2 Regi 10:1-36

10  Ahab avea șaptezeci+ de fii în Samaria.+ Iehu a scris scrisori și le-a trimis la Samaria, prinților+ lui Izreel, bătrânilor+ și tutorilor aflați în serviciul lui Ahab, spunând:  „Acum, când ajunge la voi această scrisoare, îi aveți cu voi pe fiii domnului vostru și aveți carele de război, caii,+ un oraș fortificat și armele.  Vedeți care este cel mai bun și mai corect dintre fiii domnului vostru și puneți-l pe tronul tatălui său.+ Apoi luptați pentru casa domnului vostru“.  Atunci ei au fost cuprinși de o teamă foarte mare și au spus: „Iată că doi regi+ n-au putut să stea înaintea lui! Cum vom putea sta noi?“+  Și cel care era numit peste casă, cel care era numit peste oraș, bătrânii și tutorii*+ au trimis să i se spună lui Iehu: „Suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune. Nu vom face pe nimeni rege. Fă ce este bine în ochii tăi“.  Atunci el le-a scris o a doua scrisoare, spunând: „Dacă sunteți ai mei+ și ascultați de glasul meu, luați capetele bărbaților care sunt fiii+ domnului vostru, iar mâine, pe vremea asta, veniți la mine, la Izreel“.+ Fiii regelui, șaptezeci de bărbați, erau cu oamenii de seamă ai orașului care îi crescuseră.  De îndată ce a sosit la ei scrisoarea, i-au luat pe fiii regelui, șaptezeci de bărbați,+ și i-au omorât, le-au pus capetele în coșuri și i le-au trimis la Izreel.  Atunci mesagerul+ a intrat și l-a înștiințat, spunând: „Au adus capetele+ fiilor regelui“. Și el a zis: „Puneți-le în două grămezi la intrarea porții, până dimineață“.+  Dimineață, el a ieșit, apoi s-a oprit și a zis întregului popor: „Voi sunteți drepți*.+ Iată că eu am complotat+ împotriva domnului meu și l-am omorât,+ dar pe toți aceștia cine i-a nimicit? 10  Să știți deci că nimic din cuvântul lui Iehova, pe care Iehova l-a rostit împotriva casei lui Ahab,+ nu va cădea la pământ neîmplinit.+ Iehova însuși a făcut ce a spus prin slujitorul său Ilie“.+ 11  Și Iehu i-a omorât pe toți cei ce rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toți oamenii lui de seamă,+ pe cunoscuții și pe preoții lui,+ până n-a mai lăsat pe nimeni în viață dintre ai săi.+ 12  Și el s-a ridicat și a pornit la drum spre Samaria. Pe drum se afla casa păstorilor, unde se legau oile. 13  Și Iehu s-a întâlnit cu frații+ lui Ahazia,+ regele lui Iuda. El i-a întrebat: „Cine sunteți?“, iar ei au răspuns: „Suntem frații lui Ahazia și coborâm ca să întrebăm dacă totul este bine cu fiii regelui și cu fiii reginei“. 14  El a zis imediat: „Prindeți-i de vii!“+ Atunci i-au prins de vii și i-au înjunghiat la rezervorul de apă de lângă casa unde se legau oile: patruzeci și doi de oameni. N-a lăsat să scape niciunul dintre ei.+ 15  Plecând de acolo, l-a întâlnit pe Ionadab,+ fiul lui Recab,+ care venea în întâmpinarea lui. Atunci l-a binecuvântat+ și i-a spus: „Este inima ta dreaptă față de mine, cum este inima mea față de inima ta?“+ Ionadab a răspuns: „Este“. „Dacă este, dă-mi mâna.“ Și el i-a dat mâna. Atunci Iehu l-a urcat cu el în car.+ 16  Apoi a zis: „Vino cu mine și vei vedea că nu tolerez niciun fel de rivalitate+ față de Iehova“. Și Ionadab a fost luat în carul de război al lui Iehu. 17  Acesta a ajuns în cele din urmă la Samaria. Atunci el i-a lovit pe toți cei care rămăseseră din casa lui Ahab la Samaria, până i-a nimicit,+ după cuvântul pe care-l spusese Iehova prin Ilie.