1 Regi 9:1-28

9  Când Solomon a terminat de construit casa+ lui Iehova, casa regelui+ și orice lucru pe care Solomon l-a dorit și a avut plăcere să-l facă,+  Iehova i s-a arătat lui Solomon a doua oară, la fel cum i se arătase la Gabaon.+  Și Iehova i-a zis: „Am auzit rugăciunea ta+ și rugămintea ta pentru favoare, prin care ai cerut favoare înaintea mea. Am sfințit+ casa aceasta pe care ai construit-o, punându-mi acolo numele+ pe timp indefinit, iar ochii mei+ și inima mea vor fi acolo întotdeauna.+  Dacă vei umbla+ înaintea mea așa cum a umblat tatăl tău, David,+ în integritatea+ inimii și în dreptate,+ făcând tot ce ți-am poruncit,+ și dacă vei respecta dispozițiile+ și hotărârile mele judecătorești,+  atunci voi întări tronul regatului tău peste Israel pe timp indefinit, așa cum i-am promis tatălui tău, David, când am zis: «Nu vei fi lipsit de un bărbat care să stea pe tronul lui Israel».+  Dacă voi și fiii voștri vă veți întoarce și nu mă veți mai urma,+ dacă nu veți mai respecta poruncile și legile mele pe care le-am pus înaintea voastră și dacă vă veți duce și le veți sluji altor dumnezei+ și vă veți pleca înaintea lor,  atunci îl voi nimici pe Israel de pe fața pământului pe care li l-am dat,+ iar casa pe care am sfințit-o pentru numele meu o voi respinge dinaintea mea+ și Israel va ajunge o rușine+ și o batjocură în mijlocul tuturor popoarelor.  Și casa aceasta va ajunge un morman de ruine.+ Toți cei ce vor trece pe lângă ea vor privi înmărmuriți,+ vor fluiera și vor zice: «De ce a făcut Iehova așa cu țara și cu casa aceasta?»+  Și se va spune: «Deoarece l-au părăsit pe Iehova, Dumnezeul lor, care i-a scos pe strămoșii lor din țara Egiptului,+ și s-au alipit de alți dumnezei,+ s-au plecat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a adus Iehova asupra lor toată această nenorocire»“.+ 10  La sfârșitul celor douăzeci de ani în care Solomon a construit cele două case, casa lui Iehova+ și casa regelui+ 11  (Hiram,+ regele Tirului, îl ajutase pe Solomon+ cu lemn de cedru, lemn de ienupăr și aur, atât cât dorise acesta),+ regele Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de orașe în ținutul Galileii.+ 12  Atunci Hiram a ieșit din Tir să vadă orașele pe care i le dăduse Solomon, dar în ochii lui n-au fost deloc potrivite.+ 13  Și a zis: „Ce fel de orașe sunt acestea pe care mi le-ai dat, fratele meu?“ Și au fost numite Ținutul Cabul* până în ziua de azi. 14  Între timp, Hiram i-a trimis regelui o sută douăzeci de talanți de aur.+ 15  Acum iată relatarea despre cei puși la muncă forțată,+ pe care regele Solomon i-a chemat pentru a construi casa lui Iehova+ și casa lui, precum și Movila*,+ zidul+ Ierusalimului, Hațorul,+ Meghido+ și Ghezerul.+ 16  (Faraonul, regele Egiptului, urcase și cucerise Ghezerul, îi dăduse foc și îi omorâse pe canaaniții+ care locuiau în oraș. Apoi i l-a dat ca dar de despărțire fiicei sale,+ soția lui Solomon.) 17  Și Solomon a construit Ghezerul și Bet-Horonul de Jos,+ 18  Baalatul+ și Tamarul* în pustiu, în țară, 19  și toate orașele-depozit+ care ajunseseră proprietatea lui Solomon, orașele pentru care+ și orașele pentru călăreți, precum și lucrurile pe care Solomon dorise+ să le construiască în Ierusalim, în Liban și în toată țara peste care stăpânea. 20  Pe tot poporul care mai rămăsese dintre amoriți,+ hetiți,+ fereziți,+ heviți+ și iebusiți,+ care nu făceau parte dintre fiii lui Israel,+ 21  pe fiii lor care rămăseseră după ei în țară și pe care fiii lui Israel nu putuseră să-i nimicească cu desăvârșire,+ Solomon i-a pus să facă munci de sclav, până în ziua de azi.+ 22  Dar dintre fiii lui Israel nu era niciunul pe care Solomon să-l fi făcut sclav,+ căci ei erau războinicii și slujitorii săi, prinții săi, aghiotanții săi și comandanții conducătorilor carelor sale și ai călăreților săi.+ 23  Și erau cinci sute cincizeci de șefi ai administratorilor puși peste lucrarea lui Solomon, supraveghetori ai muncii, numiți peste poporul care făcea lucrarea.+ 24  Și fiica faraonului+ a urcat din Cetatea lui David+ la casa ei, pe care i-o construise Solomon. Atunci a construit el Movila.+ 25  Solomon oferea de trei+ ori pe an jertfe arse și jertfe de comuniune pe altarul pe care-l zidise pentru Iehova+ și făcea să se înalțe fum de jertfă de pe altarul+ care era înaintea lui Iehova. Și a terminat casa.+ 26  Regele Solomon a făcut o flotă în Ețion-Gheber,+ lângă Elot,+ pe țărmul Mării Roșii, în țara Edomului.+ 27  Și Hiram îi trimitea cu flota pe slujitorii săi,+ marinari care cunoșteau marea, împreună cu slujitorii lui Solomon. 28  Ei s-au dus la Ofir,+ au luat de acolo patru sute douăzeci de talanți de aur+ și i-au adus regelui Solomon.

Note de subsol

Sau „Ținutul bun de nimic“; probabil „Ținutul încătușat“.
Lit. „umplutura [de pământ]“. Ebr. hammillóh. Probabil un fel de citadelă.
Mmargin, Sy „Tadmor“ (vezi 2Cr 8:4); Vg „Palmyra“.