Ieremia 8:1-22

8  „În timpul acela“, zice Iehova, „oasele regilor lui Iuda, oasele prinților săi, oasele preoților, oasele profeților și oasele locuitorilor Ierusalimului vor fi scoase din mormintele lor.+  Și vor fi întinse înaintea soarelui, a lunii și a armatei cerurilor, pe care le-au iubit și cărora le-au slujit, după care au umblat,+ pe care le-au căutat și înaintea cărora s-au plecat.+ Nu vor fi adunate, nici nu vor fi îngropate. Vor ajunge ca bălegarul pe fața pământului“.+  „Și toată rămășița, toți cei care vor rămâne din această familie rea, va alege mai degrabă moartea decât viața+ în toate locurile unde îi voi risipi“,+ zice Iehova al armatelor.  „Spune-le: «Iată ce a zis Iehova: „Oare vor cădea și nu se vor mai scula?+ Dacă unul se va întoarce, nu se va întoarce și celălalt?+  De ce oare poporul acesta, Ierusalimul, este infidel de atâta timp? Stăruie în viclenie,+ nu vor să se întoarcă.+  Eu am luat aminte+ și am ascultat.+ Nu era drept ce vorbeau. Nu era niciun om care să se căiască de răutatea lui+ și să zică: «Ce-am făcut?» Fiecare se întorcea la calea pe care o urmau ceilalți,+ ca un cal care se avântă în luptă.  Până și barza de pe cer își știe bine timpul fixat.+ Turtureaua,+ lăstunul și mierla neagră, da, fiecare respectă timpul când trebuie să se întoarcă. Dar poporul meu n-a ajuns să cunoască judecata lui Iehova“».+  «Cum puteți să spuneți: „Suntem înțelepți și legea lui Iehova este cu noi“?+ Iată, condeiul+ mincinos al secretarilor a scris numai minciuni.  Înțelepții s-au făcut de rușine.+ S-au îngrozit și vor fi prinși. Iată, au respins cuvântul lui Iehova. Ce înțelepciune au ei?+ 10  De aceea, voi da soțiile lor altora, și ogoarele lor, celor care le vor lua în stăpânire,+ fiindcă de la cel mai mic până la cel mai mare, toți obțin câștig necinstit;+ de la profet până la preot, toți se poartă neloial.+ 11  Ei încearcă să vindece rana fiicei poporului meu în mod ușuratic,+ zicând: „Este pace! Este pace!“, când nu este pace.+ 12  S-au rușinat ei fiindcă au făcut ce era dezgustător?+ Nu numai că nu s-au rușinat, dar nici măcar nu știu să se umilească.+ De aceea, vor cădea printre cei ce cad. La vremea cercetării lor,+ se vor poticni», a spus Iehova.+ 13  «Când voi strânge recolta, îi voi nimici», zice Iehova.+ «Nu vor fi struguri în vie,+ nici smochine în smochin, chiar și frunzele se vor veșteji. Iar ceea ce le voi da va trece pe lângă ei.»“ 14  „De ce stăm liniștiți? Adunați-vă! Să intrăm în orașele fortificate+ și să pierim acolo. Căci însuși Iehova, Dumnezeul nostru, ne-a osândit la pieire+ și ne dă să bem apă otrăvită,+ fiindcă am păcătuit împotriva lui Iehova. 15  Speram să avem pace, dar n-a venit niciun bine,+ să avem un timp de vindecare, dar, iată, groază!+ 16  Din Dan+ s-a auzit fornăitul cailor lui. La nechezatul armăsarilor lui se zguduie toată țara.+ Ei au intrat și au devorat țara și tot ce era în ea, orașul și pe locuitorii lui.“ 17  „Căci iată că trimit printre voi niște șerpi, șerpi veninoși,+ pentru care nu există descântec,+ și ei vă vor mușca“, zice Iehova. 18  M-a cuprins o mâhnire fără alinare.+ Inima îmi este bolnavă. 19  Iată că dintr-o țară îndepărtată se aude strigătul de ajutor al fiicei poporului meu:+ „Nu este oare Iehova în Sion?+ Sau nu este regele lui în el?“+ „De ce m-au provocat la mânie cu chipurile lor cioplite, cu dumnezeii lor străini, deșerți?“+ 20  „Secerișul a trecut, vara a luat sfârșit, dar noi n-am fost salvați!“+ 21  Din cauza prăbușirii+ fiicei poporului meu, sunt zdrobit.+ M-am întristat. Sunt uluit.+ 22  Nu este balsam în Galaad?+ Sau nu este niciun vindecător?+ Atunci de ce nu s-a restabilit+ fiica poporului meu?+

Note de subsol