Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 NDZRIMA 12

U Nga Yentxa Yini Akuva U Va Munghanu Wa Xikwembu Nkulukumba?

U Nga Yentxa Yini Akuva U Va Munghanu Wa Xikwembu Nkulukumba?

1, 2. I vamani lava a va li van’we va vanghanu va Yehovha?

I MANI lweyi u djulaka leswaku a va munghanu waku? I mhunu lweyi u mu zrandzraka. Mhunu lweyi mi hanyisanaka. Mhunu lweyi a nga ni wumhunu ni tsrhamela ledzri ku nyonxisaka.

2 Yehovha Xikwembu Nkulukumba a hlawula vhanu va kukazri akuva va va vanghanu vakwe. Hi xikombiso, Abrahamu a a li mun’wana wa vanghanu va Yehovha. (Ezaya 41:8; Yakob 2:23) Yehovha nakambe a a zrandzra Davhida. A hlaye leswaku Davhida a a li ‘wanuna lwa nga wa mbilu yakwe’. (Amintiṛo 13:22) Muprofeta Daniyele na yene a a li ‘lwa zrandzriwaka ngopfu’ ha Yehovha.​—Daniel 9:23.

3. Ha yini Abrahamu, Davhida na Daniyele va ve vanghanu va Yehovha?

3 Xana Abrahamu, Davhida na Daniyele va yentxe yini akuva va va vanghanu va Yehovha? Yehovha a byele Abrahamu a ku: ‘U yingisetile zritu dzranga.’ (Genesis 22:18) Yehovha a yentxa wunghanu ni lava va mu yingisetaka hi moya wa ku titsrongahata. Nambi vhanu hinkwavu va tiko va nga va vanghanu vakwe. Yehovha a byele tiko dzra Israyele a ku: ‘Yingisetani zritu dzranga, kutani ndzri ta va Xikwembu Nkulukumba wenu, n’wine mi ta va tiko dzranga.’ (Yeremiya 7:23) Xileswo, loko hakunene u djula ku va munghanu wa Yehovha, u fanela ku mu yingiseta.

YEHOVHA AWA VA SIZRELELA VANGHANU VAKWE

4, 5. Xana Yehovha a sizrelela vanghanu vakwe hi ndlela yini?

4 A Bibele dzri hlaya leswaku Yehovha a djula tindlela ta ‘ku lwela lava mu dumbaka hi timbilu tavu hinkwatu’. (2 Makronika 16:9) Ka Amapsalma 32:8, Yehovha a va dumbisa leswi  vanghanu vakwe: ‘Ndzri ta ku dondzrisa, ndzri ta ku komba ndlela leyi swi ku fanelaka ku famba ha yone; ndzri ta ku mamulela na mahlu yanga ma ku lavisa.’

5 Nala lwenkulu a djula ku hi sivela ku va vanghanu va Yehovha. Kambe Yehovha a djula ku hi sizrelela. (Dondzra Amapsalma 55:22.) Swanga vanghanu va Yehovha, hi mu tizrela hi mbilu hinkwayu. Ha dumbeka ka yene nambi hi li hansi ka swiyimu swa ku kazrata. Na hine hi ni ku dumba loku fanaka ni ka muyimbeleli wa mapsalma. A tsrale leswi mayelanu na Yehovha: ‘Ndzri nga ka ndzri nga tsrekatsrekisiwi hikusa a le tlhelweni dzranga ledzra xinene.’ (Amapsalma 16:8; 63:8) Xana Sathana a dzringisa ku hi sivela ku va vanghanu va Yehovha hi ndlela yini?