+ 18  Apoi Iehu a adunat tot poporul și i-a zis: „Ahab s-a închinat la Baal puțin,+ dar Iehu i se va închina mult. 19  Și acum chemați-i la mine pe toți profeții+ lui Baal, pe toți închinătorii+ lui și pe toți preoții+ lui. Să nu lipsească niciunul, căci îi voi aduce o mare jertfă lui Baal. Cine va lipsi nu va rămâne în viață“. Dar Iehu lucra cu viclenie,+ ca să-i omoare pe închinătorii lui Baal. 20  Și Iehu a mai spus: „Sfințiți o adunare solemnă pentru Baal!“ Atunci ei au anunțat-o. 21  Apoi Iehu a trimis mesageri în tot Israelul,+ astfel că au venit toți închinătorii lui Baal. N-a rămas niciunul care să nu fi venit. Au intrat în casa lui Baal,+ iar casa lui Baal s-a umplut de la un capăt la altul. 22  Atunci el i-a spus celui numit peste camera veșmintelor: „Adu veșminte pentru toți închinătorii lui Baal!“ Și el le-a adus veșminte. 23  Apoi Iehu a intrat cu Ionadab,+ fiul lui Recab, în casa lui Baal și le-a spus închinătorilor lui Baal: „Căutați cu atenție și vedeți să nu fie aici cu voi niciunul dintre închinătorii lui Iehova, ci numai închinătorii lui Baal“.+ 24  În cele din urmă, ei au intrat să aducă jertfe și ofrande arse, iar Iehu a pus afară, la dispoziția lui, optzeci de bărbați și le-a spus: „Dacă va scăpa vreunul dintre oamenii pe care îi dau în mâinile voastre, se va plăti cu suflet pentru sufletul lui“.+ 25  De îndată ce a terminat de adus ofranda arsă, Iehu le-a spus alergătorilor și aghiotanților: „Intrați și loviți-i! Unul să nu iasă!“+ Atunci alergătorii și aghiotanții+ i-au lovit cu ascuțișul sabiei și i-au aruncat afară. Au mers până la orașul casei lui Baal. 26  Apoi au scos afară coloanele sacre+ ale casei lui Baal și le-au ars+ pe fiecare în parte. 27  Pe urmă au dărâmat coloana sacră a lui Baal,+ au dărâmat casa lui Baal+ și au făcut din ea latrine,+ până în ziua de azi. 28  Astfel, Iehu l-a nimicit pe Baal din mijlocul Israelului. 29  Dar Iehu nu s-a îndepărtat de păcatele lui Ieroboam,+ fiul lui Nebat, prin care acesta îl făcuse pe Israel să păcătuiască,+ adică a urmat vițeii de aur,+ pe cel din Betel și pe cel din Dan.+ 30  De aceea, Iehova i-a spus lui Iehu: „Pentru că ai făcut bine, înfăptuind ce este drept în ochii mei,+ și pentru că ai făcut casei lui Ahab potrivit cu tot ce era în inima mea,+ fiii tăi vor sta pe tronul lui Israel până la a patra generație“.+ 31  Dar Iehu n-a avut grijă să umble cu toată inima în legea lui Iehova, Dumnezeul lui Israel.+ El nu s-a îndepărtat de păcatele lui Ieroboam, prin care acesta îl făcuse pe Israel să păcătuiască.+ 32  În zilele acelea, Iehova a început să taie Israelul bucată cu bucată. Și Hazael+ îi lovea pe toată întinderea Israelului, 33  de la Iordan spre răsăritul soarelui, tot ținutul Galaadului,+ pe gadiți,+ pe rubeniți+ și pe manasiți,+ de la Aroer,+ care se află lângă valea* Arnon, da, Galaadul și Basanul.+ 34  Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el și toate lucrările lui de putere nu sunt scrise oare în cartea+ cronicilor din zilele regilor lui Israel? 35  În cele din urmă, Iehu a adormit alături de strămoșii lui+ și a fost înmormântat la Samaria. În locul lui a început să domnească Ioahaz,+ fiul său. 36  Zilele cât a domnit Iehu peste Israel, la Samaria, au fost douăzeci și opt de ani.

Note de subsol

În LXX „tutorii copiilor lui Ahab“.
Sau „nevinovați“.
Vezi Ge 26:17, n.s.