Geneza 25:1-34

25  Și Avraam și-a luat din nou o soție, numită Chetura.+  După un timp, ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian,+ pe Ișbac și pe Șuah.+  Lui Iocșan i s-au născut Șeba+ și Dedan.+ Fiii lui Dedan au fost așurimii, letușimii și leumimii.  Fiii lui Madian au fost Efa,+ Efer, Hanoc, Abida și Eldaa.+ Toți aceștia au fost fiii Cheturei.  Mai târziu, Avraam i-a dat lui Isaac tot ce avea,+  iar fiilor concubinelor sale, Avraam le-a dat daruri.+ Apoi, în timp ce era încă în viață, i-a trimis departe de Isaac, fiul lui,+ spre est, în țara Răsăritului.+  Iată zilele anilor vieții lui Avraam, pe care i-a trăit el: o sută șaptezeci și cinci de ani.  Apoi Avraam și-a dat ultima suflare și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și mulțumit, și a fost adăugat la poporul lui.+  Isaac și Ismael, fiii lui, l-au îngropat în peștera Macpela, pe terenul lui Efron, fiul lui Țohar, hetitul, teren care este față în față cu Mamre+ 10  și pe care Avraam îl cumpărase de la fiii lui Het. Acolo a fost îngropat Avraam, precum și Sara, soția lui.+ 11  După moartea lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul lui.+ Și Isaac locuia lângă Beer-Lahai-Roi.+ 12  Aceasta este istoria lui Ismael,+ fiul lui Avraam, pe care egipteanca Agar, servitoarea Sarei, i l-a născut lui Avraam.+ 13  Iată numele fiilor lui Ismael, după numele lor și originea familiilor lor: Nebaiot,+ întâiul născut al lui Ismael, apoi Chedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mișma, Duma, Masa, 15  Hadad,+ Tema,+ Ietur, Nafiș și Chedma.+ 16  Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor după așezările lor și după taberele lor împrejmuite cu ziduri:+ douăsprezece căpetenii potrivit semințiilor lor.+ 17  Iată anii vieții lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. Apoi și-a dat ultima suflare și a murit și a fost adăugat la poporul lui.+ 18  Și ei și-au așezat tabăra în regiunea aflată între Havila,+ de lângă Șur,+ care este în fața Egiptului, și Asiria. El s-a stabilit în fața tuturor fraților lui.+ 19  Aceasta este istoria lui Isaac, fiul lui Avraam.+ Lui Avraam i s-a născut Isaac. 20  Isaac avea patruzeci de ani când a luat-o de soție pe Rebeca, fiica lui Betuel,+ sirianul+ din Padan-Aram, și sora lui Laban, sirianul. 21  Și Isaac îl implora pe Iehova special pentru soția lui,+ căci era stearpă.+ Iehova a ascultat implorările lui+ și Rebeca, soția lui, a rămas însărcinată. 22  Fiii dinăuntrul ei au început să se bată unul cu altul,+ astfel că ea a zis: „Dacă este așa, la ce bun să mai trăiesc?“ Și s-a dus să-l întrebe pe Iehova.+ 23  Iehova i-a zis: „Două națiuni sunt în pântecele tău+ și două popoare vor ieși dinăuntrul tău;+ un popor va fi mai puternic decât celălalt popor,+ iar cel mai mare îi va sluji celui mai mic“.+ 24  În cele din urmă i s-au împlinit zilele să nască și iată că în pântecele ei erau gemeni.+ 25  Primul a ieșit complet roșu și păros, de parcă ar fi avut un veșmânt de păr,+ astfel că i s-a pus numele Esau*.+ 26  Apoi a ieșit fratele lui, care se ținea cu mâna de călcâiul lui Esau,+ astfel că i s-a pus numele Iacob*.+ Isaac avea șaizeci de ani când a născut soția lui. 27  Și băieții s-au făcut mari. Esau a ajuns un bărbat priceput la vânătoare,+ un om al câmpului, iar Iacob un bărbat ireproșabil,+ care locuia în corturi.+ 28  Isaac îl iubea pe Esau, fiindcă putea să mănânce vânat, în timp ce Rebeca îl iubea pe Iacob.+ 29  Odată, pe când Iacob fierbea o tocană, Esau a venit obosit de pe câmp. 30  Și Esau i-a zis lui Iacob: „Repede, te rog, dă-mi o înghițitură din roșeața aceea, din roșeața de-acolo, căci sunt obosit!“ De aceea i s-a pus numele Edom*.+ 31  Iacob a zis: „Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut!“+ 32  Și Esau a continuat: „Iată că sunt pe moarte! La ce-mi folosește dreptul de întâi născut?“ 33  Iacob a adăugat: „Mai întâi jură-mi!“+ Și el i-a jurat și i-a vândut lui Iacob dreptul de întâi născut.+ 34  Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și tocană de linte, iar acesta a mâncat și a băut.+ Apoi s-a ridicat și a plecat. Astfel, Esau și-a disprețuit dreptul de întâi născut.+

Note de subsol

Adică „Păros“.
Adică „Cel ce apucă de călcâi; Cel ce ia locul“.
Adică „Roșu; Roșcat“.