1 Regi 4:1-34

4  Și regele Solomon a continuat să fie rege peste tot Israelul.+  Iată prinții+ pe care-i avea: Azaria, fiul preotului Țadoc;+  Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, secretari;+ Iosafat,+ fiul lui Ahilud, cronicarul;  Benaia,+ fiul lui Iehoiada, era peste armată,+ iar Țadoc și Abiatar+ erau preoți;  Azaria, fiul lui Natan,+ era peste administratori, iar Zabud, fiul lui Natan, era preot, prietenul+ regelui;  Ahișar era numit peste casă, iar Adoniram,+ fiul lui Abda, era peste cei puși la muncă forțată.+  Solomon avea doisprezece administratori peste tot Israelul, iar ei asigurau hrana pentru rege și casa lui. Fiecăruia îi revenea sarcina să asigure hrana o lună pe an.+  Iată numele lor: fiul lui Hur, în regiunea muntoasă a lui Efraim;+  fiul lui Decher, în Macaț, în Șaalbim,+ în Bet-Șemeș+ și în Elon-Bet-Hanan; 10  fiul lui Hesed, în Arubot (el avea Soco și tot ținutul Hefer);+ 11  fiul lui Abinadab: toată creasta Dorului+ (Tafat, fiica lui Solomon, a devenit soția lui); 12  Baana, fiul lui Ahilud, în Taanac,+ în Meghido+ și în tot Bet-Șeanul,+ care se află lângă Țaretan,+ mai jos de Izreel,+ de la Bet-Șean până la Abel-Mehola,+ până în regiunea Iocmeam;+ 13  fiul lui Gheber, în Ramot-Galaad+ (el avea satele de corturi ale lui Iair,+ fiul lui Manase, care sunt în Galaad;+ avea regiunea Argob,+ care se află în Basan:+ șaizeci de orașe mari, cu ziduri și zăvoare de aramă); 14  Ahinadab, fiul lui Ido, în Mahanaim;+ 15  Ahimaaț, în Neftali+ (și el a luat de soție o fiică a lui Solomon, pe Basemat);+ 16  Baana, fiul lui Hușai, în Așer+ și în Bealot; 17  Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar;+ 18  Șimei,+ fiul lui Ela, în Beniamin;+ 19  Gheber, fiul lui Uri, în ținutul Galaadului,+ țara lui Sihon,+ regele amoriților,+ și a lui Og,+ regele Basanului.+ Și era un singur administrator peste toți administratorii din țară. 20  Iuda și Israel erau mulți la număr, ca firele de nisip de pe țărmul mării.+ Și mâncau, beau și se bucurau.+ 21  Solomon stăpânea peste toate regatele de la Fluviu*+ până la țara filistenilor și până la granița Egiptului. Ei i-au adus daruri și i-au slujit lui Solomon în toate zilele vieții lui.+ 22  Hrana zilnică a lui Solomon era: treizeci de cori+ de floarea făinii și șaizeci de cori de făină obișnuită, 23  zece vite grase, douăzeci de vite de pășune și o sută de oi, în afară de cerbi,+ gazele,+ căpriori și cuci îngrășați. 24  Căci el stăpânea peste tot ce era dincoace de Fluviu,+ de la Tifsah până la Gaza+ — peste toți regii de dincoace de Fluviu.+ Și avea pace+ de jur împrejur, în tot teritoriul său. 25  Iuda+ și Israel au locuit în siguranță,+ fiecare sub vița lui și sub smochinul lui,+ de la Dan până la Beer-Șeba,+ în toate zilele lui Solomon. 26  Solomon avea patruzeci de mii de grajduri pentru caii+ de la carele+ lui și douăsprezece mii de călăreți. 27  Și administratorii+ se îngrijeau de hrană, fiecare în luna lui, pentru regele Solomon și pentru toți cei ce veneau la masa regelui Solomon. Nu lăsau să lipsească nimic. 28  Iar orzul și paiele pentru cai și pentru caii de la care+ le aduceau oriunde era nevoie, fiecare potrivit însărcinării lui.+ 29  Dumnezeu i-a dat lui Solomon foarte multă înțelepciune+ și pricepere+ și o inimă cu mult discernământ,+ ca nisipul de pe țărmul mării.+ 30  Și înțelepciunea lui Solomon era mai mare+ decât înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului+ și decât toată înțelepciunea Egiptului.+ 31  El era mai înțelept decât orice om, decât Etan,+ ezrahitul, și decât Heman,+ Calcol+ și Darda, fiii lui Mahol, și i s-a dus faima în toate națiunile din jur.+ 32  El a spus trei mii de proverbe,+ iar cântările+ lui au fost în număr de o mie cinci. 33  A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban+ până la isopul+ care crește pe zid, a vorbit despre animale,+ despre păsări,+ despre târâtoare+ și despre pești.+ 34  Și oameni din toate popoarele veneau să audă înțelepciunea lui Solomon,+ da, de la toți regii pământului care auziseră de înțelepciunea sa.+

Note de subsol

Adică Eufrat.