XIHONDZRO XA KU ZRINDZRA—NHLAYU YA XIDONDZRO Fevhereru 2019

Revhixta ledzri dzri ni tinhloko-mhaka leti taka dondzriwa hi 8 ka abril ku ya ka 5 ka mayu wa 2019

Hlayisa Wudumbeki Byaku!

I yini wudumbeki nakone hi nga byi tiyisisa kuyini?

Djula Wumbulwa, U Nyonxisa Yehovha

Xana Yesu na Moxe va hi bekele xikombiso lexinene xa ku kombisa wumbulwa hi ndlela yini? Hi wani mabindzru lawa ma nga kone hi ku txutxela wumbulwa namunhla?

Ha Yini Hi Kombisa Ku Tlangela?

Hi nga dondzra yini ka Yehovha, Yesu ni Musamariya lweyi a a ni nhlokono mayelanu ni ku kombisa ku tlangela?

Lizrandzru Ni Ku Lulama A Israyele Wa Khale

Xana Nawu wa Moxe wu kombisa yini hi leswi Xikwembu Nkulukumba a swi pimisaka hi lizrandzru ni wululami?

MFAMBU WA WUTOMI

Pfindla Dzra Wukriste Ledzri Ni Yentxiki Ni Zrumbuka

Tikholise hi ku dondzra hi mfambu wa wutomi wa Woodworth Mills, lweyi a tizrelaka Yehovha hi ku dumbeka hi kolomu ka 80 wa malembe.

Xana A wu Swi Tiva?

Sinagoga dzri sunguleli kwini?