Geneza 10:1-32

10  Aceasta este istoria fiilor lui Noe:+ Sem, Ham și Iafet. După potop au început să li se nască fii.+  Fiii lui Iafet au fost Gomer,+ Magog,+ Madai,+ Iavan,+ Tubal,+ Meșec+ și Tiras.+  Fiii lui Gomer au fost Așchenaz,+ Rifat+ și Togarma.+  Fiii lui Iavan au fost Elișa,+ Tarsis,+ Chitim+ și Dodanim.+  Din aceștia s-au răspândit toți locuitorii insulelor în țările lor, după limbile lor, după familiile lor, după națiunile lor.  Fiii lui Ham au fost Cuș,+ Mițraim,+ Put+ și Canaan.+  Fiii lui Cuș au fost Seba,+ Havila, Sabta, Raema+ și Sabteca. Fiii lui Raema au fost Șeba și Dedan.+  Lui Cuș i s-a născut Nimrod.+ Acesta a fost primul care a ajuns puternic pe pământ.  El a fost un vânător puternic în opoziție cu Iehova. De aceea se zice: „Ca Nimrod, un vânător puternic în opoziție cu Iehova“.+ 10  La început, regatul lui cuprindea Babelul,+ Erecul,+ Acadul și Calne, în țara Șinearului.+ 11  Din această țară s-a dus în Asiria+ și a construit Ninive,+ Rehobot-Irul, Calahul 12  și Resenul, între Ninive și Calah. Acesta este orașul cel mare. 13  Lui Mițraim+ i s-au născut: Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Casluhim+ (din care au ieșit filistenii+) și Caftorim.+ 15  Canaan a devenit tatăl lui Sidon,+ întâiul său născut, al lui Het,+ 16  al iebusiților,+ al amoriților,+ al ghirgasiților, 17  al heviților,+ al archiților, al siniților, 18  al arvadiților,+ al țemariților și al hamatiților.+ Apoi familiile canaaniților s-au împrăștiat, 19  astfel că granița canaaniților se întindea de la Sidon până la Gherar,+ lângă Gaza,+ până la Sodoma, Gomora,+ Adma+ și Țeboim,+ lângă Lașa. 20  Aceștia au fost fiii lui Ham după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, după națiunile lor. 21  Și i s-au născut fii și lui Sem, strămoșul tuturor fiilor lui Eber+ și fratele lui Iafet, cel mai mare. 22  Fiii lui Sem au fost Elam,+ Asur,+ Arpacșad,+ Lud și Aram. 23  Fiii lui Aram au fost Uț, Hul, Gheter și Maș.+ 24  Lui Arpacșad i s-a născut Șelah,+ iar lui Șelah i s-a născut Eber. 25  Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg*,+ pentru că în zilele lui a fost împărțit pământul,+ iar numele fratelui său era Ioctan.+ 26  Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Șelef, Hațarmavet, Ierah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dicla,+ 28  Obal, Abimael, Șeba,+ 29  Ofir,+ Havila+ și Iobab.+ Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. 30  Ținutul în care locuiau se întindea de la Meșa până la Sefar, până la regiunea muntoasă a Răsăritului. 31  Aceștia au fost fiii lui Sem după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, după națiunile lor.+ 32  Acestea au fost familiile fiilor lui Noe după originea familiilor lor, după națiunile lor. Din acestea s-au răspândit națiunile pe pământ după potop.+

Note de subsol

Adică „Împărțire“.