Ioel 2:1-32

2  „Sunați din corn în Sion+ și scoateți un strigăt de luptă+ pe muntele meu sfânt!+ Să tremure toți locuitorii țării,+ căci ziua lui Iehova vine,+ este aproape!  Este o zi de întuneric și de beznă,+ o zi de nori și de beznă groasă, ca lumina zorilor ce se revarsă peste munți.+ Există un popor numeros și puternic;+ un popor ca acesta n-a mai fost niciodată+ și după el nu va mai fi niciunul în decursul anilor, din generație în generație.  Înaintea lui mistuie focul,+ iar în urma lui pârjolește flacăra.+ Înaintea lui țara este ca grădina Edenului,+ dar în urma lui este un pustiu părăsit și nimic nu scapă de el.  Înfățișarea lor este ca înfățișarea cailor și aleargă întruna, ca niște cai de luptă.+  Sar huruind ca niște care pe vârfurile munților,+ pârâind ca un foc năprasnic ce mistuie miriștea.+ Sunt ca un popor puternic, așezat în linie de bătaie.+  Din cauza lor, popoarele se vor zvârcoli de durere.+ Toate fețele vor arde de neliniște.+  Ei aleargă ca niște bărbați puternici.+ Se urcă pe zid ca niște bărbați de război. Fiecare merge pe calea lui și nu se abate de la cărarea lui.+  Nu se îmbrâncesc unul pe altul. Merg fără oprire, ca un bărbat viguros pe drumul lui. Dacă vreunul cade printre săgeți, ceilalți nu se opresc din drum.  Năvălesc în oraș. Aleargă pe zid. Urcă pe case. Intră pe ferestre ca hoțul. 10  Înaintea lor, pământul s-a cutremurat, cerurile s-au zguduit. Soarele și luna s-au întunecat,+ stelele și-au pierdut strălucirea.+ 11  Iehova va face să-i răsune glasul+ înaintea armatei sale,+ căci tabăra sa este foarte numeroasă+ și cel ce-și împlinește cuvântul este puternic. Da, ziua lui Iehova este mare+ și înfricoșătoare; cine poate s-o îndure?“+ 12  „De aceea“, zice Iehova, „întoarceți-vă acum la mine cu toată inima,+ cu post,+ cu plânset și cu vaiet!+ 13  Sfâșiați-vă inima,+ nu veșmintele!+ Întoarceți-vă la Iehova, Dumnezeul vostru, căci este binevoitor și îndurător,+ încet la mânie+ și bogat în bunătate iubitoare,+ și îi va părea rău de nenorocire.+ 14  Cine știe dacă nu se va întoarce, dacă nu-i va părea rău+ și nu va lăsa apoi o binecuvântare,+ o ofrandă de cereale și o ofrandă de băutură pentru Iehova, Dumnezeul vostru? 15  Sunați din corn în Sion!+ Sfințiți un post!+ Anunțați o adunare solemnă!+ 16  Adunați poporul și sfințiți adunarea!+ Adunați-i pe bătrâni! Adunați-i pe copii și pe cei ce sug la sân!+ Să iasă mirele din încăperea lui și mireasa din camera ei de nuntă! 17  Să plângă preoții, slujitorii lui Iehova, între portic și altar+ și să zică: «Ai milă, o, Iehova, de poporul tău și nu-ți face moștenirea de batjocură,+ nu lăsa națiunile să stăpânească peste ei! De ce să se spună printre popoare: „Unde este Dumnezeul lor?“»+ 18  Iehova va fi plin de zel pentru țara sa+ și se va îndura de poporul său.+ 19  Iehova va răspunde și îi va spune poporului său: «Iată că vă trimit cereale, vin nou și ulei și vă veți sătura cu ele.+ Nu vă voi mai face de batjocură printre națiuni.+ 20  Îl voi îndepărta de la voi pe cel ce vine din nord+ și-l voi risipi într-o țară fără apă și într-o întindere pustiită, cu fața spre marea de la est+ și cu spatele spre marea de la vest.+ Și se va ridica duhoarea lui și se va înălța mirosul lui respingător,+ pentru că El va face lucruri mari». 21  Nu te teme, pământule! Înveselește-te și bucură-te, căci Iehova va face lucruri mari!+ 22  Nu vă temeți, animale ale câmpului,+ căci pășunile pustiului vor înverzi+ și pomul își va da rodul.+ Smochinul și vița-de-vie vor fi pline de roade.+ 23  Și voi, fii ai Sionului, înveseliți-vă și bucurați-vă în Iehova, Dumnezeul vostru,+ căci el vă va da cu siguranță ploaia de toamnă atât cât trebuie+ și va face să coboare peste voi o ploaie bogată, ploaie de toamnă și ploaie de primăvară, ca la început.+ 24  Ariile de treierat vor fi pline de cereale curățate, iar teascurile vor da pe dinafară de vin nou și de ulei.+ 25  Și vă voi da despăgubire pentru anii în care au mâncat lăcusta, larva de lăcustă, gândacul și omida, marea mea armată pe care o trimisesem în mijlocul vostru.+ 26  Veți mânca, veți mânca și vă veți sătura+ și veți lăuda numele lui Iehova, Dumnezeul vostru,+ care a făcut lucruri atât de minunate pentru voi.+ Poporul meu nu va mai fi făcut de rușine niciodată.+ 27  Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel,+ că eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru, și că nu există altul.+ Poporul meu nu va mai fi făcut de rușine niciodată. 28  După aceea voi turna spiritul meu+ peste orice fel de carne,+ iar fiii și fiicele voastre+ vor profeți. Bătrânii voștri vor avea vise. Tinerii voștri vor avea viziuni. 29  Și chiar și peste servitori și peste servitoare voi turna spiritul meu în zilele acelea.+ 30  Voi face minuni în ceruri+ și pe pământ: sânge, foc și coloane de fum.+ 31  Soarele se va preface în întuneric+ și luna în sânge+ înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iehova.+ 32  Oricine va chema numele lui Iehova va fi salvat.+ Da, pe muntele Sion și la Ierusalim vor fi cei salvați,+ așa cum a spus Iehova, și în mijlocul supraviețuitorilor, care sunt chemați de Iehova“.+

Note de subsol