1 Cronici 23:1-32

23  David îmbătrânise+ și era sătul de zile; și el l-a făcut pe fiul său Solomon+ rege peste Israel.  Apoi i-a strâns pe toți prinții+ lui Israel, pe preoți+ și pe leviți.+  Și leviții au fost numărați de la treizeci de ani în sus;+ iar numărul lor, luați unul câte unul, bărbat după bărbat, a fost de treizeci și opt de mii.  Dintre aceștia, douăzeci și patru de mii coordonau munca în casa lui Iehova, șase mii erau supraveghetori+ și judecători;+  patru mii erau portari,+ iar patru mii îl lăudau+ pe Iehova cu instrumentele+ despre care David a spus: „Le-am făcut ca să aducem laude“.  Apoi David i-a împărțit în grupuri+ după fiii lui Levi,+ după Gherșon, Chehat și Merari.  Dintre gherșoniți: Ladan și Șimei.  Fiii lui Ladan: Iehiel,+ căpetenia, Zetam și Ioel,+ trei.  Fiii lui Șimei: Șelomot, Haziel și Haran, trei. Aceștia au fost capii caselor părintești ale lui Ladan. 10  Fiii lui Șimei: Iahat, Zina*, Ieuș și Beria. Aceștia patru au fost fiii lui Șimei. 11  Iahat a fost căpetenia, iar Zizah, al doilea. Ieuș și Beria n-au avut mulți fii, astfel că au devenit o singură casă părintească+ și un singur grup cu responsabilități. 12  Fiii lui Chehat:+ Amram, Ițehar,+ Hebron+ și Uziel,+ patru. 13  Fiii lui Amram: Aaron+ și Moise.+ Dar Aaron a fost pus deoparte+ ca să sfințească Sfânta Sfintelor,+ el și fiii lui pe timp indefinit, ca să facă să se înalțe fum de jertfă+ înaintea lui Iehova, ca să-i slujească+ și ca să binecuvânteze+ în numele său pe timp indefinit. 14  În ce-l privește pe Moise, omul adevăratului Dumnezeu,+ fiii lui au fost socotiți în continuare în tribul leviților.+ 15  Fiii lui Moise au fost Gherșom+ și Eliezer.+ 16  Fiii lui Gherșom: Șebuel*,+ căpetenia. 17  Fiii lui Eliezer: Rehabia,+ căpetenia. Eliezer n-a avut alți fii, însă fiii lui Rehabia au devenit foarte numeroși. 18  Fiii lui Ițehar:+ Șelomit,+ căpetenia. 19  Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; și Iecameam,+ al patrulea. 20  Fiii lui Uziel:+ Mica, el era căpetenia, și Ișia, al doilea. 21  Fiii lui Merari:+ Mahli și Muși.+ Fiii lui Mahli: Eleazar+ și Chiș. 22  Dar Eleazar a murit și n-a avut fii, ci numai fiice. Astfel, fiii lui Chiș, frații lor, le-au luat de soții.+ 23  Fiii lui Muși: Mahli, Eder și Ieremot,+ trei. 24  Aceștia au fost fiii lui Levi, după casele taților lor,+ adică după capii caselor lor părintești, după cei cu responsabilități în mijlocul lor, după numele lor, unul câte unul, cei ce lucrau în serviciul+ de la casa lui Iehova, de la douăzeci de ani în sus.+ 25  Căci David spusese: „Iehova, Dumnezeul lui Israel, i-a dat odihnă poporului său+ și va locui în Ierusalim pe timp indefinit.+ 26  Și leviții nu vor mai trebui să poarte tabernacolul sau vreuna dintre ustensilele pentru serviciul de acolo“.+ 27  Fiindcă, potrivit ultimelor cuvinte+ ale lui David, aceștia au fost fiii lui Levi, de la douăzeci de ani în sus. 28  De fapt, ei îi ajutau pe fiii lui Aaron+ în serviciul de la casa lui Iehova, îngrijindu-se de curți,+ de sălile de mese,+ de curățarea tuturor lucrurilor sfinte+ și de munca în serviciul de la casa adevăratului Dumnezeu, 29  de pâinile așezate teanc,+ de floarea făinii+ pentru ofranda de cereale, de lipiile+ nedospite,+ de turtele făcute pe plită,+ de aluatul frământat+ și de toate măsurile pentru greutate și pentru lungime;+ 30  și stăteau+ acolo în fiecare dimineață+ ca să-i aducă mulțumiri+ și laude+ lui Iehova și la fel, seara, 31  și ca să ajute la oferirea tuturor jertfelor arse lui Iehova în sabate,+ la lunile noi+ și în perioadele de sărbătoare,+ după număr, potrivit regulii referitoare la ele, făcând aceasta tot timpul înaintea lui Iehova. 32  Ei se îngrijeau și de păzirea+ cortului întâlnirii, de păzirea locului sfânt+ și de păzirea fiilor lui Aaron, frații lor, în serviciul de la casa lui Iehova.+

Note de subsol

„Zizah“ în vers. 11.
„Șubael“ în 24:20.