XIHEHLO XA SATHANA

6. Sathana a va lumbeta yini vhanu?

6 Ka Ndzrima 11, hi dondzre leswaku Sathana a tlhontlhe Yehovha a tlhela a mu lumbeta a ku i muhembi. Nakone a hlaye leswaku Yehovha a hi munene hikusa a nga va pfumelelanga Adamu na Evha ku tihlawulela leswinene ni leswa ku biha. Ka buku dzra Yobe, a Bibele dzri hi dondzrisa leswaku Sathana a tlhela a hehla vhanu lava djulaka ku va vanghanu va Xikwembu Nkulukumba. Sathana a hlaya leswaku vone va tizrela Nkulukumba hi mhaka ya mintxhumu leyi Yene a va nyikaka yone, ku nga li hi leswi va Mu zrandzraka. Phela Sathana a tlhela a ku yene a nga hambukisa hinkwavu va tsrhika ku yingiseta Nkulukumba. A hi voneni leswi hi nga swi dondzraka ka Yobe ni ndlela leyi Yehovha a mu sizreleliki ha yone.

7, 8. a) Xana Yehovha a a titwisa kuyini ha Yobe? b) Sathana a te yini ha Yobe?

7 Xana Yobe a a li mani? A a li wanuna lwenene lweyi a hanyiki a malembeni ya 3.600 lama khalutiki. Yehovha a te a nkameni lowo a ku nge na mhunu lweyi a a fana na Yobe a misaveni. Yobe a a ni xitxhavu lexikulu ka Nkulukumba,  nakone a a nyenya leswi bihiki. (Yob 1:8) Ina, Yobe a a li munghanu lwenkulu wa Yehovha.

8 Sathana a hlaye leswaku Yobe a a tizrela Xikwembu Nkulukumba hi ku djula ku bindzrula xa kukazri. Sathana a byele Yehovha a ku: ‘A wu mu biyelelanga matlhelo hinkwawu hi pangu [kumbe fenisi, Tradução do Novo Mundo] xana, yene ni yindlu yakwe, ni mintxhumu hinkwayu leyi a nga nayu xana? U tovokisile a mintizro ya mavoko yakwe; a mintlhambi yakwe mi tali a tikweni. Swoswi hinga nalavuta voko dzraku, u khumba hinkwaswu leswi a nga naswu, a ta ku landzrula na a lavisana na wene.’​—Yob 1:10, 11.

9. Xana Yehovha a pfumelele Sathana kuva a yentxa yini?

9 Sathana a lumbete Yobe a ku a tizrela Yehovha ntsena hi leswi a djulaka ku kuma xantxhumu Kwakwe. A tlhele a hlaya leswaku a a ta swi kota ku yentxa Yobe a tsrhika ku tizrela Yehovha. Yehovha a nga swi pfumelanga leswi Sathana a nga swi hlaya. Kambe a pfumelele Sathana kuva a dzringa Yobe leswaku swi ta voneka loko a li munghanu wa Yehovha hi leswi a mu zrandzraka kumbe im-him.

SATHANA A HLASELA YOBE

10. Sathana a hlasele Yobe hi ndlela yini, nakone Yobe a yangulise kuyini?

10 Ku sungula, Sathana a yive kumbe a dlaye swihazri hinkwaswu swa Yobe. Ntsrhaku ka leswo, Sathana a dlaye malandzra ya ku tala ya Yobe. Yobe a luze hinkwaswu leswi a a li naswu. Ka nhlaselo wa wugamu, Sathana a dlaye 10 wa vana va Yobe hi xidzedze. Kambe Yobe a tame a dumbeka ka Yehovha. ‘Ku leswo hinkwaswu, a nga honanga, a nga bekanga nandzru ku Xikwembu Nkulukumba ni wutsrongo.’​—Yob 1:12-19, 22.

Yehovha a hakele Yobe hi leswi a viki munghanu wakwe wa ku dumbeka

11. a) Xana Sathana a tlhele a mu yentxa yini Yobe? b) Xana Yobe a yangulise kuyini?

