1 Samuel 14:1-52

14  Într-o zi, Ionatan,+ fiul lui Saul, i-a spus slujitorului care-i purta armele: „Hai să trecem la avanpostul filistenilor care se află dincolo“. Dar nu i-a vorbit despre asta tatălui său.+  Și Saul stătea la marginea Ghibeei,+ sub rodiul care se află la Migron. Și poporul care era cu el număra aproximativ șase sute de bărbați.+  (Și Ahia, fiul lui Ahitub,+ fratele lui Icabod,+ fiul lui Fineas,+ fiul lui Eli,+ preotul lui Iehova din Șilo,+ purta efodul.)+ Poporul nu știa că Ionatan plecase.  Și între trecătorile prin care căuta Ionatan să treacă pentru a merge împotriva avanpostului+ filistenilor era un pisc în formă de dinte de o parte și un pisc în formă de dinte de cealaltă parte. Numele unuia era Boțeț, iar numele celuilalt era Sene.  Un dinte era un stâlp de stâncă la nord, în fața Micmașului,+ iar celălalt era la sud, în fața Ghebei.+  Și Ionatan i-a zis slujitorului, scutierul său: „Hai să trecem la avanpostul acestor necircumciși.+ Poate că Iehova va lucra în folosul nostru, căci pe Iehova nimic nu-l poate împiedica: el poate să salveze și prin mulți, și prin puțini“.+  Și scutierul său i-a spus: „Fă tot ce este în inima ta. Îndreaptă-te încotro vrei. Iată că eu sunt cu tine după inima ta“.+  Atunci Ionatan a zis: „Iată că trecem la oamenii aceia. Hai să ne arătăm lor.  Dacă ne vor zice: «Stați pe loc până când venim la voi!», atunci va trebui să stăm unde suntem și nu vom urca la ei. 10  Dar dacă ne vor zice: «Urcați la noi!», atunci vom urca, fiindcă Iehova îi va da cu siguranță în mâna noastră și acesta este semnul pentru noi“.+ 11  Atunci amândoi s-au arătat celor din avanpostul filistenilor. Și filistenii au zis: „Iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns“.+ 12  Apoi, oamenii din avanpost le-au răspuns lui Ionatan și scutierului său și au zis: „Urcați la noi și v-arătăm noi vouă!“+ Ionatan i-a zis imediat scutierului: „Urcă după mine, fiindcă Iehova îi va da în mâna lui Israel“.+ 13  Și Ionatan a continuat să urce cățărându-se cu mâinile și cu picioarele,+ iar scutierul după el. Și oamenii aceia cădeau înaintea lui Ionatan,+ iar scutierul său îi omora în urma lui.+ 14  În primul măcel făcut de Ionatan și de scutierul său, au fost uciși aproximativ douăzeci de oameni, pe o suprafață de aproape o jumătate de pogon de pământ arat. 15  Atunci a fost un tremur+ în tabără, pe câmp și între toți oamenii din avanpost. Hoarda de prădători+ a tremurat și ea, pământul s-a cutremurat:+ a fost un tremur de la Dumnezeu.+ 16  Străjerii lui Saul care erau în Ghibea+ lui Beniamin au privit într-acolo și iată: confuzia se răspândea peste tot.+ 17  Atunci Saul a spus poporului care era cu el: „Faceți, vă rog, numărătoarea și vedeți cine a ieșit dintre noi“. Când au făcut numărătoarea, iată că Ionatan și scutierul său nu erau acolo. 18  Saul i-a spus atunci lui Ahia:+ „Adu aici arca adevăratului Dumnezeu!“+ (Căci arca adevăratului Dumnezeu era în ziua aceea cu fiii lui Israel.)+ 19  Și, pe când Saul îi vorbea preotului,+ în tabăra filistenilor confuzia devenea tot mai mare. Atunci Saul i-a zis preotului: „Trage-ți mâna!“ 20  Astfel, Saul și tot poporul care era cu el s-au adunat.+ S-au dus până la locul luptei și iată că fiecare își întorsese sabia împotriva semenului său+ și era o mare învălmășeală. 21  Evreii care mai înainte li se alăturaseră filistenilor+ și care urcaseră împreună cu ei în tabăra din jurul lor au trecut și ei de partea lui Israel, care era cu Saul și Ionatan. 22  Și toți oamenii lui Israel care se ascunseseră+ în regiunea muntoasă a lui Efraim au auzit că filistenii o luaseră la fugă și au pornit și ei să-i urmărească în luptă. 23  Iehova a salvat+ pe Israel în ziua aceea, iar lupta s-a întins până dincolo de Bet-Aven.+ 24  Oamenii lui Israel erau greu apăsați în ziua aceea, și totuși Saul a pus poporul sub jurământ,+ zicând: „Blestemat este omul care va mânca pâine înainte de a se însera și înainte de a mă răzbuna+ pe dușmanii mei!“ Și nimeni din popor n-a gustat pâine.+ 25  Toți cei din țară au intrat în pădure, unde era miere+ pe fața pământului. 26  Când poporul a intrat în pădure, iată că acolo picura miere,+ dar nimeni nu și-a dus mâna la gură, fiindcă poporul se temea din cauza jurământului.+ 27  Dar Ionatan nu auzise când tatăl său pusese poporul să facă jurământ,+ astfel că a întins vârful toiagului care era în mâna sa, l-a înmuiat în fagurele de miere, apoi și-a dus mâna înapoi la gură și ochii i s-au luminat.