Ioan 19:1-42

19  Atunci Pilat l-a luat pe Isus și l-a biciuit.+  Soldații au împletit o coroană de spini și i-au pus-o pe cap, l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie+  și s-au apropiat de el și au zis: „Salutare, Rege al iudeilor!“ Și îl pălmuiau.+  Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el“.+  Atunci Isus a ieșit afară, purtând coroana de spini și mantia purpurie. Și Pilat le-a zis: „Iată omul!“  Dar, când l-au văzut, preoții principali și gărzile au strigat, zicând: „Pe stâlp cu el! Pe stâlp cu el!“+ Pilat le-a zis: „Luați-l voi și țintuiți-l pe stâlp, fiindcă eu nu găsesc nicio vină în el“.+  Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege+ și, potrivit legii, el trebuie să moară, fiindcă s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu“.+  Când a auzit cuvintele acestea, Pilat s-a înfricoșat și mai tare  și a intrat din nou în palat și i-a zis lui Isus: „De unde ești?“ Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns.+ 10  Atunci Pilat i-a zis: „Mie nu-mi vorbești?+ Nu știi că am autoritate să te eliberez și am autoritate să te țintuiesc pe stâlp?“ 11  Isus i-a răspuns: „N-ai avea nicio autoritate împotriva mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus.+ Iată de ce omul care m-a predat ție are un mai mare păcat“. 12  De aceea, Pilat continua să caute un mijloc de a-l elibera. Dar iudeii strigau, spunând: „Dacă-l eliberezi pe omul acesta, nu ești prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine rege vorbește împotriva Cezarului“.+ 13  Când a auzit aceste cuvinte, Pilat l-a dus afară pe Isus și s-a așezat pe un scaun de judecată în locul numit Pardoseala de Piatră, iar în ebraică, Gabata. 14  Era pregătirea+ Paștelui, era pe la ceasul al șaselea*. Și el le-a zis iudeilor: „Iată regele vostru!“ 15  Dar ei strigau: „Ucide-l! Ucide-l! Pe stâlp cu el!“ Pilat le-a zis: „Să-l țintuiesc pe stâlp pe regele vostru?“ Preoții principali au răspuns: „N-avem alt rege decât pe Cezar“.+ 16  Atunci el li l-a dat ca să fie țintuit pe stâlp.+ Și ei l-au luat pe Isus. 17  Iar el, ducându-și singur stâlpul de tortură,+ a ieșit+ spre așa-numitul Loc al Craniului, care, în ebraică, se numește Golgota.+ 18  Acolo l-au țintuit pe stâlp,+ și împreună cu el pe alți doi: unul de-o parte, altul de cealaltă și Isus în mijloc.+ 19  Pilat a făcut și o inscripție și a pus-o pe stâlpul de tortură. Era scris: „Isus Nazarineanul, Regele iudeilor“.+ 20  Astfel, mulți dintre iudei au citit această inscripție, fiindcă locul unde Isus fusese țintuit pe stâlp era aproape de oraș.+ Și era scrisă în ebraică, în latină și în greacă. 21  Dar preoții principali ai iudeilor i-au spus lui Pilat: „Nu scrie: «Regele iudeilor», ci scrie că el a zis: «Eu sunt Regele iudeilor»“. 22  Pilat a răspuns: „Ce-am scris, am scris“. 23  După ce soldații l-au țintuit pe Isus pe stâlp, i-au luat veșmintele și le-au împărțit în patru, câte o parte pentru fiecare soldat, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, fiind țesută de sus pe toată lungimea ei.+ 24  Atunci au zis unii către alții: „Să n-o sfâșiem, ci să hotărâm prin sorți a cui va fi“. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul Scripturii: „Au împărțit veșmintele mele între ei și pentru hainele mele au aruncat sorții“.+ Soldații au făcut deci lucrurile acestea. 25  Lângă stâlpul de tortură al lui Isus stăteau mama+ sa și sora mamei sale, precum și Maria,+ soția lui Clopa, și Maria Magdalena.+ 26  Văzând-o pe mama sa și pe discipolul pe care îl iubea+ stând acolo, Isus i-a zis mamei sale: „Femeie, iată-ți fiul!“ 27  Apoi i-a zis discipolului: „Iată-ți mama!“ Și din ceasul acela discipolul a luat-o la el acasă. 28  După aceea, când Isus a știut că de acum toate lucrurile fuseseră împlinite, a zis: „Mi-e sete“, pentru a se împlini cuvântul Scripturii.+ 29  Acolo era un vas plin cu vin acru. Ei au pus un burete plin cu vin acru într-o tulpină de isop și i l-au dus la gură.+ 30  Însă, când a primit vinul acru, Isus a zis: „S-a împlinit!“+ și, înclinându-și capul, și-a dat spiritul*.+ 31  Și, pentru că era Pregătirea,+ ca să nu rămână corpurile+ pe stâlpii de tortură în sabat (căci ziua acelui sabat era o zi mare),+ iudeii l-au rugat pe Pilat să le zdrobească picioarele și să le fie luate corpurile. 32  Soldații au venit deci și au zdrobit picioarele primului om și pe ale celuilalt care fusese țintuit pe stâlp împreună cu el. 33  Dar, când au venit la Isus, nu i-au mai zdrobit picioarele, fiindcă au văzut că era deja mort. 34  Totuși, unul dintre soldați i-a împuns coasta cu o suliță+ și imediat a ieșit sânge și apă. 35  Cel care a văzut lucrul acesta a depus mărturie, iar mărturia lui este adevărată. Și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți.+ 36  Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cuvântul Scripturii: „Niciun os nu-i va fi zdrobit“.+ 37  Și, din nou, un alt pasaj din Scriptură spune: „Ei îl vor privi pe Acela pe care l-au străpuns“.+ 38  După aceea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Isus — dar pe ascuns, de teama iudeilor+ —, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia corpul lui Isus. Și Pilat l-a lăsat.+ El a venit deci și i-a luat corpul.+ 39  A venit și Nicodim, omul care venise prima dată la el noaptea, și a adus un sul* de smirnă și aloe, cam de o sută de litre*.+ 40  Ei au luat corpul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii cu mirodenii,+ după obiceiul iudeilor de pregătire pentru înmormântare. 41  În locul unde a fost țintuit pe stâlp era o grădină, iar în grădină un mormânt de amintire+ nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42  Din cauza pregătirii+ iudeilor, l-au pus pe Isus acolo, pentru că mormântul de amintire era aproape.

Note de subsol

Aproximativ 12.00 după-amiaza, calculând de la răsăritul soarelui.
Sau „a încetat să respire“. Gr. parédoken to pneúma.
În alte manuscrise „amestec“.
Aproximativ 32,7 kg.