11 Sathana a nga kazralanga. A tlhontlhe Nkulukumba a ku: ‘Khumba mazrambu yakwe ni nyama yakwe, a ta ku landzrula na a lavisana na wene.’ Xileswo Sathana a be Yobe hi  mavabyi lama vavisaka ngopfu. (Yob 2:5, 7) Ka khambi ledzri mfuzri, Yobe a tame a dumbeka ka Yehovha. A te: “Ni ko ni fa, ni nga ka ni nga tsrhiki ku dumbeka kwanga!”—Yob 27:5, NM.

12. Yobe a kombise leswaku Sathana a ni madzrimi hi ndlela yini?

12 Yobe a a nga swi tivi leswi Sathana a mu lumbetiki ha swone kumbe leswaku ha yini a xaniseka ngopfu. A a yanakanya leswaku i Yehovha lweyi a a mu vangela swikazratu. (Yob 6:4; 16:11-14) Nambitanu, Yobe a tame a dumbeka ka Yehovha. Lanu, a ku nge he na ku ganaganeka. Yobe a a nga tizreli Yehovha hi ku djula ku bindzrula xa kukazri. A a li munghanu wa Xikwembu Nkulukumba hikuva a a Mu zrandzra. Hinkwaswu leswi Sathana a lumbetiki Yobe ha swone, a a li madzrimi!

13. Ku dumbeka ka Yobe ku mu bindzrulele yini?

13 Nambi leswi Yobe a a nga swi tivi leswi a swi li kazri swi yentxeka a matilweni, a dumbekile ka Xikwembu Nkulukumba, a kombisa leswaku Sathana i mubihi. Yehovha a hakele Yobe hi leswi a viki munghanu wa ku dumbeka.​—Yob 42:12-17.

NDLELA LEYI SATHANA A KU LUMBETAKA HA YONE

14, 15. I yini leswi Sathana a hehlaka vhanu hinkwavu ha swone?

14 U nga kuma tindondzro ta lisima ka leswi humeleliki Yobe. Namunhla, Sathana a hi hehla hi ku hlaya leswaku hi tizrela Yehovha hi leswi hi djulaka ku pfuneka hi xa kukazri. Ka Yob 2:4, Sathana a te: ‘Hinkwaswu leswi mhunu a nga naswu a ta swi humexela a wutomi byakwe.’ Xileswo Sathana a hehla vhanu hinkwavu a ku va tizrela Yehovha hi ku djula ku pfuneka. A nga vanga Yobe ntsena. Ntsrhaku ka madzana ya malembe na Yobe a file, Sathana a a li kazri a zruka Yehovha ni ku lumbeta malandzra yakwe. Hi xikombiso, ka Amaproverbia 27:11, hi kuma leswi: ‘N’wananga, tlhazriha, u tsrhavisa mbilu yanga, ndzri ta kuma zritu ku yangula lava ndzri zrukaka.’

15 U nga hlawula ku yingiseta Yehovha u tlhela u va  munghanu Wakwe lwa dumbekaka, u kombisa leswaku Sathana i muhembi. Nambi swo sindzrisa leswaku u wa u pfuka a wuton’wini byaku akuva u va munghanu wa Yehovha, u ta va u teka xiboho lexinene ku tlula hinkwaswu! Xiboho lexo a hi xa matlangwana, hikusa Sathana a li wene u nge dumbeki ka Yehovha loko wo kumana ni swikazratu. Sathana a zama ku hi phasa leswaku hi tsrhika ku dumbeka ka Yehovha. A swi yentxisa kuyini leswo?

16. a) I tindlela tini leti Sathana a ti tizrisaka akuva a dzringisa ku hi sivela ku tizrela Yehovha? b) Xana Diyavulosi a nga dzringisa hi ndlela yini ku ku sivela hi ku kongoma ku tizrela Yehovha?

