XIHONDZRO XA KU ZRINDZRA—NHLAYU YA XIDONDZRO Julhu 2019

Revhixta ledzri dzri ni tinhloko-mhaka leti taka dondzriwa hi 2 ku ya ka 29 ka Setembru wa 2019

Tilulamiseli Na Ke He Swoswi Ku Langutana Ni Ku Xanisiwa

I yini leswi hi nga swi yentxaka akuva hi kuma xixixi lexi yengetelekiki?

Yana Mahlweni U Gandzrela Yehovha Nambi Loko U Tsimbisiwa

I yini leswi hi fanelaka ku swi yentxa loko mfumu wu hi tsimbisa ku gandzrela Yehovha?

“Fambani Mi Ya Yentxa Vadondzrisiwa”

Ha yini ntizro wa ku yentxa vadondzrisiwa wu li wa lisima, nakone hi yini miyanakanyu leyi pfunaka leyi hi nga yi tizrisaka akuva hi hetisisa ntizro lowu hi zrwexiwiki wone?

Ku Khumba Timbilu Ta Lava Ngeke Vakhongoti

Xana hi nga va pfunisa kuyini vhanu lava ngeke vakhongoti ku dondzrela ku zrandzra Xikwembu Nkulukumba ni ku va vadondzrisiwa va Kriste?

MFAMBU WA WUTOMI

Yehovha A Ni Tovokise Hi Ku Hindzra-Hindzra

Ntizro wa wuzrumiwa a África wu dondzrise Manfred Tonak ku lehisa mbilu, ku kala a nga tsrhami hi ku djula mintxhumu ya ku tala, ni ku txutxela matsrhamela man’wana ya ku xonga.

Xana Yesu Hakunene A Fele Mine?

Xana u sama u lwisana ni matitwela ya ku tivonela hansi? I yini lexi nga ku pfunaka ku lwisana ni matitwela lawo?