Faptele 15:1-41

15  Și niște bărbați au coborât din Iudeea+ și au început să-i învețe pe frați astfel: „Dacă nu vă circumcideți+ după obiceiul lui Moise,+ nu puteți fi salvați“.  Dar, după ce Pavel și Barnaba au avut nu puține neînțelegeri și discuții aprinse cu ei, s-a hotărât ca Pavel, Barnaba și alți câțiva dintre ei să urce la apostolii și bătrânii din Ierusalim,+ în legătură cu această dispută.  După ce au fost conduși de congregație o bucată de drum,+ acești bărbați și-au continuat drumul prin Fenicia și Samaria. Ei povesteau amănunțit despre convertirea oamenilor din națiuni+ și le făceau o mare bucurie tuturor fraților.+  Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți+ cu bunătate de congregație, de apostoli și de bătrâni și au istorisit multele lucruri pe care le făcuse Dumnezeu prin ei.+  Dar unii din secta fariseilor care crezuseră s-au ridicat de pe scaun și au zis: „Trebuie să fie circumciși+ și să li se poruncească să respecte legea lui Moise!“+  Apostolii și bătrânii s-au adunat să analizeze această problemă.+  După o discuție lungă și aprinsă,+ Petru s-a ridicat și le-a zis: „Bărbaților, fraților, știți bine că din primele zile Dumnezeu m-a ales pe mine dintre voi pentru ca, prin gura mea, oamenii națiunilor să audă cuvântul veștii bune și să creadă.+  Și Dumnezeu, care cunoaște inima,+ a depus mărturie dându-le spiritul sfânt,+ ca și nouă.  El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei,+ ci le-a purificat inimile prin credință.+ 10  Acum, de ce-l puneți pe Dumnezeu la încercare, așezând pe gâtul discipolilor un jug+ pe care nici strămoșii noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm?+ 11  Noi avem însă încredere că vom fi salvați prin bunătatea nemeritată+ a Domnului Isus la fel ca oamenii aceștia“.+ 12  Atunci toată mulțimea a tăcut și i-a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit multele semne și minuni pe care Dumnezeu le făcuse prin ei în mijlocul națiunilor.+ 13  Când ei au terminat de vorbit, Iacov a răspuns, zicând: „Bărbaților, fraților, ascultați-mă!+ 14  Simeon*+ a istorisit amănunțit cum, pentru prima oară, Dumnezeu și-a îndreptat atenția spre națiuni ca să scoată din ele un popor pentru numele său.+ 15  Și cu aceasta corespund cuvintele Profeților, după cum este scris: 16  «După aceste lucruri mă voi întoarce și voi rezidi coliba căzută a lui David. Îi voi rezidi ruinele și o voi ridica din nou,+ 17  pentru ca aceia care rămân dintre oameni să-l caute stăruitor pe Iehova, împreună cu oameni din toate națiunile, oameni numiți cu numele meu, spune Iehova, care face aceste lucruri,+ 18  cunoscute din vechime».+ 19  De aceea, hotărârea mea este să nu-i tulburăm pe aceia din națiuni care se întorc la Dumnezeu,+ 20  ci să le scriem să se abțină de la lucrurile pângărite de idoli,+ de la fornicație,+ de la animale strangulate+ și de la sânge.+ 21  Căci din timpuri străvechi, Moise are predicatori din oraș în oraș, pentru că este citit cu voce tare în sinagogi în fiecare sabat“.+ 22  Atunci apostolii, bătrânii și toată congregația au considerat că este bine să trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba, niște bărbați aleși din mijlocul lor: pe Iuda, numit Barsaba,+ și pe Sila, bărbați de frunte printre frați. 23  Și au scris cu mâna lor: „Apostolii și bătrânii, frații voștri, către frații din Antiohia,+ din Siria și din Cilicia+ care sunt din națiuni: Salutare! 24  Fiindcă am auzit că unii dintre ai noștri v-au tulburat cu vorbe+ și au încercat să vă corupă sufletele, deși noi nu le-am dat instrucțiuni,+ 25  am fost cu toții de acord+ și am considerat că este bine să alegem niște bărbați pe care să-i trimitem la voi împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel,+ 26  oameni care și-au riscat viața* pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.+ 27  Îi trimitem deci pe Iuda și pe Sila,+ pentru ca și ei să vă spună prin viu grai aceleași lucruri.+ 28  Căci spiritul sfânt+ și noi am considerat că este bine să nu vă adăugăm nicio altă povară,+ decât următoarele lucruri necesare: 29  să vă abțineți de la lucrurile jertfite idolilor,+ de la sânge,+ de la animale strangulate+ și de la fornicație*.+ Dacă vă păziți cu grijă de aceste lucruri,+ vă va merge bine. Fiți sănătoși!“ 30  Când i-au lăsat să plece, acești bărbați au coborât la Antiohia, au adunat mulțimea și le-au dat scrisoarea.+ 31  Când au citit-o, s-au bucurat de această încurajare.+ 32  Iar Iuda și Sila, fiindcă erau și ei profeți,+ i-au încurajat cu multe cuvinte pe frați și i-au întărit.+ 33  După ce au stat acolo câtva timp, frații i-au lăsat să plece în pace+ la cei care îi trimiseseră. 34  ——* 35  Însă Pavel și Barnaba au mai rămas un timp în Antiohia,+ învățându-i pe oameni și anunțând, împreună cu mulți alții, vestea bună despre cuvântul lui Iehova.+ 36  După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnaba: „Înainte de toate, să ne întoarcem și să-i vizităm pe frații din fiecare oraș în care am vestit cuvântul lui Iehova, ca să vedem ce mai fac“.+ 37  Barnaba era hotărât să-l ia și pe Ioan, numit Marcu,+ 38  dar Pavel nu considera că este potrivit să-l ia și pe el, fiindcă îi părăsise în Pamfilia+ și nu se dusese cu ei în lucrare. 39  Atunci a avut loc o aprigă izbucnire de mânie și s-au separat unul de celălalt. Barnaba+ l-a luat cu el pe Marcu și s-a îmbarcat spre Cipru.+ 40  Pavel l-a ales pe Sila+ și a plecat, după ce fusese încredințat de frați bunătății nemeritate a lui Iehova.+ 41  Și străbătea Siria și Cilicia, întărind congregațiile.+

Note de subsol

O altă formă a numelui Simon (Petru).
Lit. „și-au dat sufletul“.
Acest termen se referă la orice fel de relații sexuale nelegitime. Vezi Ap 5.
Vezi Mt 17:21, n.s.