16 Sathana a tizrisa tindlela tinyingi akuva a dzringisa ku hi sivela ku va vanghanu va Xikwembu Nkulukumba. A hi hlasela swanga ‘ndzrawu leyi dzrumaka, yi djula lweyi yi nga mu daka.’ (1 Petros 5:8) Xileswo, u nga hlamale loko vanghanu vaku, maxaka, kumbe vhanu van’wana va dzringisa ku ku sivela ku dondzra Bibele ni ku yentxa leswi nga swinene. U nga ha titwa ingi hi loko wo hlaseliwa. * (Yohan 15:19, 20) Sathana a tlhela a tiyentxa ‘ntsrumi ya livaningu’. Xileswo, a nga ha dzringisa ku hi kanganyisa leswaku hi nga mu yingiseti Yehovha. (2 Ba-le-Korinte 11:14) Ndlela yimbeni leyi Sathana a yi tizrisaka akuva a hi sivela ku tizrela Yehovha i ku hi yentxa hi pimisa leswaku a hi va ntxhumu leswaku hi nga tizrela Xikwembu Nkulukumba.​—Amaproverbia 24:10.

YINGISETA MILAWU YA YEHOVHA

17. Ha yini hi yingiseta Yehovha?

17 Loko hi yingiseta Yehovha, hi ta kombisa leswaku Sathana i muhembi. I yini lexi taka hi pfuna ku yingiseta? Bibele dzri li: ‘U ta zrandzra Yehovha, Xikwembu Nkulukumba  waku, hi mbilu hinkwayu, ni hi hika dzraku hinkwadzru, ni hi ntamu waku hinkwawu.’ (Deuteronoma 6:5) Hi yingiseta Yehovha hi leswi hi mu zrandzraka. Loko lizrandzru dzrezru ha Yehovha dzri ya dzri kula, hi ya hi susumeteleka ku yentxa hinkwaswu leswi a hi kombelaka. Mupostola Yohane a tsrale leswi: ‘Hikuva a ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba hi loko hi bekisa swileleto swakwe; a swileleto swakwe a swi bindzri.’​—1 Yohan 5:3.

18, 19. a) Hi swini swin’wana leswi Yehovha a liki swi bihile? b) Hi swi tivisa kuyini leswaku Yehovha a nga hi kombeli ku yentxa leswi hi ngeke na ku swi kota?

18 Kambe hi yini mintxhumu mimbeni leyi Yehovha a liki yi hoxekile? Ku ni swikombiso swa kukazri ka bokisi ledzri liki “ Nyenya Leswi Yehovha A Swi Nyenyaka”. A ku sunguleni, u nga ha yanakanya leswaku yin’wana ya mintxhumu leyo a yi bihanga ngopfu. Kambe loko u dondzra tindzrimana ta Bibele ni ku yanakanyisisa ha tone, u ta twisisa leswaku i wutlhazri ku yingiseta milawu ya Yehovha. U ta xiya leswaku na wene u fanela ku txintxa swa kukazri a wuton’wini byaku.  Nambi leswi minkama yin’wana swi kazrataka, loko u yentxa ku txintxa koloko, u ta kuma ku zrula ni ku nyonxa hi ku va munghanu lwa dumbekaka wa Nkulukumba. (Ezaya 48:17, 18) Hi swi tivisa kuyini leswaku swa koteka ku txintxa?

19 Yehovha a nga hi kombeli ku yentxa leswi hi ngeke na ku swi kota. (Deuteronoma 30:11-14) Swanga munghanu wa ntiyiso, a hi tiva ku yampswa ku tlula hine vinyi. A tiva ku tiya ni ku tsrana kwezru. (Amapsalma 103:14) Mupostola Pawulo awa hi tiyisa a ku: “A mi se na weliwa hi ndzringo loko wu nga li lowu tolovelekiki a vhanwini. Kambe Xikwembu Nkulukumba awa dumbeka, a nge mi tsrhiki mi dzringiwa hi ndzringo lowu mi ngeke na ku wu tiyiselela, kambe loko mi dzringiwa, a ta mi nyika ndlela ya ku phondla, leswaku mi kota ku wu tiyiselela.” (1 Ba-le-Korinte 10:13, NM) Hi nga tiyiseka leswaku Yehovha minkama hinkwayu a ta hi nyika xixixi leswaku hi yentxa leswi lulamiki. A ta ku nyika ntamu lowu tlulaka lowu tolovelekiki akuva u tiyiselela swiyimu swa ku kazrata. (2 Ba-le-Korinte 4:7) A ntsrhaku ka ku vona mpfunu wa Yehovha ka swiyimu swa ku fana ni leswo, Pawulo a te: ‘Ndzri  nga yentxa hinkwaswu hi . . . lwa ndzri tiyisaka.’​—Ba-le-Filipi 4:13.

