Faptele 18:1-28

18  După aceea, el a plecat din Atena și a sosit la Corint.  Și l-a găsit pe un iudeu pe nume Aquila,+ originar din Pont, care venise de puțin timp din Italia,+ și pe Priscila, soția lui, deoarece Claudiu+ poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Astfel, s-a dus la ei  și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas în casa lor și lucrau,+ pentru că meseria lor era facerea corturilor.  Dar el ținea câte o cuvântare în sinagogă+ în fiecare sabat și îi convingea pe iudei și pe greci.  Când Sila+ și Timotei+ au coborât din Macedonia, Pavel s-a dăruit întru totul cuvântului, depunându-le mărturie iudeilor pentru a dovedi că Isus este Cristosul.+  Dar, pentru că ei se împotriveau și îl insultau,+ el și-a scuturat veșmintele+ și le-a zis: „Sângele+ vostru să cadă asupra capetelor voastre! Eu sunt curat.+ De acum înainte voi merge la oamenii națiunilor“.+  Astfel, s-a mutat de acolo și s-a dus în casa unui om pe nume Tițiu Iust, un închinător al lui Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă.  Crisp,+ președintele sinagogii, a crezut în Domnul și, împreună cu el, toată casa lui. Mulți dintre corintenii care auzeau au crezut și s-au botezat.  În timpul nopții, Domnul i-a zis lui Pavel+ într-o viziune: „Nu te teme, ci continuă să vorbești! Să nu taci, 10  pentru că eu sunt cu tine+ și niciun om nu te va ataca pentru a-ți face rău. Căci am mulți oameni în acest oraș“. 11  Atunci el a rămas acolo un an și șase luni, predând cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul lor. 12  Pe când Gallio era proconsul+ al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toții împotriva lui Pavel și l-au dus înaintea scaunului de judecată,+ 13  zicând: „Omul acesta îi convinge+ pe oameni să i se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar legii“. 14  Dar, pe când Pavel era gata să-și deschidă gura, Gallio le-a zis iudeilor: „Dacă într-adevăr ar fi vorba de vreo nedreptate sau de vreo mârșăvie crasă, aș avea motiv, iudeilor, să vă suport cu răbdare. 15  Dar, dacă este vorba despre neînțelegeri privitoare la cuvinte, la nume+ și la legea+ voastră, asta vă privește pe voi! Eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri“. 16  Și, spunând aceasta, i-a alungat de la scaunul de judecată. 17  Atunci toți au pus mâna pe Sosten,+ președintele sinagogii, și l-au bătut în fața scaunului de judecată. Dar lui Gallio nu-i păsa de aceste lucruri. 18  După ce a mai stat câteva zile, Pavel și-a luat rămas-bun de la frați și, împreună cu Priscila și Aquila, s-a îmbarcat spre Siria, după ce își tunsese scurt părul capului+ în Chencrea,+ fiindcă făcuse o făgăduință. 19  Au ajuns la Efes și pe ei i-a lăsat acolo, iar el a intrat în sinagogă+ și a discutat cu iudeii. 20  Deși ei îl rugau să rămână mai mult timp, el n-a fost de acord, 21  ci și-a luat rămas-bun+ și le-a spus: „Dacă va vrea Iehova,+ mă voi întoarce din nou la voi“. Și din Efes a ieșit în larg 22  și a coborât la Cezareea. Apoi a urcat să salute congregația și a coborât la Antiohia. 23  După ce a stat un timp acolo, a plecat și a mers din loc în loc prin ținutul Galatiei+ și prin Frigia,+ întărindu-i+ pe toți discipolii. 24  Un iudeu pe nume Apolo,+ originar din Alexandria, bărbat cu darul vorbirii, a sosit la Efes. El era un bun cunoscător al Scripturilor.+ 25  Acest bărbat fusese învățat* calea lui Iehova și, pentru că era înflăcărat de spirit,+ vorbea și preda corect lucrurile referitoare la Isus, dar cunoștea numai botezul+ lui Ioan. 26  Acest bărbat a început să vorbească în sinagogă cu îndrăzneală. Când l-au auzit, Priscila și Aquila+ l-au luat cu ei și i-au explicat mai exact calea lui Dumnezeu. 27  Și, pentru că voia să treacă în Ahaia, frații le-au scris discipolilor, îndemnându-i să-l primească cu drag. Astfel, când a ajuns acolo, el i-a ajutat mult+ pe cei care crezuseră datorită bunătății nemeritate a lui Dumnezeu,+ 28  deoarece, cu tărie și temeinic, dovedea în public că iudeii greșeau și demonstra cu Scripturile+ că Isus este Cristosul.+

Note de subsol

Lit. „învățat oral“.