  Gosen,+ Holon, Ghilo+ — unsprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 52  Arab, Duma, Eșan, 53  Ianim, Bet-Tapuah, Afeca, 54  Humta, Chiriat-Arba, adică Hebron,+ și Țior — nouă orașe și așezările care aparțineau de ele. 55  Maon,+ Carmel, Zif,+ Iuta, 56  Izreel, Iocdeam, Zanoah, 57  Chen, Ghibea și Timna+ — zece orașe și așezările care aparțineau de ele. 58  Halhul, Bet-Țur, Ghedor, 59  Maarat, Bet-Anot și Eltecon — șase orașe și așezările care aparțineau de ele. 60  Chiriat-Baal,+ adică Chiriat-Iearim,+ și Raba — două orașe și așezările care aparțineau de ele. 61  În pustiu: Bet-Araba,+ Midin, Secaca, 62  Nibșan, Cetatea Sării și En-Ghedi+ — șase orașe și așezările care aparțineau de ele. 63  Și fiii lui Iuda n-au putut să-i alunge+ pe iebusiții+ care locuiau în Ierusalim;+ iebusiții locuiesc cu fiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de azi.

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Vezi Ge 26:17, n.s.
Sau „Apoi a coborât de pe măgar“.
Adică „Izvoarele de apă“.