DONDZRA KU ZRANDZRA LESWI YEHOVHA A SWI ZRANDZRAKA

20. Hi wani matsrhamela lawa u fanelaka ku ma tekelela, nakone ha yini?

20 Loko hi djula ku va vanghanu va Yehovha, hi fanela ku tsrhika ku yentxa leswi Yehovha a liki swi bihile, kambe a swi heleli kolanu. (Ba-le-Roma 12:9) Vanghanu va Xikwembu Nkulukumba va zrandzra leswi yene a swi zrandzraka. Matsrhamela yavu ma kumeka ka buku dzra Amapsalma 15:1-5. (Dondzra.) Vanghanu va Yehovha va yetisa tsrhamela dzrakwe ni ku kombisa ‘lizrandzru, ni ku tsrhava, ni ku zrula, ni ku tiyisela, ni ku tsrhavelana, ni vunene, ni ku dumbeka, ni ku nabyala ni ku tikhoma’.​—Ba-le-Galatia 5:22, 23.

21. U nga dondzrisa kuyini ku kombisa matsrhamela lawa Xikwembu Nkulukumba a ma zrandzraka?

21 U nga dondzrisa kuyini ku kombisa matsrhamela lawo ya ku xonga? Swi djula u dondzra leswi Yehovha a swi zrandzraka hi ku dondzra Bibele ni ku yanakanyisisa ha dzrone nkama hinkwawu. (Ezaya 30:20, 21) Loko u yentxa leswo, lizrandzru dzraku ha Yehovha dzri ta kula, nakone loko lizrandzru ledzro dzri kula, u ta ya u djula ku mu yingiseta.

22. Hi dzrini bindzru ledzri u taka va nadzru hi ku yingiseta Yehovha?

22 Ku txintxa loku swi nga ha djulaka u ku yentxa a wuton’wini byaku, ku nga ha fanisiwa ni ku hlivila mpahla ya khale u va u yambala ya yimpswha. Bibele dzri hlaya leswaku swi djula u ‘susa mhunu wa khale’ u yambala ‘mhunu lwe mumpswha’. (Ba-le-Kolosa 3:9, 10) Nambi swi kazrata, loko hi txintxa kutani hi yingiseta Yehovha, a dumbisa ku hi nyika ‘hakelo ledzrikulu.’ (Amapsalma 19:11) Ina, hlawula ku yingiseta Yehovha u kombisa leswaku Sathana i muhembi. Tizrela Yehovha, ku nga li ku djula hakelo dzra wumundzruku kambe hi leswi u mu zrandzraka swi huma mbilwini. Kutani u ta va munghanu wa ntiyiso wa Xikwembu Nkulukumba!

^ par. 16 Leswi a swi hlayi swone leswaku lava dzringisaka ku ku sivela ku dondzra Bibele va fumiwa ha Sathana. Kambe, Sathana i ‘xikwembu xa nkama lowu’ mfuzri ‘misava hinkwayu mi tsrhami ku [yene]’. Xileswo a swi hlamalisi loko van’we va dzringisa ku hi sivela ku tizrela Yehovha.—2 Ba-le-Korinte 4:4; 1 Yohan 5:19.