Ioan 1:1-51

1  La început+ era Cuvântul+ și Cuvântul era cu Dumnezeu+ și Cuvântul era un dumnezeu*.+  El era la început+ cu Dumnezeu.+  Toate lucrurile au venit în existență prin el+ și fără el n-a venit nimic în existență. Ceea ce a venit în existență  prin el era viață,+ iar viața era lumina+ oamenilor.  Și lumina strălucește în întuneric,+ iar întunericul n-a biruit-o.  A venit un om care a fost trimis ca reprezentant al lui Dumnezeu:+ numele lui era Ioan.+  Omul acesta a venit spre mărturie,+ ca să depună mărturie despre lumină,+ pentru ca oameni de orice fel să creadă prin el.+  El nu era lumina aceea,+ ci trebuia să depună mărturie+ despre lumina aceea.  Adevărata lumină+ care luminează+ orice fel de oameni+ urma să vină în lume. 10  El era în lume+ și lumea a venit în existență prin el,+ dar lumea nu l-a cunoscut. 11  El a venit la casa lui, dar ai lui nu l-au primit.+ 12  Dar tuturor celor ce l-au primit,+ el le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,+ fiindcă au manifestat credință în numele său.+ 13  Ei nu s-au născut din sânge, nici din voința cărnii, nici din voința omului, ci din Dumnezeu.+ 14  Astfel, Cuvântul a devenit carne+ și a locuit printre noi, iar noi am văzut gloria sa, o glorie ca aceea pe care un fiu unic-născut+ o are de la tatăl lui. El era plin de bunătate nemeritată și de adevăr.+ 15  (Ioan a depus mărturie despre el, ba chiar a strigat — el a fost cel care a spus —, zicând: „Cel care vine după mine a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine“.)+ 16  Căci toți am primit din plinătatea sa,+ da, bunătate nemeritată peste bunătate nemeritată.+ 17  Căci Legea a fost dată prin Moise,+ iar bunătatea nemeritată+ și adevărul+ au venit prin Isus Cristos. 18  Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;+ dumnezeul unic-născut,+ care se află în sânul+ Tatălui, este cel care a dat explicații despre el.+ 19  Iată mărturia pe care a depus-o Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: „Tu cine ești?“+ 20  El a mărturisit și n-a tăgăduit, ci a mărturisit: „Eu nu sunt Cristosul*“.+ 21  Și ei l-au întrebat: „Atunci cine ești? Ești Ilie?“,+ iar el a zis: „Nu sunt“. „Ești Profetul?“+ Și el a răspuns: „Nu!“ 22  Și ei i-au zis: „Cine ești? Ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine?“+ 23  El a zis: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu: «Faceți dreaptă calea lui Iehova», cum a spus profetul Isaia“.+ 24  Cei trimiși erau dintre farisei. 25  Și ei l-au întrebat: „Atunci de ce botezi+ dacă nu ești nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul?“ 26  Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă. Dar în mijlocul+ vostru stă cineva pe care nu-l cunoașteți.+ 27  El vine după mine, dar eu nu sunt demn să-i dezleg cureaua de la sanda“.+ 28  Aceste lucruri s-au întâmplat în Betania*, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.+ 29  A doua zi l-a văzut pe Isus venind spre el și a zis: „Iată Mielul+ lui Dumnezeu care înlătură păcatul+ lumii!+ 30  Acesta este cel despre care am zis: După mine vine un om care a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine.+ 31  Eu nu-l cunoșteam, dar iată de ce am venit să botez cu apă: ca el să-i fie dezvăluit Israelului“.+ 32  Și Ioan depunea mărturie, zicând: „Am văzut spiritul coborând din cer ca un porumbel; și a rămas peste el.+ 33  Eu nu-l cunoșteam, dar Cel care m-a trimis+ să botez cu apă mi-a spus: «Cel peste care vei vedea spiritul coborând și rămânând este cel care botează cu spirit sfânt».+ 34  Și eu am văzut lucrul acesta și am depus mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu“.+ 35  A doua zi, Ioan era din nou cu doi dintre discipolii săi 36  și, uitându-se la Isus care trecea pe acolo, a spus: „Iată Mielul+ lui Dumnezeu!“ 37  Cei doi discipoli l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus. 38  Atunci Isus s-a întors și, văzându-i că-l urmează, le-a zis: „Ce căutați?“ Ei i-au zis: „Rabi (care, tradus, înseamnă „Învățătorule“), unde stai?“ 39  El le-a spus: „Veniți și veți vedea“.+ Ei s-au dus și au văzut unde stătea și au rămas cu el în ziua aceea. Era pe la ceasul al zecelea. 40  Andrei,+ fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră ce spusese Ioan și îl urmaseră pe Isus. 41  El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a zis: „Noi l-am găsit pe Mesia“+ (care, tradus, înseamnă „Cristos“).+ 42  Și l-a condus la Isus. Uitându-se la el,+ Isus a zis: „Tu ești Simon,+ fiul lui Ioan;+ te vei numi Chifa“ (care se traduce „Petru“).+ 43  A doua zi a vrut să plece în Galileea. Isus l-a găsit pe Filip+ și i-a zis: „Urmează-mă!“+ 44  Filip era din Betsaida,+ din orașul lui Andrei și al lui Petru. 45  Filip l-a găsit pe Natanael+ și i-a zis: „Noi l-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege,+ și Profeții:+ este Isus, fiul lui Iosif,+ din Nazaret“. 46  Dar Natanael i-a zis: „Poate să iasă ceva bun din Nazaret?“+ Filip i-a zis: „Vino și vezi!“ 47  Isus l-a văzut pe Natanael venind spre el și a spus despre acesta: „Iată într-adevăr un israelit în care nu este înșelăciune!“+ 48  Natanael l-a întrebat: „Cum de mă cunoști?“ Răspunzând, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin“. 49  Natanael i-a răspuns: „Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu,+ tu ești Regele+ lui Israel!“ 50  Atunci Isus i-a zis: „Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea“. 51  Și i-a mai zis: „Foarte adevărat vă spun: Veți vedea cerul deschis și pe îngerii+ lui Dumnezeu urcând și coborând la* Fiul omului“.+

Note de subsol

Asemenea lui Dumnezeu; divin. Vezi Ap 6.
Sau „Unsul; Mesia“. Vezi Mt 2:4, n.s.
Nu Betania care era aproape de Ierusalim.
Sau „în serviciul“.