1 Samuel 17:1-58

17  Și filistenii+ și-au adunat taberele pentru război. Când s-au adunat la Soco,+ care aparține de Iuda, și-au așezat tabăra între Soco și Azeca,+ la Efes-Damim.+  Saul și bărbații lui Israel s-au adunat și ei, și-au așezat tabăra în valea Ela+ și s-au aliniat în formație de luptă împotriva filistenilor.  Și filistenii stăteau pe un versant de munte, iar israeliții stăteau pe celălalt versant de munte, și valea era între ei.  Atunci a ieșit un reprezentant din taberele filistenilor, al cărui nume era Goliat;+ și el era din Gat.+ Înălțimea lui era de șase coți și o palmă.+  Pe cap avea un coif de aramă și era îmbrăcat cu o cămașă de zale cu solzii suprapuși. Greutatea cămășii de zale+ era de cinci mii de sicli de aramă.  Avea niște pulpare de aramă pe picioare și o lance*+ de aramă între umeri.  Mânerul de lemn al suliței lui era ca sulul de urzeală al țesătorilor,+ iar vârful suliței avea șase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.  Și el s-a oprit și a strigat spre liniile de bătaie ale lui Israel+ astfel: „De ce ieșiți să vă așezați în formație de luptă? Nu sunt eu filistean, iar voi slujitori+ ai lui Saul? Alegeți-vă un om, și el să coboare la mine.  Dacă este în stare să se lupte cu mine și mă omoară, atunci noi vom fi slujitorii voștri. Dar dacă eu îl birui și-l omor, atunci voi veți fi slujitorii noștri și ne veți sluji“.+ 10  Și filisteanul a mai zis: „Eu provoc+ astăzi liniile de bătaie ale lui Israel. Dați-mi un om și să ne luptăm amândoi!“+ 11  Când Saul+ și tot Israelul au auzit cuvintele filisteanului s-au îngrozit și i-a cuprins o mare frică.+ 12  Și David era fiul acelui efratit+ din Betleemul lui Iuda pe care-l chema Iese. Acesta avea opt fii.+ În zilele lui Saul, el era deja bătrân. 13  Și cei trei fii mai mari ai lui Iese au plecat și l-au urmat pe Saul la război.+ Numele celor trei fii ai lui care au plecat la război erau: Eliab,+ întâiul născut, Abinadab,+ al doilea fiu al său, și Șamah,+ al treilea. 14  David era cel mai mic,+ iar cei trei mai mari l-au urmat pe Saul. 15  David se ducea și se întorcea de la Saul ca să păzească oile+ tatălui său la Betleem. 16  Și filisteanul ieșea în față dimineața devreme și seara și stătea acolo; el a făcut așa timp de patruzeci de zile. 17  Și Iese i-a zis fiului său David: „Ia, te rog, pentru frații tăi această efă de cereale prăjite+ și aceste zece pâini și du-le repede fraților tăi, în tabără. 18  Iar aceste zece porții de lapte să i le duci căpeteniei peste o mie.+ Vezi și dacă frații tăi sunt bine+ și adu un semn de la ei“. 19  În acest timp, Saul împreună cu ei și cu ceilalți bărbați ai lui Israel erau în valea Ela,+ luptând împotriva filistenilor.+ 20  David s-a sculat dis-de-dimineață, a lăsat oile în grija unui păzitor, a luat lucrurile și a plecat, așa cum îi poruncise Iese.+ Când a ajuns la marginea taberei,+ armatele ieșeau la linia de bătaie+ și au scos un strigăt de luptă. 21  Israel și filistenii s-au așezat față în față în linie de bătaie. 22  David și-a lăsat imediat bagajele+ în grija păzitorului de bagaje+ și a alergat la linia de bătaie. Când a ajuns, a întrebat dacă frații lui erau bine.+ 23  În timp ce vorbea cu ei, iată că reprezentantul al cărui nume era Goliat,+ filisteanul din Gat,+ a ieșit din rândurile filistenilor și a început să spună aceleași cuvinte ca mai înainte.+ Și David a auzit. 24  La vederea acestui om, toți bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea lui și le-a fost foarte frică.+ 25  Și bărbații lui Israel ziceau: „L-ați văzut pe omul acesta care iese? De aceea iese el: ca să-l sfideze+ pe Israel. Pe bărbatul care-l va omorî, regele îl va copleși cu mari bogății, i-o va da pe fiica lui de soție+ și va scuti de îndatoriri casa tatălui său în Israel“.+ 26  Și David le-a spus oamenilor care stăteau lângă el: „Ce i se va face omului care-l va omorî pe filisteanul acesta+ și care va îndepărta batjocura de pe Israel?+ Fiindcă cine este filisteanul acesta necircumcis+ ca să sfideze+ liniile de bătaie ale Dumnezeului celui viu?“+ 27  Atunci poporul i-a spus aceleași cuvinte ca mai înainte, zicând: „Așa și așa i se va face omului care-l va omorî“. 28  Eliab,+ fratele lui mai mare, l-a auzit când le vorbea oamenilor și Eliab s-a aprins de mânie împotriva lui David+ și i-a zis: „De ce-ai coborât aici? Și în grija cui ai lăsat în pustiu acele puține oi?+ Îți cunosc eu bine înfumurarea și răutatea inimii:+ ai coborât aici ca să vezi lupta“.+ 29  Atunci David a zis: „Ce-am făcut acum? A fost doar o vorbă!“+ 30  Apoi s-a întors de la el spre altcineva și a spus aceleași cuvinte ca mai devreme,+ la care și poporul i-a răspuns ca mai înainte.