Galateni 5:1-26

5  Pentru o astfel de libertate ne-a eliberat Cristos.+ Rămâneți deci fermi+ și nu vă lăsați puși din nou în jugul sclaviei.+  Iată! Eu, Pavel, vă spun că, dacă veți fi circumciși,+ Cristos nu vă va fi de niciun folos.  Pe lângă aceasta, îi mărturisesc din nou oricărui om care se circumcide că are obligația să împlinească toată Legea.+  Voi, care căutați să fiți declarați drepți prin lege sunteți separați de Cristos,+ ați căzut de la bunătatea sa nemeritată.+  Dar noi, prin spirit, așteptăm cu nerăbdare dreptatea sperată datorată credinței.+  Fiindcă, în ce-l privește pe Cristos Isus, nici circumcizia nu are valoare, nici necircumcizia,+ ci credința+ care lucrează prin iubire.+  Voi ați alergat bine.+ Cine v-a împiedicat să ascultați de adevăr?+  Convingerea aceasta nu este de la Cel care vă cheamă.+  Puțină plămădeală dospește toată frământătura.+ 10  În ce vă privește, sunt sigur+ că voi, care sunteți în unitate+ cu Domnul, nu veți ajunge să gândiți altfel. Dar cel care vă tulbură,+ indiferent cine ar fi, va suporta condamnarea.+ 11  Însă eu, fraților, dacă mai predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci, într-adevăr, piatra de poticnire+ — stâlpul de tortură+ — a fost înlăturată.+ 12  De s-ar castra+ cei ce caută să vă dărâme!+ 13  Firește, voi ați fost chemați la libertate,+ fraților! Numai să nu folosiți această libertate ca prilej pentru carne,+ ci, prin iubire, slujiți-vă unii altora ca sclavi.+ 14  Căci întreaga Lege este împlinită+ printr-o singură poruncă: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți“.+ 15  Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții,+ vedeți să nu vă omorâți unii pe alții.+ 16  Iar eu spun: Umblați întotdeauna prin spirit+ și nu veți îndeplini nicio dorință carnală.+ 17  Căci carnea, în dorința ei, este împotriva spiritului+ și spiritul împotriva cărnii, fiindcă acestea se împotrivesc unul altuia, astfel că lucrurile pe care ați vrea să le faceți, tocmai pe acelea nu le faceți.+ 18  Mai mult decât atât, dacă sunteți conduși de spirit,+ nu sunteți sub lege.+ 19  Lucrările cărnii sunt evidente+ și ele sunt: fornicația,+ necurăția, conduita libertină,+ 20  idolatria, spiritismul,+ dușmăniile, cearta, gelozia, izbucnirile de mânie, disputele, dezbinările, sectele, 21  invidiile, bețiile,+ chefurile și lucrurile asemănătoare acestora. Cu privire la lucrurile acestea vă previn, așa cum v-am prevenit deja: cei care practică+ astfel de lucruri nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu.+ 22  Pe de altă parte, rodul+ spiritului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoința, bunătatea,+ credința, 23  blândețea, stăpânirea de sine.+ Împotriva acestor lucruri nu există lege.+ 24  Pe lângă aceasta, cei care sunt ai lui Cristos Isus au țintuit pe stâlp carnea împreună cu poftele și dorințele ei.+ 25  Dacă trăim prin spirit, să și umblăm cum se cuvine prin spirit.+ 26  Să nu fim înfumurați, luându-ne la întrecere+ unii cu alții, invidiindu-ne unii pe alții.+

Note de subsol