2 Regi 23:1-37

23  Atunci regele a trimis să se adune la el toți bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului.+  Apoi regele a urcat la casa lui Iehova și, împreună cu el, toți bărbații lui Iuda și toți locuitorii Ierusalimului, precum și preoții,+ profeții și tot poporul, de la mic la mare.+ Și el a citit+ în auzul lor toate cuvintele cărții+ legământului,+ care fusese găsită în casa lui Iehova.+  Regele stătea în picioare lângă coloană.+ Atunci a încheiat înaintea lui Iehova legământul+ de a-l urma+ pe Iehova și de a respecta poruncile,+ mărturiile+ și legile+ sale din toată inima+ și din tot sufletul,+ împlinind cuvintele acestui legământ scrise în această carte.+ Astfel, tot poporul a acceptat legământul.+  Regele le-a poruncit marelui preot, Hilchia,+ preoților de rangul al doilea și ușierilor+ să scoată din templul lui Iehova toate ustensilele făcute pentru Baal,+ pentru stâlpul sacru+ și pentru toată armata cerurilor.+ Apoi le-a ars în afara Ierusalimului, pe terasele Chedronului,+ și a adus pulberea lor la Betel.+  I-a înlăturat din serviciu pe preoții dumnezeilor străini, puși de regii lui Iuda să facă să se înalțe fum de jertfă în locurile înalte din orașele lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, precum și pe cei care îi înălțau fum de jertfă lui Baal,+ soarelui, lunii, constelațiilor zodiacului și întregii armate a cerurilor.+  A scos stâlpul sacru+ din casa lui Iehova și l-a dus la marginea Ierusalimului, în valea* Chedron. L-a ars+ în valea* Chedron, l-a fărâmițat, făcându-l pulbere, și i-a aruncat pulberea pe locul de înmormântare+ al fiilor poporului.  A dărâmat casele prostituaților sacri+ din casa lui Iehova, unde femeile țeseau corturi ca sanctuare pentru stâlpul sacru.  Apoi i-a adus pe toți preoții din orașele lui Iuda, ca să facă nepotrivite pentru închinare locurile înalte unde preoții făceau să se înalțe fum de jertfă, de la Gheba+ până la Beer-Șeba.+ A dărâmat locurile înalte ale porților de la intrarea porții lui Iosua, căpetenia orașului, poartă care era la stânga cum se intra pe poarta orașului.  Însă preoții+ locurilor înalte nu urcau la altarul lui Iehova din Ierusalim, ci mâncau turte nedospite+ în mijlocul fraților lor. 10  A făcut nepotrivit pentru închinare Tofetul,+ care se află în valea fiilor lui Hinom,+ pentru ca nimeni să nu-și treacă fiul sau fiica prin foc+ pentru Moloh.+ 11  N-a mai permis cailor pe care regii lui Iuda îi dăruiseră soarelui să intre în casa lui Iehova pe lângă sala de mese+ a lui Natan-Melec, demnitarul de la curte, sală care se afla în portic, și a dat foc carelor soarelui.+ 12  Regele a dărâmat altarele de deasupra camerei aflate pe acoperișul+ casei lui Ahaz, pe care le făcuseră regii lui Iuda, precum și altarele+ pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei lui Iehova. Le-a zdrobit acolo și le-a aruncat pulberea în valea Chedron. 13  Regele a făcut nepotrivite pentru închinare locurile înalte din fața+ Ierusalimului, care se aflau în dreapta Muntelui Distrugerii și pe care Solomon,+ regele lui Israel, le construise pentru Aștoret,+ lucrul dezgustător al sidonienilor, pentru Chemoș,+ lucrul dezgustător al Moabului, și pentru Milcom,+ lucrul dezgustător al fiilor lui Amon. 14  A sfărâmat+ coloanele sacre, a tăiat stâlpii sacri și a umplut locurile lor cu oseminte omenești. 15  A dărâmat altarul din Betel,+ locul înalt făcut de Ieroboam,+ fiul lui Nebat, care-l făcuse pe Israel să păcătuiască,+ da, altarul acela și locul înalt. Apoi a ars locul înalt, l-a fărâmițat, făcându-l pulbere, și a ars stâlpul sacru. 16  Când Iosia s-a întors, a văzut mormintele de pe munte. A trimis deci să se ia oasele din morminte și le-a ars+ pe altar, ca să-l facă nepotrivit pentru închinare, după cuvântul lui Iehova+ anunțat de omul adevăratului Dumnezeu,+ care spusese aceste lucruri. 17  Apoi a întrebat: „Ce este piatra aceea de mormânt pe care o văd?