1 Regi 1:1-53

1  Regele David era bătrân,+ înaintat în vârstă. Îl acopereau cu veșminte, dar nu se încălzea.  Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul meu, regele, o tânără fecioară+ și ea să-i slujească+ regelui și să-l îngrijească.+ Ea se va culca la sânul tău+ și domnul meu, regele, se va încălzi“.+  Și au căutat în toată țara lui Israel o fată frumoasă. În cele din urmă au găsit-o pe Abișag,+ sunamita,+ și au adus-o la rege.  Fata era nespus de frumoasă.+ Ea avea grijă de rege și îi slujea, dar regele n-a avut relații intime cu ea.  În tot acest timp, Adonia,+ fiul lui Haghit,+ s-a îngâmfat,+ zicând: „Eu voi domni!“+ Și a pus să i se pregătească un car și călăreți și cincizeci de oameni care să alerge înaintea lui.+  Tatăl lui nu-i rănise niciodată sentimentele spunând: „De ce-ai făcut așa?“+ În plus, el era foarte frumos la trup,+ iar mama lui îl născuse după Absalom.  Și el a ajuns la o înțelegere cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar,+ iar ei i-au oferit ajutor lui Adonia și l-au urmat.+  Dar preotul Țadoc,+ Benaia,+ fiul lui Iehoiada, profetul Natan,+ Șimei,+ Rei și vitejii+ lui David n-au fost de partea+ lui Adonia.  În cele din urmă, Adonia a oferit o jertfă+ de oi, vite și animale îngrășate, aproape de piatra Zohelet, lângă En-Roghel,+ și i-a invitat pe toți frații săi, fiii regelui,+ și pe toți bărbații lui Iuda, slujitorii regelui. 10  Dar pe profetul Natan, pe Benaia, pe viteji și pe Solomon, fratele său, nu i-a invitat. 11  Atunci Natan+ i-a spus Bat-Șebei,+ mama lui Solomon:+ „N-ai auzit că Adonia, fiul lui Haghit,+ a devenit rege, iar domnul nostru David nu știe nimic despre lucrul acesta? 12  Acum vino, te rog, și îngăduie-mi să-ți dau un sfat.+ Și scapă sufletul tău și sufletul fiului tău Solomon.+ 13  Du-te, intră la regele David și spune-i: «Oare nu tu, domnul și regele meu, i-ai jurat sclavei tale, zicând: „Solomon, fiul tău, va fi rege după mine și va sta pe tronul meu“?+ Atunci de ce a devenit rege Adonia?» 14  Și iată că în timp ce tu vei fi acolo și vei vorbi cu regele, eu voi intra după tine și voi întări cuvintele tale“.+ 15  Și Bat-Șeba a intrat la rege, în dormitorul lui.+ Regele era foarte bătrân,+ iar Abișag,+ sunamita, îi slujea regelui. 16  Atunci Bat-Șeba s-a plecat și s-a prosternat+ înaintea regelui, iar regele a zis: „Ce-ai dori?“+ 17  Ea i-a spus: „Domnul meu,+ tu i-ai jurat sclavei tale pe Iehova, Dumnezeul tău: «Solomon, fiul tău, va fi rege după mine și va sta pe tronul meu».+ 18  Și acum, iată că Adonia+ a devenit rege, iar domnul și regele meu nu știe nimic despre lucrul acesta.+ 19  El a jertfit tauri, animale îngrășate și multe oi și i-a invitat pe toți fiii regelui,+ pe preotul Abiatar+ și pe Ioab,+ comandantul armatei. Dar pe Solomon, slujitorul tău, nu l-a invitat.+ 20  Și tu, domnul și regele meu ... ochii+ întregului Israel privesc spre tine, ca să le spui cine va sta pe tronul domnului și regelui meu după el.+ 21  De îndată ce domnul și regele meu va adormi alături de strămoșii lui,+ atât eu, cât și fiul meu Solomon vom fi socotiți vinovați“. 22  Pe când ea încă vorbea cu regele, iată că a intrat profetul Natan.+ 23  Îndată, regele a fost înștiințat, spunându-i-se: „Este aici profetul Natan!“ El a intrat la rege și s-a plecat cu fața la pământ înaintea regelui.+ 24  Și Natan a zis: „Domnul și regele meu, ai spus tu cumva: «Adonia va fi rege după mine și va sta pe tronul meu»?+ 25  Căci el a coborât azi să jertfească+ tauri, animale îngrășate și multe oi și să-i invite pe toți fiii regelui, pe comandanții armatei și pe preotul Abiatar.+ Și iată că ei mănâncă și beau înaintea lui și zic încontinuu: «Trăiască regele Adonia!»+ 26  Dar pe mine, care sunt slujitorul tău, pe preotul Țadoc,+ pe Benaia,+ fiul lui Iehoiada, și pe Solomon, slujitorul tău, nu ne-a invitat.+ 27  Dacă de la domnul și regele meu vine lucrul acesta, atunci tu nu i-ai arătat+ slujitorului tău cine o să stea pe tronul domnului și regelui meu după el“. 28  Atunci regele David a răspuns și a zis: „Chemați-o la mine pe Bat-Șeba!