Geneza 36:1-43

36  Aceasta este istoria lui Esau, adică Edom.+  Esau și-a luat soții dintre fiicele Canaanului:+ pe Ada,+ fiica lui Elon, hetitul,+ pe Oholibama,+ fiica lui Anah și nepoata lui Țibeon, hevitul,  și pe Basemat,+ fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.+  Ada i l-a născut lui Esau pe Elifaz, Basemat i l-a născut pe Reuel,  iar Oholibama i-a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Core.+ Aceștia sunt fiii lui Esau care i s-au născut în țara Canaanului.  Apoi Esau și-a luat soțiile, fiii și fiicele și toate sufletele din casa lui, turma și toate celelalte animale ale lui și toată averea+ pe care o strânsese în țara Canaanului și a plecat în altă țară, departe de fratele său, Iacob,+  fiindcă bunurile lor deveniseră prea multe ca ei să mai poată locui împreună, iar țara în care locuiau ca străini era neîncăpătoare din cauza turmelor lor.+  Astfel, Esau s-a stabilit în regiunea muntoasă a Seirului.+ Esau este Edom.+  Aceasta este istoria lui Esau, tatăl edomiților, în regiunea muntoasă a Seirului.+ 10  Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau; Reuel, fiul lui Basemat, soția lui Esau.+ 11  Fiii lui Elifaz au fost Teman,+ Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.+ 12  Timna+ a devenit concubina lui Elifaz, fiul lui Esau. După un timp, ea i l-a născut lui Elifaz pe Amalec.+ Aceștia sunt fiii Adei, soția lui Esau. 13  Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șamah și Miza.+ Aceștia au fost fiii lui Basemat,+ soția lui Esau. 14  Iată fiii Oholibamei, fiica lui Anah și nepoata lui Țibeon și soția lui Esau, pe care i-a născut lui Esau: Ieuș, Ialam și Core.+ 15  Iată șeicii+ fiilor lui Esau: Fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: șeicul Teman,+ șeicul Omar, șeicul Țefo, șeicul Chenaz, 16  șeicul Core, șeicul Gatam, șeicul Amalec. Aceștia sunt șeicii lui Elifaz+ în țara Edomului. Aceștia sunt fiii născuți de Ada. 17  Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: șeicul Nahat, șeicul Zerah, șeicul Șamah, șeicul Miza. Aceștia sunt șeicii lui Reuel în țara Edomului.+ Aceștia sunt fiii născuți de Basemat, soția lui Esau. 18  În sfârșit, iată fiii Oholibamei, soția lui Esau: șeicul Ieuș, șeicul Ialam, șeicul Core. Aceștia sunt șeicii Oholibamei, fiica lui Anah și soția lui Esau. 19  Aceștia sunt fiii lui Esau, adică Edom,+ și aceștia sunt șeicii lor. 20  Iată fiii lui Seir, horitul, locuitorii țării:+ Lotan, Șobal, Țibeon, Anah,+ 21  Dișon, Ețer și Dișan.+ Aceștia sunt șeicii horitului, fiii lui Seir, în țara Edomului. 22  Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam; sora lui Lotan a fost Timna.+ 23  Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24  Iată fiii lui Țibeon: Aia și Anah. Este acel Anah care a găsit izvoarele termale în pustiu în timp ce păzea măgarii tatălui său, Țibeon.+ 25  Iată copiii lui Anah: Dișon și Oholibama, fiica lui Anah. 26  Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.+ 27  Iată fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Akan. 28  Iată fiii lui Dișan: Uț și Aran.+ 29  Iată șeicii horitului: șeicul Lotan, șeicul Șobal, șeicul Țibeon, șeicul Anah, 30  șeicul Dișon, șeicul Ețer, șeicul Dișan.+ Aceștia sunt șeicii horitului, după șeicii lor, în țara Seirului. 31  Iată regii care au domnit în țara Edomului+ înainte ca peste fiii lui Israel să domnească un rege.+ 32  Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom,+ iar numele orașului său a fost Dinhaba. 33  Când Bela a murit, în locul lui a început să domnească Iobab, fiul lui Zerah din Boțra.+ 34  Când Iobab a murit, în locul lui a început să domnească Hușam, din țara temaniților.+ 35  Când Hușam a murit, în locul lui a început să domnească Hadad, fiul lui Bedad, care i-a înfrânt pe madianiți+ în câmpia Moabului,+ iar numele orașului său era Avit.+ 36  Când Hadad a murit, în locul lui a început să domnească Samla, din Masreca.+ 37  Când Samla a murit, în locul lui a început să domnească Șaul, din Rehobot, de lângă Fluviu.+ 38  Când Șaul a murit, în locul lui a început să domnească Baal-Hanan, fiul lui Acbor.+ 39  Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, în locul lui a început să domnească Hadar. Numele orașului său era Pau, iar numele soției lui era Mehetabel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.+ 40  Iată deci numele șeicilor lui Esau, după familiile, locurile și numele lor: șeicul Timna, șeicul Alva, șeicul Ietet,+ 41  șeicul Oholibama, șeicul Ela, șeicul Pinon,+ 42  șeicul Chenaz, șeicul Teman, șeicul Mibțar,+ 43  șeicul Magdiel, șeicul Iram. Aceștia sunt șeicii Edomului,+ după locuințele lor în țara care era proprietatea lor.+ Acesta este Esau, tatăl edomiților.+

Note de subsol