Geneza 49:1-33

49  Mai târziu, Iacob și-a chemat fiii și a zis: „Strângeți-vă ca să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vor veni!  Adunați-vă și ascultați, fii ai lui Iacob, da, ascultați-l pe Israel, tatăl vostru!+  Ruben, tu ești întâiul meu născut,+ vigoarea mea și primul rod al puterii mele de procreare,+ cel dintâi în demnitate și cel dintâi în tărie.  Nestăvilit ca apele, să n-ai întâietate,+ pentru că te-ai urcat în patul tatălui tău+ și mi-ai profanat așternutul.+ S-a urcat în el!  Simeon și Levi sunt frați.+ Armele lor de luptă sunt unelte ale violenței.+  Nu intra în grupul celor apropiați lor,+ o, sufletul meu! Nu te uni cu adunarea lor,+ o, cugetul meu, căci au omorât oameni în mânia lor+ și au tăiat tendoanele taurilor după bunul lor plac.  Blestemată să fie mânia+ lor, căci este plină de cruzime,+ și furia lor, căci este necruțătoare!+ Îi voi împărți în Iacob și îi voi împrăștia în Israel.+  Pe tine, Iuda,+ frații tăi te vor lăuda.+ Mâna ta va fi pe ceafa dușmanilor tăi.+ Fiii tatălui tău se vor prosterna înaintea ta.+  Iuda este un pui de leu.+ De la pradă, fiul meu, te vei ridica negreșit. El s-a lăsat jos, s-a întins ca un leu și pe leu cine îndrăznește să-l scoale?+ 10  Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,+ nici toiagul de conducător dintre picioarele sale, până va veni Șilo*;+ și de el vor asculta popoarele.+ 11  El își leagă măgarul de o viță-de-vie și puiul măgăriței de o viță aleasă, își spală hainele în vin și veșmântul în sângele strugurilor.+ 12  Ochii lui sunt roșii de vin, iar dinții lui sunt albi de lapte. 13  Zabulon va locui pe țărmul mării,+ va fi pe țărmul unde sunt ancorate corăbiile+ și marginea lui cea mai îndepărtată va fi înspre Sidon.+ 14  Isahar+ este un măgar cu oase puternice, culcat între cei doi desagi. 15  El va vedea că locul de odihnă este bun și că țara este plăcută, își va pleca umărul ca să poarte poveri și va face muncă de sclav. 16  Dan, unul dintre triburile lui Israel, își va judeca poporul.+ 17  Dan va fi un șarpe la marginea drumului, o viperă cu corn la marginea cărării, care mușcă de călcâie calul, iar călărețul cade pe spate.+ 18  Da, voi aștepta salvarea de la tine, o, Iehova!+ 19  Pe Gad îl va ataca o trupă de jefuitori, dar el le va ataca partea dinapoi.+ 20  Pâinea de la Așer va fi grasă+ și el va da bucate alese, regești.+ 21  Neftali+ este o cerboaică zveltă. El rostește cuvinte alese.+ 22  Iosif este vlăstarul unui pom roditor,+ vlăstarul unui pom roditor de lângă izvor,+ care își înalță ramurile peste zid.+ 23  Însă arcașii l-au tot hărțuit, au tras în el și l-au urât neîncetat.+ 24  Totuși arcul său a rămas neclintit,+ iar mâinile sale au fost puternice și iuți.+ Din mâinile Puternicului lui Iacob,+ de acolo vine Păstorul, Piatra lui Israel.+ 25  El vine de la Dumnezeul tatălui tău,+ care te va ajuta.+ El este cu Cel Atotputernic,+ care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus,+ cu binecuvântările adâncului de ape care se întinde dedesubt,+ cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui.+ 26  Binecuvântările tatălui tău vor întrece binecuvântările munților eterni+ și podoaba dealurilor veșnice.+ Ele vor rămâne pe capul lui Iosif, da, pe creștetul celui ales* dintre frații lui.+ 27  Beniamin va sfâșia ca un lup.+ Dimineața va mânca animalul prins, iar seara va împărți prada“.+ 28  Din toți aceștia se trag cele douăsprezece triburi ale lui Israel și așa le-a vorbit tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu binecuvântarea lui.+ 29  Apoi le-a poruncit, zicând: „Eu sunt adăugat la poporul meu.+ Îngropați-mă lângă părinții mei, în peștera de pe terenul lui Efron, hetitul,+ 30  în peștera de pe terenul Macpela, față în față cu Mamre, în țara Canaanului, teren pe care Avraam l-a cumpărat de la Efron, hetitul, ca să aibă un loc de înmormântare care să-i fie proprietate.+ 31  Acolo au fost îngropați Avraam și Sara, soția lui.+ Acolo au fost îngropați Isaac și Rebeca, soția lui,+ și acolo am îngropat-o eu pe Lea. 32  Terenul cumpărat și peștera de pe el sunt de la fiii lui Het“.+ 33  Cu aceasta, Iacob a terminat de dat porunci fiilor săi. Apoi și-a tras picioarele în pat, și-a dat ultima suflare și a fost adăugat la poporul lui.+

Note de subsol

Adică „Cel căruia îi aparține“.
Ebr. nezir; în Nu 6:2, 13, 18–20 este tradus prin „nazireu“ și înseamnă „cel ales; cel dedicat; cel pus deoparte“.