2 Cronici 31:1-21

31  Când s-au terminat toate acestea, toți israeliții+ care se aflau acolo s-au dus în orașele lui Iuda+ și au sfărâmat coloanele sacre,+ au tăiat stâlpii sacri+ și au dărâmat locurile înalte+ și altarele+ din tot Iuda+ și Beniamin, precum și din Efraim+ și din Manase,+ până n-a mai rămas nimic. Apoi toți fiii lui Israel s-au întors în orașele lor, fiecare la proprietatea lui.  Și Ezechia a stabilit grupurile+ preoților și ale leviților+ după grupurile lor, pe fiecare după serviciul lui, preoți+ și leviți,+ pentru ofranda arsă+ și jertfele de comuniune,+ ca să slujească+ și să aducă mulțumiri+ și laude+ la porțile taberelor lui Iehova.  Și regele a dat o parte din bunurile lui+ pentru ofrandele arse,+ pentru ofrandele arse aduse dimineața+ și seara, precum și pentru ofrandele arse aduse în zilele de sabat,+ la lunile noi+ și în perioadele de sărbătoare,+ după cum este scris în legea lui Iehova.+  De asemenea, el a spus poporului, locuitorilor Ierusalimului, să le dea preoților+ și leviților+ porția ce li se cuvenea, pentru ca aceștia să poată respecta+ cu strictețe legea lui Iehova.+  De îndată ce a ieșit acest cuvânt, fiii lui Israel+ au adus o cantitate și mai mare din primele roade de cereale,+ de vin nou,+ de ulei,+ de miere+ și din toate roadele câmpului+ și au adus din belșug zeciuială din toate.+  Și fiii lui Israel și ai lui Iuda care locuiau în orașele lui Iuda+ au adus și ei zeciuială din vite și oi și zeciuială din lucrurile sfinte,+ din lucrurile sfințite pentru Iehova, Dumnezeul lor. Le-au adus, dând astfel grămezi după grămezi.  Au început să facă grămezile în luna a treia,+ când au pus stratul de jos, și au terminat în luna a șaptea.+  Când Ezechia și prinții+ au venit și au văzut grămezile, au binecuvântat+ pe Iehova și pe poporul său, Israel.+  După un timp, Ezechia i-a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezi.+ 10  Atunci Azaria,+ preotul principal din casa lui Țadoc,+ i-a zis, da, a zis: „De când a început să fie adusă contribuția+ la casa lui Iehova, poporul a mâncat, s-a săturat+ și le-a mai și rămas,+ căci Iehova și-a binecuvântat poporul+ și a rămas încă foarte mult“. 11  Atunci Ezechia a spus să se pregătească niște săli de mese+ în casa lui Iehova. Și au fost pregătite. 12  Iar contribuția,+ zeciuiala+ și lucrurile sfinte erau aduse cu fidelitate.+ Levitul Conania le supraveghea în calitate de conducător, iar Șimei, fratele lui, era al doilea după el. 13  Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia îi ajutau pe Conania și pe fratele său, Șimei, la porunca regelui Ezechia, iar Azaria+ era conducătorul casei adevăratului Dumnezeu. 14  Core, fiul lui Imna, levitul, era portarul+ de la est+ și se îngrijea de ofrandele voluntare+ pentru adevăratul Dumnezeu, ca să împartă contribuția pentru Iehova+ și lucrurile preasfinte.+ 15  Sub conducerea lui erau Eden, Miniamin, Ieșua, Șemaia, Amaria și Șecania, în orașele preoților,+ în posturi de încredere,+ ca să le dea toate acestea fraților lor, după grupurile lor,+ celui mare și celui mic deopotrivă,+ 16  în afară de cei de sex bărbătesc de la trei ani în sus+ înregistrați după genealogie,+ adică tuturor celor care veneau zilnic la casa lui Iehova pentru serviciul lor, după îndatoririle lor, potrivit grupurilor lor. 17  Aceasta este înregistrarea genealogică a preoților după casa părinților lor,+ precum și a leviților,+ de la douăzeci+ de ani în sus, după îndatoririle lor în grupurile lor,+ 18  atât a tuturor copiilor, a soțiilor, a fiilor și a fiicelor lor, a întregii adunări înregistrate după genealogie, căci s-au sfințit+ în postul lor de încredere+ pentru ceea ce este sfânt, 19  cât și a fiilor lui Aaron,+ preoții, de pe terenurile+ cu pășune ale orașelor lor. În toate orașele erau oameni indicați cu numele ca să le dea porții tuturor bărbaților dintre preoți și tuturor leviților înregistrați după genealogie. 20  Și Ezechia a făcut așa în tot Iuda. El a continuat să facă ce este bine,+ drept+ și fidel+ înaintea lui Iehova, Dumnezeul său. 21  A lucrat cu toată inima+ și a reușit+ în orice lucrare pe care a început-o în serviciul+ de la casa adevăratului Dumnezeu, în lege+ și în poruncă, pentru a-l căuta+ pe Dumnezeul său.

Note de subsol