1 Cronici 28:1-21

28  Și David i-a strâns la Ierusalim pe toți prinții+ lui Israel, pe prinții+ triburilor, pe prinții+ grupurilor celor ce-i slujeau regelui, pe căpeteniile peste mii+ și pe căpeteniile peste sute,+ pe îngrijitorii tuturor bunurilor+ și turmelor+ regelui și ale fiilor săi,+ precum și pe demnitarii de la curte+ și pe bărbații puternici+ și pe toți ceilalți bărbați puternici și viteji.  Apoi regele David s-a ridicat în picioare și a zis: „Ascultați-mă, frații mei și poporul meu! Am dorit din inimă+ să construiesc o casă de odihnă pentru arca legământului lui Iehova și ca scăunel al picioarelor+ Dumnezeului nostru și am făcut pregătiri pentru construirea ei.+  Dar adevăratul Dumnezeu mi-a zis: «Nu vei construi o casă pentru numele meu,+ căci ești un om al războiului și ai vărsat sânge».+  Iehova, Dumnezeul lui Israel, m-a ales din toată casa tatălui meu+ ca să fiu rege+ peste Israel pe timp indefinit; căci pe Iuda l-a ales el conducător,+ iar din casa lui Iuda, casa tatălui meu,+ și dintre fiii tatălui meu,+ pe mine m-a aprobat+ el ca să mă facă rege peste tot Israelul;  și dintre toți fiii mei (căci mulți sunt fiii pe care mi i-a dat Iehova),+ pe fiul meu Solomon+ l-a ales ca să stea pe tronul+ domniei lui Iehova peste Israel.  În plus, el mi-a zis: «Fiul tău Solomon îmi va construi casa+ și curțile, fiindcă l-am ales fiu+ și eu îi voi fi tată.+  Și îi voi întări domnia+ pe timp indefinit, dacă va fi ferm hotărât să îndeplinească poruncile+ și hotărârile mele judecătorești,+ ca în ziua aceasta».  Acum, înaintea ochilor întregului Israel — congregația lui Iehova+ — și în auzul Dumnezeului nostru,+ vă spun: Aveți grijă să cercetați toate poruncile lui Iehova, Dumnezeul vostru, ca să stăpâniți țara cea bună+ și s-o lăsați moștenire fiilor voștri după voi pe timp indefinit.  Iar tu, fiul meu Solomon, cunoaște-l+ pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i+ cu o inimă întreagă+ și cu un suflet plin de bucurie;+ căci Iehova cercetează toate inimile+ și observă orice înclinație a gândurilor.+ Dacă-l vei căuta, se va lăsa găsit de tine,+ dar, dacă-l vei părăsi,+ te va respinge pentru totdeauna.+ 10  Vezi dar, fiindcă Iehova te-a ales să construiești o casă ca sanctuar. Fii curajos și acționează!“+ 11  Și David i-a dat fiului său Solomon planul de construcție+ al porticului+ și al caselor, al magaziilor,+ al camerelor de pe acoperiș,+ al camerelor interioare întunecoase și al casei capacului împăcării,+ 12  da, planul de construcție a tot ce primise prin inspirație+ pentru curțile+ casei lui Iehova, pentru toate sălile de mese+ așezate de jur împrejur, pentru tezaurele casei adevăratului Dumnezeu și pentru tezaurele lucrurilor sfințite.+ 13  Și i-a dat instrucțiuni privind grupurile+ de preoți și de leviți, privind toată munca în serviciul de la casa lui Iehova și privind toate ustensilele pentru serviciul de la casa lui Iehova. 14  A indicat greutatea aurului, a aurului pentru toate ustensilele folosite la diferite servicii, greutatea argintului pentru toate ustensilele, pentru toate ustensilele+ folosite la diferite servicii; 15  și greutatea lampadarelor+ de aur și a lămpilor lor de aur, după greutatea fiecărui lampadar și a lămpilor lui, și a lampadarelor de argint, după greutatea lampadarului și a lămpilor lui, potrivit întrebuințării fiecărui lampadar. 16  A indicat greutatea aurului pentru mesele cu pâinile așezate teanc,+ pentru fiecare masă, și a argintului pentru mesele de argint, 17  a furculițelor, a castroanelor+ și a urcioarelor de aur pur și a castroanelor mici de aur,+ după greutatea fiecărui castron mic, și a castroanelor mici de argint, după greutatea fiecărui castron mic, 18  și a aurului purificat pentru altarul tămâiei,+ după greutatea acestuia, și a reprezentării carului,+ adică a heruvimilor+ de aur care au aripile întinse și acoperă arca legământului lui Iehova. 19  „Iehova a dat perspicacitate pentru toate, da, pentru toate lucrările planului de construcție, în scris, și aceasta prin mâna lui, care era peste mine.“+ 20  Apoi David i-a zis fiului său Solomon: „Fii curajos+ și tare și acționează! Nu te teme+ și nu te îngrozi,+ căci Iehova Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine!+ El nu te va lăsa+ și nu te va părăsi până nu se va termina toată munca în serviciul de la casa lui Iehova. 21  Iată grupurile de preoți+ și de leviți+ pentru tot serviciul de la casa adevăratului Dumnezeu; și cu tine sunt, în toată munca, toți cei binevoitori+ și iscusiți pentru orice serviciu,+ precum și prinții+ și tot poporul, ca să împlinească toate cuvintele tale“.

Note de subsol