Geneza 46:1-34

46  Israel și toți ai lui au pornit la drum și au ajuns la Beer-Șeba,+ iar el i-a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac.+  Atunci Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în viziunile nopții și a zis:+ „Iacob, Iacob!“, iar el a răspuns: „Iată-mă!“+  Și El a zis: „Eu sunt adevăratul Dumnezeu,+ Dumnezeul tatălui tău.+ Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face din tine o națiune mare.+  Eu însumi voi coborî cu tine în Egipt și eu însumi te voi și scoate de acolo,+ iar Iosif îți va închide ochii cu mâna lui“.+  Apoi Iacob s-a ridicat și a plecat din Beer-Șeba. Fiii lui Israel îl duceau pe Iacob, tatăl lor, precum și pe copiii lor și pe soțiile lor, cu carele pe care le trimisese faraonul ca să-l ducă.+  Și și-au luat și turmele și bunurile pe care le strânseseră în țara Canaanului.+ În cele din urmă, Iacob și toți urmașii lui împreună cu el au intrat în Egipt.  I-a adus cu el pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui, da, i-a adus cu el în Egipt pe toți urmașii lui.+  Iată numele fiilor lui Israel, ale fiilor lui Iacob, care au intrat în Egipt:+ întâiul născut al lui Iacob a fost Ruben.+  Fiii lui Ruben au fost Hanoc, Palu, Hețron și Carmi.+ 10  Fiii lui Simeon+ au fost Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin,+ Țohar și Șaul,+ fiul unei canaanite. 11  Fiii lui Levi+ au fost Gherșon,+ Chehat+ și Merari.+ 12  Fiii lui Iuda+ au fost Er,+ Onan,+ Șelah,+ Pereț+ și Zerah.+ Însă Er și Onan au murit în țara Canaanului.+ Fiii lui Pereț au fost Hețron+ și Hamul.+ 13  Fiii lui Isahar+ au fost Tola,+ Puva,+ Iob și Șimron.+ 14  Fiii lui Zabulon+ au fost Sered, Elon și Iahleel.+ 15  Aceștia sunt fiii Leei,+ pe care i-a născut lui Iacob în Padan-Aram, și Dina, fiica lui.+ Toate sufletele fiilor și fiicelor lui au fost treizeci și trei. 16  Fiii lui Gad+ au fost Țifion, Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.+ 17  Fiii lui Așer+ au fost Imna, Ișva, Ișvi și Beria,+ iar sora lor era Serah. Fiii lui Beria au fost Heber și Malchiel.+ 18  Aceștia sunt fiii Zilpei,+ pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Lea. Pe aceștia i-a născut ea lui Iacob, șaisprezece suflete. 19  Fiii Rahelei,+ soția lui Iacob, au fost Iosif+ și Beniamin.+ 20  În țara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase+ și Efraim*,+ pe care i-a născut Asenat,+ fiica lui Potifera, preotul din On. 21  Fiii lui Beniamin au fost Bela,+ Becher,+ Așbel, Ghera,+ Naaman,+ Ehi, Roș, Mupim,+ Hupim+ și Ard. 22  Aceștia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacob. Toate sufletele au fost paisprezece. 23  Fiii lui Dan:+ Hușim.+ 24  Fiii lui Neftali+ au fost Iahțeel, Guni,+ Iețer și Șilem.+ 25  Aceștia sunt fiii Bilhăi,+ pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela. Pe aceștia i-a născut ea lui Iacob, în total șapte suflete. 26  Toate sufletele care s-au dus cu Iacob în Egipt au ieșit din coapsele lui,+ în afară de soțiile fiilor lui Iacob. Toate sufletele au fost șaizeci și șase. 27  Și fiii lui Iosif care i s-au născut în Egipt au fost două suflete. Toate sufletele casei lui Iacob care au intrat în Egipt au fost șaptezeci*.+ 28  Iacob l-a trimis pe Iuda+ înaintea lui la Iosif, ca să ducă vești înaintea lui la Gosen. Apoi au intrat și ei în ținutul Gosen.+ 29  Atunci Iosif și-a pregătit carul și a urcat în întâmpinarea tatălui său, Israel, la Gosen.+ Când l-a văzut, s-a aruncat de gâtul lui și a vărsat multe lacrimi la gâtul lui.+ 30  În cele din urmă, Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor,+ pentru că ești încă în viață și ți-am văzut fața!“ 31  Atunci Iosif le-a zis fraților săi și casei tatălui său: „Am să urc să-l înștiințez pe faraon și să-i spun:+ «Frații mei și casa tatălui meu, care erau în țara Canaanului, au venit la mine.+ 32  Bărbații aceștia sunt păstori,+ căci cresc animale.+ Ei și-au adus aici turmele, cirezile și tot ce au».+ 33  Și, când faraonul vă va chema și vă va întreba: «Care este ocupația voastră?», 34  să spuneți: «Din tinerețe până acum, slujitorii tăi sunt crescători de animale, atât noi, cât și strămoșii noștri»,+ ca să locuiți în ținutul Gosen,+ fiindcă toți păstorii sunt detestați în Egipt“.+

Note de subsol

După „Efraim“, Septuaginta adaugă cinci nume. Astfel se explică de ce Ștefan, în Fa 7:14, vorbește despre 75 de suflete în loc de 70; se pare că el a citat din Septuaginta.
Sau „șaptezeci și cinci“, potrivit cu Septuaginta. Vezi Ge 46:20, n.s.