“ Bărbații orașului i-au răspuns: „Este mormântul+ omului adevăratului Dumnezeu care a venit din Iuda+ și a anunțat aceste lucruri pe care le-ai făcut cu altarul din Betel“.+ 18  Atunci el a zis: „Lăsați-l să se odihnească.+ Nimeni să nu-i miște oasele“. Ei au lăsat deci în pace osemintele acestuia împreună cu oasele profetului+ care venise din Samaria. 19  Iosia a îndepărtat și toate casele+ locurilor înalte din orașele+ Samariei, pe care le construiseră regii+ lui Israel ca să provoace la mânie pe Dumnezeu,+ apoi a făcut cu ele tot ce făcuse în Betel.+ 20  Astfel, i-a sacrificat pe altare pe toți preoții+ locurilor înalte care erau acolo și a ars oase de oameni pe ele.+ Apoi s-a întors la Ierusalim. 21  Atunci regele a poruncit întregului popor, spunând: „Țineți un Paște+ pentru Iehova, Dumnezeul vostru, după cum este scris în această carte a legământului“.+ 22  Într-adevăr, un Paște ca acesta nu se mai ținuse din zilele judecătorilor care îl judecaseră pe Israel,+ nu, niciodată în zilele regilor lui Israel și ale regilor lui Iuda.+ 23  Și acest Paște s-a ținut în al optsprezecelea an al regelui Iosia pentru Iehova la Ierusalim.+ 24  Iosia a îndepărtat mediumurile,+ prezicătorii,+ terafimii,+ idolii de baligă+ și toate lucrurile dezgustătoare+ care apăruseră în țara lui Iuda și în Ierusalim, ca să respecte cuvintele legii+ scrise în cartea+ pe care preotul Hilchia o găsise în casa lui Iehova.+ 25  Înaintea lui n-a fost niciun rege ca el care să se întoarcă+ la Iehova cu toată inima, cu tot sufletul+ și cu toată puterea lui, potrivit întregii legi a lui Moise, și nici după el nu s-a mai ridicat cineva ca el. 26  Totuși, Iehova nu s-a întors din mânia sa cea mare, care se aprinsese împotriva lui Iuda,+ din cauza tuturor lucrurilor jignitoare prin care Manase îi făcuse să-l provoace la mânie.+ 27  Dar Iehova a spus: „Și pe Iuda+ îl voi îndepărta dinaintea ochilor mei,+ așa cum l-am îndepărtat pe Israel,+ și voi respinge acest oraș pe care l-am ales, da, Ierusalimul, și casa despre care am spus: «Acolo va rămâne numele meu»“.+ 28  Celelalte fapte ale lui Iosia și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea+ cronicilor din zilele regilor lui Iuda? 29  În zilele sale, faraonul Neco,+ regele Egiptului, a urcat la regele Asiriei, lângă fluviul Eufrat.+ Regele Iosia s-a dus să-i iasă înainte,+ dar el l-a omorât+ la Meghido+ imediat ce l-a văzut. 30  De la Meghido, slujitorii lui l-au dus mort într-un car, l-au adus la Ierusalim+ și l-au înmormântat în mormântul său. Atunci poporul țării l-a luat pe Ioahaz,+ fiul lui Iosia, l-a uns și l-a făcut rege în locul tatălui său. 31  Ioahaz+ avea douăzeci și trei de ani când a început să domnească și a domnit trei luni la Ierusalim. Numele mamei lui era Hamutal,+ fiica lui Ieremia din Libna. 32  El a făcut ce este rău în ochii lui Iehova, întocmai cum făcuseră strămoșii săi.+ 33  În cele din urmă, faraonul Neco+ l-a pus în lanțuri+ la Ribla,+ în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, apoi a impus țării un tribut+ de o sută de talanți de argint+ și un talant de aur.+ 34  Faraonul Neco l-a făcut rege pe Eliachim,+ fiul lui Iosia, în locul lui Iosia, tatăl său, și i-a schimbat numele în Ioiachim. L-a luat pe Ioahaz și l-a dus în Egipt, unde, în cele din urmă, a murit.+ 35  Ioiachim i-a dat faraonului argintul+ și aurul, dar a fixat o taxă+ țării, ca să dea argintul conform poruncii date de faraon. El a pretins argintul și aurul de la poporul țării, potrivit taxei+ stabilite pentru fiecare persoană, ca să-l dea faraonului Neco. 36  Ioiachim+ avea douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit unsprezece ani la Ierusalim.+ Numele mamei lui era Zebida, fiica lui Pedaia din Ruma. 37  El a făcut ce este rău+ în ochii lui Iehova, întocmai cum făcuseră strămoșii săi.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Vezi Ge 26:17, n.s.