“+ Ea a intrat la rege și a stat în picioare înaintea regelui. 29  Și regele a jurat+ și a zis: „Viu este Iehova,+ care mi-a eliberat+ sufletul+ din toate necazurile,+ că, 30  așa cum ți-am jurat pe Iehova, Dumnezeul lui Israel, spunând: «Solomon, fiul tău, va fi rege după mine și va sta pe tron în locul meu!», așa voi face în ziua aceasta“.+ 31  Atunci Bat-Șeba s-a plecat cu fața la pământ, s-a prosternat+ înaintea regelui și a zis: „Să trăiască veșnic domnul meu, regele David!“+ 32  Imediat, regele David a zis: „Chemați-i la mine pe preotul Țadoc,+ pe profetul Natan și pe Benaia,+ fiul lui Iehoiada!“ Și ei au intrat la rege. 33  Atunci regele le-a spus: „Să-i luați cu voi pe slujitorii+ domnului vostru, să-l puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu+ și să-l duceți jos, la Ghihon.+ 34  Acolo, preotul Țadoc și profetul Natan să-l ungă+ rege peste Israel, iar voi să sunați din corn+ și să ziceți: «Trăiască regele Solomon!»+ 35  Să urcați în urma lui, iar el să intre și să se așeze pe tronul meu. El va fi rege în locul meu și pe el îl voi numi conducător al lui Israel și al lui Iuda“. 36  Imediat, Benaia, fiul lui Iehoiada, i-a răspuns regelui, zicând: „Amin!+ Așa să spună și Iehova, Dumnezeul domnului și regelui meu!+ 37  Așa cum Iehova a fost cu domnul și regele meu,+ tot așa să fie și cu Solomon+ și să-i întărească tronul mai mult+ decât tronul domnului meu, regele David!“ 38  Și preotul Țadoc,+ profetul Natan+ și Benaia,+ fiul lui Iehoiada, precum și cheretiții+ și peletiții,+ au coborât, l-au pus pe Solomon călare pe catârul regelui David+ și l-au dus la Ghihon.+ 39  Preotul Țadoc a luat cornul cu ulei+ din cort+ și l-a uns+ pe Solomon. Au sunat din corn și tot poporul a strigat: „Trăiască regele Solomon!“+ 40  Apoi tot poporul a urcat în urma lui. Și poporul cânta la flaut+ și se bucura nespus de mult,+ încât se crăpa pământul+ de vuietul lor. 41  Adonia și toți invitații lui au auzit vuietul tocmai când terminaseră de mâncat.+ Când Ioab a auzit sunetul cornului, a zis: „Ce înseamnă vuietul din această cetate agitată?“+ 42  În timp ce încă vorbea, iată că a venit Ionatan,+ fiul preotului Abiatar. Atunci Adonia a zis: „Intră, căci ești un bărbat viteaz și aduci vești bune“.+ 43  Dar Ionatan i-a răspuns lui Adonia, zicând: „Nicidecum! Domnul nostru, regele David, l-a făcut rege pe Solomon.+ 44  Și regele i-a trimis cu el pe preotul Țadoc, pe profetul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada, precum și pe cheretiți și pe peletiți, și ei l-au pus călare pe catârul regelui.+ 45  Preotul Țadoc și profetul Natan l-au uns rege+ la Ghihon și apoi au urcat de acolo plini de bucurie, iar cetatea este cuprinsă de agitație. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit.+ 46  Și Solomon s-a așezat pe tronul regal.+ 47  Ba mai mult, slujitorii regelui au intrat să-i facă urări de bine regelui David, zicând: «Dumnezeul tău să dea numelui lui Solomon mai multă strălucire decât numelui tău și să-i întărească tronul mai mult decât tronul tău!»+ Atunci regele s-a plecat pe patul său.+ 48  Și iată ce a zis și regele: «Binecuvântat+ să fie Iehova, Dumnezeul lui Israel, care a dat azi pe cineva să stea pe tronul meu, iar ochii mei văd lucrul acesta!»“+ 49  Toți invitații care erau cu Adonia au început să tremure, s-au ridicat și s-au dus fiecare pe drumul lui.+ 50  Și chiar și lui Adonia i-a fost frică de Solomon. Atunci s-a ridicat și s-a dus și a apucat coarnele altarului.+ 51  După un timp, Solomon a fost înștiințat, spunându-i-se: „Iată că lui Adonia i s-a făcut frică de regele Solomon și iată că a apucat coarnele altarului, zicând: «Să-mi jure mai întâi regele Solomon că nu-l va omorî cu sabia pe slujitorul său!»“ 52  Solomon a zis: „Dacă va fi un om viteaz, niciun fir de păr+ nu-i va cădea la pământ, dar, dacă se va găsi în el ceva rău,+ va trebui să moară“.+ 53  Și regele Solomon a trimis niște oameni să-l dea jos de la altar. Atunci el a intrat și s-a plecat înaintea regelui Solomon, iar Solomon i-a zis: „Du-te la casa ta!“+

Note de subsol