Geneza 26:1-35

26  Peste țară s-a abătut o foamete, în afară de foametea dintâi, care fusese în zilele lui Avraam,+ și Isaac s-a dus la Abimelec, regele filistenilor, la Gherar.+  Atunci Iehova i s-a arătat și a zis:+ „Nu coborî în Egipt! Așază-ți tabăra în țara pe care ți-o voi arăta.+  Locuiește ca străin în țara aceasta,+ iar eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci ție și seminței tale vă voi da toate aceste ținuturi+ și voi împlini jurământul pe care i l-am făcut lui Avraam, tatăl tău:+  «Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerurilor, voi da seminței tale toate aceste ținuturi+ și prin sămânța ta se vor binecuvânta toate națiunile pământului»,+  pentru că Avraam a ascultat de glasul meu și a respectat întotdeauna ce i-am cerut: poruncile, instrucțiunile și legile mele“.+  Astfel, Isaac a locuit mai departe în Gherar.+  Bărbații din locul acela îl întrebau despre soția lui, iar el zicea: „Este sora mea“.+ Căci îi era frică să zică „soția mea“, ca nu cumva, după cum spunea el, „bărbații din locul acesta să mă omoare din cauza Rebecăi“, fiindcă Rebeca era frumoasă la înfățișare.+  Și, cum șederea lui acolo se prelungea, s-a întâmplat că Abimelec, regele filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut cum Isaac o mângâia pe Rebeca, soția lui.+  Imediat Abimelec l-a chemat pe Isaac și a zis: „Nu încape îndoială că este soția ta! De ce-ai spus: «Este sora mea»?“ Și Isaac i-a răspuns: „Am spus așa ca să nu mor din cauza ei“.+ 10  Dar Abimelec a continuat: „Ce ne-ai făcut?+ Puțin a lipsit ca cineva din popor să se culce cu soția ta și să ne faci vinovați!“+ 11  Atunci Abimelec a poruncit întregului popor, zicând: „Cine se atinge de omul acesta și de soția lui va fi omorât negreșit!“ 12  Apoi Isaac a semănat în țara aceea,+ iar în acel an a strâns însutit,+ fiindcă Iehova îl binecuvânta.+ 13  Drept urmare, omul acesta s-a îmbogățit și bogăția lui a sporit tot mai mult, astfel că a ajuns foarte bogat.+ 14  Avea turme de oi, cirezi de vite și mulți slujitori;+ de aceea, filistenii au început să-l invidieze.+ 15  Iar toate fântânile pe care slujitorii tatălui său le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său,+ filistenii le-au astupat și le-au umplut cu pământ uscat.+ 16  În cele din urmă, Abimelec i-a spus lui Isaac: „Pleacă de la noi, fiindcă ai devenit mult mai puternic decât noi“.+ 17  Isaac a plecat de acolo, și-a așezat tabăra în valea* Gherar+ și s-a stabilit acolo. 18  Și Isaac a săpat din nou fântânile care fuseseră săpate în zilele lui Avraam, tatăl său, dar pe care filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam,+ și le-a dat aceleași nume pe care le dăduse tatăl său.+ 19  Slujitorii lui Isaac au continuat să sape în vale și au găsit acolo o fântână cu apă dulce. 20  Dar păstorii din Gherar s-au luat la ceartă cu păstorii lui Isaac,+ zicând: „Apa este a noastră!“ Astfel, Isaac a pus fântânii numele Esec*, pentru că se certaseră cu el. 21  Apoi au săpat altă fântână și s-au luat la ceartă și pentru ea. De aceea, el i-a pus numele Sitna*. 22  Mai târziu a plecat de acolo și a săpat altă fântână,+ dar nu s-au mai certat pentru ea. Astfel, i-a pus numele Rehobot* și a zis: „Pentru că acum Iehova ne-a dat loc larg+ și ne-a făcut roditori pe pământ“.+ 23  Apoi a urcat de acolo la Beer-Șeba.+ 24  Iehova i s-a arătat în timpul acelei nopți și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam.+ Nu te teme,+ căci eu sunt cu tine și te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța datorită slujitorului meu Avraam“.+ 25  Astfel, el a construit acolo un altar și a chemat numele lui Iehova.+ Isaac și-a așezat cortul acolo,+ iar slujitorii lui au săpat acolo o fântână. 26  Mai târziu, Abimelec a venit din Gherar la el, cu Ahuzat, prietenul său apropiat, și cu Ficol, comandantul armatei sale.+ 27  Atunci Isaac le-a zis: „De ce-ați venit la mine, când voi m-ați urât și m-ați trimis de la voi?“+ 28  Ei au răspuns: „Vedem bine că Iehova este cu tine.+ De aceea am zis: «Te rugăm, să ne obligăm printr-un jurământ făcut între noi,+ între noi și tine, și să încheiem un legământ cu tine,+ 29  că nu ne vei face niciun rău, așa cum nici noi nu ne-am atins de tine și nu ți-am făcut decât bine, întrucât te-am trimis în pace.+ Tu ești acum cel binecuvântat de Iehova»“.+ 30  Atunci el a dat un ospăț pentru ei și au mâncat și au băut.+ 31  În dimineața următoare s-au sculat devreme și și-au făcut jurăminte unul altuia.+ După aceea, Isaac le-a dat drumul și ei au plecat de la el în pace.+ 32  În ziua aceea, slujitorii lui Isaac au venit și l-au înștiințat cu privire la fântâna pe care o săpaseră+ și i-au zis: „Am găsit apă!“ 33  Astfel, el i-a pus numele Șiba*. De aceea numele orașului este Beer-Șeba*+ până în ziua de azi. 34  Când Esau avea patruzeci de ani, și-a luat soții: pe Iudita, fiica lui Beeri, hetitul, și pe Basemat, fiica lui Elon, hetitul.+ 35  Și ele au fost un motiv de amărăciune pentru Isaac și pentru Rebeca.+

Note de subsol

Ebr. náchal. Termenul ebraic se referă fie la valea prin care curge un torent (Ge 26:19; 2Re 3:16; Iov 30:6; Cân 6:11), fie la torent (1Re 17:4; Ps 110:7). Valea era de obicei seacă, dar uneori era străbătută de un torent învolburat.
Adică „Ceartă“.
Adică „Acuzație“.
Adică „Locuri largi“.
Adică „Jurământ“ sau „Șapte“.
Adică „Fântâna jurământului“ sau „Fântâna celor șapte“.