+ 31  Astfel, ei au auzit cuvintele pe care le spunea David și i le-au istorisit lui Saul, iar el a trimis să-l caute. 32  Și David i-a zis lui Saul: „Să nu se descurajeze inima niciunui bărbat!+ Slujitorul tău va merge și se va lupta cu filisteanul acesta“.+ 33  Dar Saul i-a spus lui David: „Tu nu ești în stare să mergi împotriva acestui filistean ca să te lupți cu el,+ căci ești doar un copil,+ iar el este un războinic din tinerețea lui“. 34  Și David i-a mai zis lui Saul: „Slujitorul tău era păstor în mijlocul turmei tatălui său. Și a venit un leu,+ ba încă și un urs, și fiecare a dus câte o oaie din turmă. 35  Eu am ieșit după el, l-am doborât+ și i-am smuls-o din gură. Când s-a ridicat împotriva mea, l-am apucat de barbă, l-am doborât și l-am ucis. 36  Slujitorul tău a omorât și leul, și ursul. Filisteanul acesta necircumcis+ va ajunge ca unul dintre ei, căci a sfidat+ liniile de bătaie+ ale Dumnezeului celui viu“.+ 37  Și David a adăugat: „Iehova, care m-a scăpat din laba leului și din laba ursului, mă va scăpa și din mâna acestui filistean“.+ Atunci Saul i-a zis lui David: „Du-te, și Iehova să fie cu tine!“+ 38  Atunci Saul l-a îmbrăcat pe David cu veșmintele sale, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o cămașă de zale. 39  Apoi David și-a încins sabia peste veșminte și a încercat să meargă, dar n-a putut, fiindcă nu era obișnuit cu ele. În cele din urmă, David i-a spus lui Saul: „Nu pot să merg îmbrăcat cu lucrurile acestea, căci nu sunt obișnuit cu ele“. Și David le-a scos de pe el.+ 40  Apoi și-a luat toiagul în mână, și-a ales din vale* cinci pietre netede și le-a pus în săculețul lui de păstor pe care îl folosea ca traistă. În mână își ținea praștia.+ Și a pornit spre filistean. 41  Filisteanul a pornit și el, apropiindu-se tot mai mult de David. Bărbatul care-i purta scutul era înaintea lui. 42  Când filisteanul s-a uitat și l-a văzut pe David, l-a disprețuit,+ fiindcă nu era decât un copil+ — roșcat+ și frumos la înfățișare.+ 43  Și filisteanul i-a zis lui David: „Sunt eu câine+ de vii la mine cu toiege?“ Atunci filisteanul l-a blestemat pe David în numele dumnezeilor săi.+ 44  Și filisteanul i-a mai zis lui David: „Vino tu la mine, și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului!“+ 45  Atunci David i-a zis filisteanului: „Tu vii la mine cu sabie, cu suliță și cu lance*,+ dar eu vin la tine în numele lui Iehova al armatelor,+ Dumnezeul liniilor de bătaie ale lui Israel, pe care l-ai sfidat.+ 46  În ziua aceasta Iehova te va da în mâna mea.+ Te voi doborî și-ți voi tăia capul. Astăzi voi da cadavrele din tabăra filistenilor păsărilor cerului și fiarelor sălbatice ale pământului+ și oamenii de pe tot pământul vor ști că Israel are un Dumnezeu.+ 47  Și toată adunarea aceasta va ști că Iehova nu salvează nici prin sabie, nici prin suliță,+ căci lupta este a lui Iehova+ și el vă va da în mâna noastră“.+ 48  Atunci filisteanul s-a ridicat, a mers spre David, apropiindu-se tot mai mult de el, iar David s-a grăbit și a început să alerge spre linia de bătaie în întâmpinarea filisteanului.+ 49  Apoi David și-a băgat mâna în săculețul lui, a luat din el o piatră, a aruncat-o cu praștia și l-a lovit+ pe filistean în frunte. Piatra s-a înfipt în fruntea lui și el a căzut cu fața la pământ.+ 50  Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a doborât pe filistean și l-a omorât, deși David n-avea nicio sabie în mână.+ 51  David a alergat mai departe și s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia,+ a tras-o din teacă și l-a omorât, tăindu-i capul cu ea.+ Filistenii, văzând că viteazul lor murise, au luat-o la fugă.+ 52  Atunci bărbații lui Israel și ai lui Iuda s-au ridicat, au izbucnit în strigăte și i-au urmărit+ pe filisteni până în vale+ și până la porțile Ecronului.+ Cei răniți de moarte dintre filisteni au căzut pe drum, de la Șaaraim+ până la Gat și până la Ecron. 53  Apoi fiii lui Israel s-au întors, după ce-i urmăriseră cu înverșunare pe filisteni, și le-au prădat+ taberele. 54  Atunci David a luat capul+ filisteanului și l-a adus la Ierusalim, iar armele acestuia le-a pus în cortul său.+ 55  Când l-a văzut pe David ieșind înaintea filisteanului, Saul i-a zis lui Abner,+ comandantul armatei: „Al cui+ fiu este băiatul acesta,+ Abner?“ Și Abner a răspuns: „Pe viața sufletului tău, o, rege, nu știu!“ 56  De aceea, regele a zis: „Întreabă al cui fiu este tânărul acesta“. 57  De îndată ce David s-a întors, după doborârea filisteanului, Abner l-a luat și l-a dus înaintea lui Saul. Și el avea în mână capul+ filisteanului. 58  Și Saul i-a zis: „Al cui fiu ești, băiete?“, iar David a răspuns: „Fiul slujitorului tău Iese,+ betleemitul“.+

Note de subsol

Sau „javelină“.
Vezi Ge 26:17, n.s.
Sau „javelină“.