Deuteronomul 3:1-29

3  Apoi ne-am întors și am urcat pe drumul Basanului. Atunci Og,+ regele Basanului, a ieșit, el și tot poporul lui, să ne înfrunte în luptă la Edrei.+  Și Iehova mi-a zis: «Nu te teme de el+ căci ți-l voi da în mână pe el, tot poporul lui și țara lui! Să-i faci cum i-ai făcut lui Sihon,+ regele amoriților, care locuia în Hesbon».  Iehova, Dumnezeul nostru, ne-a dat deci în mână și pe Og, regele Basanului, precum și tot poporul lui, și l-am bătut până n-a mai rămas nimeni în viață.+  În timpul acela i-am cucerit toate orașele. N-a fost oraș pe care să nu-l fi luat de la ei: șaizeci de orașe,+ toată regiunea Argob,+ regatul lui Og din Basan.+  Toate acestea erau orașe fortificate cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare, în afară de foarte multe orașe mici.  Dar le-am distrus cu desăvârșire,+ așa cum făcuserăm cu Sihon, regele Hesbonului, distrugând cu desăvârșire orice oraș, bărbați, femei și copii.+  Toate animalele domestice și prăzile din acele orașe le-am păstrat însă pentru noi.+  În timpul acela am luat țara din mâna celor doi regi ai amoriților+ care se aflau în regiunea Iordanului, de la valea* Arnon+ până la muntele Hermon+  (sidonienii numeau Hermonul Sirion,+ iar amoriții îl numeau Senir),+ 10  toate orașele din podiș, tot Galaadul și tot Basanul până la Salca+ și Edrei,+ orașele regatului lui Og în Basan. 11  Căci numai Og, regele Basanului, mai era din rămășița refaimiților.+ Iată, catafalcul lui era de fier*. Nu se află acesta în Raba+ fiilor lui Amon? Lungimea lui este de nouă coți și lățimea este de patru coți, după cotul unui bărbat. 12  Și noi, în timpul acela, am luat în stăpânire țara aceasta, teritoriul de la Aroer,+ care se află pe valea Arnon, iar jumătate din regiunea muntoasă a Galaadului și orașele sale le-am dat rubeniților și gadiților.+ 13  Restul Galaadului+ și tot Basanul,+ regatul lui Og, le-am dat la jumătate din tribul lui Manase. Nu se numește oare toată regiunea Argob,+ adică tot Basanul, țara refaimiților?+ 14  Iair,+ fiul lui Manase, a luat toată regiunea Argob+ până la granița gheșuriților+ și maacatiților+ și a numit satele acelea din Basan după numele său, Havot-Iair*,+ și așa este până în ziua de azi. 15  Lui Machir+ i-am dat Galaadul.+ 16  Rubeniților+ și gadiților le-am dat teritoriul care se întinde de la Galaad+ până la valea Arnon, granița fiind mijlocul văii, și până la valea* Iaboc, care este granița fiilor lui Amon,+ 17  precum și Araba, Iordanul și malul lui, de la Chineret+ până la marea Arabei, Marea Sărată,+ de la poalele povârnișurilor Pisgăi,+ spre răsărit. 18  Și v-am poruncit în timpul acela, zicând: «Iehova, Dumnezeul vostru, v-a dat această țară ca s-o luați în stăpânire. Voi, toți bărbații viteji, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, a fiilor lui Israel.+ 19  Numai soțiile voastre, copiii mici și vitele voastre (știu bine că aveți multe vite) să rămână în orașele voastre, pe care vi le-am dat,+ 20  până când Iehova le va da odihnă fraților voștri, ca și vouă, și până când și ei vor lua în stăpânire țara pe care Iehova, Dumnezeul vostru, le-o dă dincolo de Iordan; după aceea să vă întoarceți, fiecare la proprietatea lui, pe care v-am dat-o».+ 21  În timpul acela i-am poruncit lui Iosua,+ zicând: «Ochii tăi văd tot ce le-a făcut Iehova, Dumnezeul vostru, acestor doi regi. La fel le va face Iehova tuturor regatelor prin care veți trece.+ 22  Nu vă temeți de ei, căci Iehova, Dumnezeul vostru, este Cel care luptă pentru voi».+ 23  Și, în timpul acela, l-am implorat pe Iehova să-mi acorde favoare și am zis: 24  «O, Domn Suveran Iehova, tu ai început să-i arăți slujitorului tău măreția ta+ și brațul tău cel tare.+ Fiindcă cine este acel dumnezeu în ceruri sau pe pământ care să facă lucrări ca ale tale și fapte de putere ca ale tale?+ 25  Îngăduie-mi, te rog, să trec și să văd țara cea bună+ care este dincolo de Iordan, această regiune muntoasă+ bună și Libanul».+ 26  Însă Iehova era încă furios pe mine din cauza voastră+ și nu m-a ascultat, ci Iehova mi-a zis: «Destul! Să nu-mi mai vorbești niciodată de lucrul acesta! 27  Urcă pe vârful Pisga,+ ridică-ți ochii spre vest, spre nord, spre sud și spre est și privește cu ochii tăi, fiindcă nu vei trece Iordanul acesta!+ 28  Numește-l conducător+ pe Iosua, încurajează-l și întărește-l, fiindcă el va trece+ înaintea acestui popor și el îi va face să moștenească țara pe care o vei vedea».+ 29  În tot acest timp, noi locuiam în vale, în fața Bet-Peorului.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Sau „un sarcofag de bazalt negru“. Arabii numesc și astăzi bazaltul fier.
Adică „Satele de corturi ale lui Iair“.
Vezi Ge 26:17, n.s