Geneza 8:1-22

8  După aceea, Dumnezeu și-a adus aminte+ de Noe și de toate animalele sălbatice și de toate animalele domestice care erau cu el în arcă+ și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt peste pământ, iar apele au început să scadă.+  Izvoarele adâncului de ape*+ și zăgazurile+ cerurilor s-au închis și ploaia torențială din cer s-a oprit.  Și apele au început să se retragă de pe pământ, s-au retras treptat, iar după o sută cincizeci de zile apele scăzuseră mult.+  În luna a șaptea, în a șaptesprezecea zi a lunii, arca+ s-a oprit pe munții Ararat.+  Și apele au continuat să scadă până în luna a zecea. În luna a zecea, în prima zi a lunii, au apărut vârfurile munților.+  După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra+ pe care o făcuse arcei.  Apoi a dat drumul unui corb,+ iar acesta a zburat pe afară, ducându-se și întorcându-se, până când apele au secat de pe pământ.  Mai târziu a dat drumul unui porumbel,+ ca să vadă dacă apele se micșoraseră pe fața pământului.  Porumbelul n-a găsit niciun loc unde să-și pună piciorul și s-a întors la el, în arcă, fiindcă apele acopereau încă fața întregului pământ.+ Atunci el și-a întins mâna, l-a luat și l-a adus la el, în arcă. 10  A mai așteptat șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din arcă. 11  Mai târziu, spre seară, porumbelul s-a întors la el și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin+ ruptă de puțin timp. Noe a știut astfel că apele se micșoraseră pe pământ.+ 12  A mai așteptat șapte zile și apoi a dat drumul porumbelului, dar acesta nu s-a mai întors la el.+ 13  În al șase sute unulea an,+ în prima lună, în prima zi a lunii, apele se scurseseră de pe pământ. Noe a îndepărtat învelitoarea arcei și a văzut că fața pământului se uscase.+ 14  În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat.+ 15  Atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, zicând: 16  „Ieși din arcă, tu și soția ta, fiii tăi și soțiile fiilor tăi împreună cu tine.+ 17  Scoate afară cu tine toate creaturile vii care sunt cu tine, din orice carne,+ dintre creaturile zburătoare,+ dintre animale+ și dintre toate celelalte creaturi care se mișcă pe pământ.+ Ele să mișune pe pământ, să fie roditoare și să se înmulțească pe pământ“.+ 18  Și Noe a ieșit cu fiii lui,+ cu soția lui și cu soțiile fiilor lui. 19  Toate creaturile vii, toate creaturile care se mișcă* și toate creaturile zburătoare, tot ce se mișcă pe pământ, au ieșit din arcă după familiile lor.+ 20  Noe i-a construit un altar+ lui Iehova și a luat câteva dintre animalele curate+ și dintre creaturile zburătoare curate+ și a adus pe altar ofrande arse.+ 21  Și Iehova a simțit o mireasmă odihnitoare,+ astfel că Iehova a zis în inima sa:+ „Niciodată nu voi mai blestema pământul+ din cauza omului, căci înclinația+ inimii omului este rea din tinerețea lui,+ și niciodată nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.+ 22  Cât va fi pământul, nu vor înceta niciodată semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea“.+

Note de subsol

Vezi Ge 7:11, n.s.
Vezi Ge 1:24, n.s.