1 Samuel 7:1-17

7  Oamenii din Chiriat-Iearim+ au venit, au urcat arca lui Iehova și au pus-o în casa lui Abinadab,+ pe deal. Pe Eleazar, fiul lui, l-au sfințit ca să păzească arca lui Iehova.  Apoi, din ziua în care Arca a rămas la Chiriat-Iearim au trecut multe zile și așa s-au scurs douăzeci de ani, iar toată casa lui Israel plângea după Iehova.+  Și Samuel i-a spus întregii case a lui Israel: „Dacă vă întoarceți la Iehova cu toată inima voastră,+ îndepărtați din mijlocul vostru dumnezeii străini+ și chipurile lui Aștoret+ și îndreptați-vă cu hotărâre inima spre Iehova. Slujiți-i numai lui+ și el vă va scăpa din mâna filistenilor“.+  Atunci fiii lui Israel au îndepărtat Baalii+ și chipurile lui Aștoret+ și au început să-i slujească numai lui Iehova.  Apoi Samuel a zis: „Adunați tot Israelul+ la Mițpa,+ ca să mă rog+ lui Iehova pentru voi“.  Ei s-au adunat la Mițpa, au scos apă, au vărsat-o înaintea lui Iehova și au ținut post în ziua aceea.+ Și au spus: „Am păcătuit împotriva lui Iehova“.+ Și Samuel a început să-i judece+ pe fiii lui Israel la Mițpa.  Filistenii au auzit că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii aliați+ ai filistenilor au urcat împotriva lui Israel. Când fiii lui Israel au auzit acest lucru, s-au temut de filisteni.+  Atunci fiii lui Israel i-au zis lui Samuel: „De dragul nostru, nu tăcea! Strigă către Iehova, Dumnezeul nostru, după ajutor,+ ca să ne salveze din mâna filistenilor“.  Samuel a luat un miel de lapte și l-a adus ca ofrandă arsă, o ofrandă întreagă,+ lui Iehova. Și Samuel a strigat către Iehova după ajutor pentru Israel,+ iar Iehova i-a răspuns.+ 10  Apoi, în timp ce Samuel aducea ofranda arsă, filistenii s-au apropiat ca să lupte împotriva lui Israel. Și, în ziua aceea, Iehova a făcut să tune cu un bubuit puternic+ împotriva filistenilor, ca să provoace învălmășeală+ în rândurile lor, și au fost înfrânți înaintea lui Israel.+ 11  Atunci bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au pornit în urmărirea filistenilor și i-au bătut până la sud de Bet-Car. 12  Apoi Samuel a luat o piatră,+ a pus-o între Mițpa și Ieșana și i-a pus numele Eben-Ezer. Și a spus: „Până acum Iehova ne-a ajutat“.+ 13  Astfel, filistenii au fost învinși și n-au mai intrat pe teritoriul lui Israel.+ Iar mâna lui Iehova a fost în continuare împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel.+ 14  Orașele pe care filistenii i le luaseră lui Israel, de la Ecron până la Gat, s-au întors la Israel. Israel a eliberat teritoriul acestora din mâna filistenilor. În cele din urmă a fost pace între Israel și amoriți.+ 15  Și Samuel a continuat să judece pe Israel în toate zilele vieții lui.+ 16  În fiecare an, el pornea la drum și străbătea Betelul,+ Ghilgalul+ și Mițpa+ și judeca pe Israel+ în toate aceste locuri. 17  Dar se întorcea la Rama,+ fiindcă acolo era casa lui și acolo judeca pe Israel. Și i-a construit acolo un altar lui Iehova.+

Note de subsol