Ioan 7:1-53

7  După aceea, Isus a continuat să meargă prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, fiindcă iudeii căutau să-l omoare.+  Totuși, sărbătoarea iudeilor, Sărbătoarea Tabernacolelor,+ era aproape.  Atunci frații+ săi i-au zis: „Pleacă de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și discipolii tăi să vadă lucrările pe care le faci.  Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să fie cunoscut public. Dacă faci lucrurile acestea, arată-te lumii!“  De fapt, frații+ săi nu manifestau credință în el.+  De aceea, Isus le-a zis: „Pentru mine n-a venit încă timpul,+ dar pentru voi este oricând timpul potrivit.  Lumea n-are de ce să vă urască pe voi, dar pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că faptele ei sunt rele.+  Urcați voi la sărbătoare; eu încă nu urc la sărbătoarea aceasta, pentru că nu mi s-a împlinit încă timpul“.+  După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. 10  Dar, după ce frații săi au urcat la sărbătoare, a urcat și el, nu pe față, ci pe ascuns.+ 11  Iudeii îl căutau+ la sărbătoare și ziceau: „Unde este omul acela?“ 12  Și se șușotea mult despre el în mulțimi.+ Unii ziceau: „Este un om bun“. Alții ziceau: „Ba nu, ci înșală mulțimea“. 13  Bineînțeles că nimeni nu vorbea despre el în public de teama iudeilor.+ 14  Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus a urcat la templu și a început să predea.+ 15  Iudeii se mirau și spuneau: „Cum de știe omul acesta carte,+ când n-a studiat în școli?“+ 16  Atunci Isus le-a răspuns și a zis: „Învățătura pe care o predau eu nu este a mea, ci a celui care m-a trimis.+ 17  Dacă vrea cineva să facă voința Sa, va ști dacă această învățătură este de la Dumnezeu+ sau dacă eu vorbesc de la mine. 18  Cine vorbește de la sine își caută propria glorie, dar cine caută gloria+ celui care l-a trimis, acesta este adevărat și în el nu este nedreptate. 19  Nu v-a dat Moise Legea?+ Dar niciunul dintre voi n-ascultă de Lege. De ce căutați să mă omorâți?“+ 20  Mulțimea a răspuns: „Ai demon!+ Cine caută să te omoare?“ 21  Răspunzând, Isus le-a zis: „O faptă am făcut+ și toți vă mirați. 22  De aceea, gândiți-vă la aceasta: Moise v-a dat circumcizia+ — nu că ea este de la Moise, ci de la strămoși+ — și voi circumcideți un om în sabat. 23  Dacă un om primește circumcizia în sabat pentru ca legea lui Moise să nu fie încălcată, vă mâniați atât de tare pe mine fiindcă am făcut complet sănătos un om în sabat?+ 24  Nu mai judecați după aparențe, ci judecați cu judecată dreaptă!“+ 25  Atunci unii dintre locuitorii Ierusalimului au zis: „Nu este acesta omul pe care caută ei să-l omoare?+ 26  Și totuși, iată că el vorbește în public+ și ei nu-i spun nimic. Nu cumva au ajuns conducătorii să știe că acesta este cu adevărat Cristosul?+ 27  Dar noi știm de unde este omul acesta,+ totuși, când va veni Cristosul, nimeni nu va ști de unde este“.+ 28  De aceea, în timp ce preda în templu, Isus a strigat și a zis: „Voi mă cunoașteți și știți și de unde sunt.+ Mai mult decât atât, n-am venit din proprie inițiativă,+ iar cel care m-a trimis există cu adevărat+ și voi nu-l cunoașteți.+ 29  Eu îl cunosc,+ pentru că sunt un reprezentant al său și El m-a trimis“.+ 30  De aceea, ei căutau să-l prindă,+ dar nimeni n-a pus mâna pe el, fiindcă nu-i venise încă ceasul.+ 31  Totuși, mulți oameni din mulțime au crezut în el+ și ziceau: „Când va sosi Cristosul, va face oare mai multe semne+ decât a făcut omul acesta?“ 32  Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre el, iar preoții principali și fariseii au trimis niște gărzi ca să-l prindă.+ 33  Isus a zis: „Mai stau cu voi puțin timp până să mă duc la cel care m-a trimis.+ 34  Mă veți căuta,+ dar nu mă veți găsi și, unde voi fi eu, voi nu puteți veni“.+ 35  De aceea, iudeii ziceau între ei: „Unde are de gând omul acesta să meargă, ca să nu-l găsim? Doar n-are de gând să meargă la iudeii răspândiți+ printre greci și să-i învețe pe greci! 36  Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a zis: «Mă veți căuta, dar nu mă veți găsi și, unde voi fi eu, voi nu puteți veni»?“ 37  În ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii,+ Isus s-a ridicat în picioare și a strigat, zicând: „Dacă îi este cuiva sete,+ să vină la mine și să bea. 38  Cine crede în mine,+ «șuvoaie de apă vie vor curge din lăuntrul lui»,+ așa cum a spus Scriptura“. 39  Totuși, el a spus aceasta despre spiritul pe care urmau să-l primească cei ce credeau în el, căci încă nu primiseră spiritul,+ fiindcă Isus nu fusese încă glorificat.+ 40  Unii din mulțime care au auzit aceste cuvinte au zis: „Acesta este cu adevărat Profetul!“+ 41  Alții ziceau: „Acesta este Cristosul!“+ Dar unii ziceau: „Doar nu din Galileea vine Cristosul?+ 42  N-a spus Scriptura că Cristosul vine din descendența lui David+ și din Betleem,+ satul de unde era David?“+ 43  Astfel, s-a făcut dezbinare în mulțime cu privire la el.+ 44  Iar unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. 45  Gărzile s-au întors la preoții principali și la farisei, iar aceștia din urmă le-au zis: „De ce nu l-ați adus?“ 46  Gărzile au răspuns: „Niciun om n-a mai vorbit vreodată așa“.+ 47  Atunci fariseii au răspuns: „Doar n-ați fost înșelați și voi? 48  A crezut în el vreunul dintre conducători sau dintre farisei?+ 49  Dar această mulțime care nu cunoaște Legea este blestemată“.+ 50  Nicodim, care venise la el mai înainte și care era unul dintre ei, le-a zis: 51  „Judecă legea noastră un om dacă nu este mai întâi audiat+ și dacă nu se cunoaște ce face el?“ 52  Răspunzând, ei i-au zis: „Doar nu ești și tu din Galileea? Cercetează și vezi că niciun profet+ nu se va ridica din Galileea“.* *  Manuscrisele א, B, Sys omit versetul 53 și versetele următoare până la capitolul 8, versetul 11, în care (cu unele variații în diferite texte și versiuni grecești) se spune: 53  Atunci fiecare s-a dus la casa lui.

Note de subsol