+ 28  Atunci cineva din popor a răspuns și a zis: „Tatăl tău a pus poporul să jure solemn și a zis: «Blestemat este omul care va mânca astăzi pâine!»“+ (Și poporul a început să obosească.)+ 29  Însă Ionatan a zis: „Tatăl meu a adus nenorocire+ asupra țării. Uitați-vă, vă rog, cum mi s-au luminat ochii fiindcă am gustat un pic de miere!+ 30  Cu atât mai mult dacă poporul ar fi mâncat+ astăzi din prada pe care a găsit-o la dușmanii lui!+ Căci măcelul provocat acum filistenilor n-a fost mare“.+ 31  În ziua aceea, ei i-au bătut pe filisteni de la Micmaș+ până la Aialon.+ Și poporul era foarte obosit.+ 32  Atunci poporul s-a repezit cu lăcomie asupra prăzii:+ a luat oi, vite și viței și i-a înjunghiat pe pământ și poporul a început să mănânce cu sânge.+ 33  Saul a fost înștiințat, spunându-i-se: „Iată, poporul păcătuiește împotriva lui Iehova, mâncând cu sânge“.+ Atunci el a zis: „Ați acționat cu infidelitate. Rostogoliți imediat o piatră mare aici la mine!“ 34  După aceea, Saul a zis: „Împrăștiați-vă prin popor și spuneți-le: «Aduceți la mine fiecare dintre voi taurul lui și fiecare oaia lui. Înjunghiați-le în acest loc și mâncați! Și nu păcătuiți împotriva lui Iehova mâncând cu sânge»“.+ Astfel, în noaptea aceea, fiecare om din popor a adus taurul care era în mâna lui și l-a înjunghiat acolo. 35  Și Saul i-a construit un altar+ lui Iehova. Acesta a fost primul altar pe care i l-a construit lui Iehova.+ 36  Mai târziu, Saul a spus: „Să coborâm noaptea pe urmele filistenilor, să-i jefuim până se va lumina de ziuă+ și să nu lăsăm niciunul măcar!“+ Și ei au zis: „Fă tot ce este bine în ochii tăi“. Atunci preotul a zis: „Să ne apropiem aici de adevăratul Dumnezeu“.+ 37  Și Saul l-a întrebat pe Dumnezeu: „Să cobor pe urmele filistenilor?+ Îi vei da în mâna lui Israel?“+ Dar el nu i-a răspuns în ziua aceea.+ 38  Atunci Saul a zis: „Apropiați-vă aici,+ toate căpeteniile poporului!+ Cercetați și vedeți cum s-a ajuns la comiterea acestui păcat astăzi. 39  Căci, viu este Iehova, Salvatorul lui Israel, că, dacă păcatul ar fi chiar prin fiul meu Ionatan, el va muri negreșit“.+ Dar nimeni din tot poporul nu i-a răspuns. 40  Apoi el a spus întregului Israel: „Voi veți fi de o parte, iar eu și fiul meu Ionatan vom fi de cealaltă parte“. Atunci poporul i-a zis lui Saul: „Fă ce este bine în ochii tăi“.+ 41  Și Saul i-a spus lui Iehova: „O, Dumnezeul lui Israel, dă Tumimul!“+ Atunci au fost aleși Ionatan și Saul, iar poporul a scăpat.+ 42  Apoi Saul a zis: „Aruncați sorții+ între mine și fiul meu Ionatan“. Și a fost ales Ionatan. 43  Atunci Saul i-a zis lui Ionatan: „Spune-mi: Ce-ai făcut?“+ Și Ionatan i-a răspuns și a zis: „Am gustat într-adevăr puțină miere de pe vârful toiagului care este în mâna mea.+ Iată-mă! Să mor!“ 44  Atunci Saul a zis: „Așa să facă Dumnezeu, ba chiar mai rău,+ dacă nu vei plăti cu moartea,+ Ionatan!“ 45  Dar poporul i-a zis lui Saul: „Să moară Ionatan, care a adus această mare salvare+ în Israel? Nici gând!+ Viu este Iehova+ că nici măcar un fir de păr+ din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el astăzi“.+ Poporul l-a scăpat+ astfel pe Ionatan și el n-a murit. 46  Atunci Saul s-a retras și nu i-a mai urmărit pe filisteni, iar filistenii s-au dus la locul lor.+ 47  Saul și-a întărit domnia peste Israel+ și a purtat război împotriva tuturor dușmanilor săi de jur împrejur: împotriva Moabului,+ împotriva fiilor lui Amon,+ împotriva Edomului,+ împotriva regilor Țobei+ și împotriva filistenilor.+ Și oriunde se întorcea, aducea condamnare*.+ 48  El s-a purtat vitejește.+ L-a înfrânt pe Amalec+ și l-a scăpat pe Israel din mâna prădătorului său. 49  Și fiii lui Saul erau: Ionatan,+ Ișvi și Malchi-Șua.+ Iar numele celor două fiice ale sale erau: Merab,+ numele celei care se născuse prima, și Mical,+ numele celei mai tinere. 50  Numele soției lui Saul era Ahinoam, fiica lui Ahimaaț, iar numele comandantului armatei sale era Abner,+ fiul lui Ner, unchiul lui Saul. 51  Chiș+ era tatăl lui Saul, iar Ner,+ tatăl lui Abner, era fiul lui Abiel. 52  Și în toate zilele lui Saul s-a dus o luptă înverșunată împotriva filistenilor.+ Dacă Saul vedea vreun bărbat puternic sau viteaz, îl lua la el.+

Note de subsol

Sau „era victorios“, după LXX, Vg; M „îi trata ca pe niște răi (condamnați)“.