Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 DONDZRO 9

Ku Djuleka Yini Leswaku Ndangu Waku Wu Nyonxa?

Ku Djuleka Yini Leswaku Ndangu Waku Wu Nyonxa?

1. Ha yini ku tekana hi nawu swi yentxa ndangu wu nyonxa?

Madzrungula lamanene ma huma ka Yehovha, Xikwembu Nkulukumba wa ku nyonxa, lweyi a djulaka leswaku mindangu yi nyonxa. (1 Timoteo 1:11) Hi yene lwa sunguliki wukati. Ku tekana hi nawu swi yentxa leswaku ndangu wu nyonxa hikusa swi nyikela mbangu wa ku tsrhamiseka wa ku wundlela kone vana. Vakriste va fanela ku yingiseta milawu ya tiko dzravu mayelanu ni ku tsralisa mutxhatu.​—Dondzra Luka 2:1, 4, 5.

Xana Xikwembu Nkulukumba a byi vonisa kuyini wukati? A djula leswaku byi va xiboho lexi nga helikiki xikazri ka wanuna ni wansati. Yehovha a djula leswaku nuna na nsati va nga mbuyeti. (Ba-Heberu 13:4) Awa ku nyenya ku dlaya wukati. (Malaki 2:16) Kambe awa va pfumelela Vakriste ku dlaya wukati va tlhela va txhata loko munghanu a yentxa wumbuye.​—Dondzra Mattheo 19:3-6, 9.

2. Xana nuna na nsati va fanela ku hanyisana hi ndlela yini?

Yehovha a tumbuluxe wanuna ni wansati akuva mun’wana ni mun’wana a yentxa ntizro wakwe a wukatini. (Genesis 2:18) Swanga nhloko ya ndangu, nuna a fanela ku zrangela ku djuleni ka swa nyama ka vandangu wakwe ni ku va dondzrisa mayelanu ni Xikwembu Nkulukumba. A fanela ku kombisa nsati lizrandzru dzra ku kala dzri nga tidjuleli swa dzrone. Nuna na nsati va fanela ku hloniphana. Leswi hinkwavu va kalaka va nga hetisekanga, ku dondzra ku dzrivalelana swi yentxa leswaku nuna na nsati va nyonxa hi wukati byavu.​—Dondzra Ba-le-Efesa 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petros 3:7.

3. U fanela ku tsruva loko wukati byaku byi nga nyonxisi?

Loko swi mi bavela a wukatini byenu, ha wubidzri mi fanela ku tikazratela ku kombana lizrandzru. (1 Ba-le-Korinte 13:4, 5)  Zritu dzra Xikwembu Nkulukumba a dzri swi hlohloteli ku heta timholova leti talaka ku humelela a wukatini hi kuva nuna na nsati va tsrhikana.​—Dondzra 1 Ba-le-Korinte 7:10-13.

4. N’wine vana, xana Xikwembu Nkulukumba a djula leswaku mi yentxa yini?

Yehovha a djula leswaku mi nyonxa. A mi nyika swilayu leswi taka mi yentxa mi nyonxa a wumpswheni byenu. A djula leswaku mi pfuneka hi wutlhazri bya vapswele venu ni hi leswi va swi hanyiki wuton’wini. (Ba-le-Kolosa 3:20) Yehovha mfuzri a djula leswaku mi nyonxa hi ku tizrela Mutumbuluxi wenu ni N’wanakwe.​—Dondzra Eklesiasta 11:9–12:1; Mattheo 19:13-15; 21:15, 16.

5. N’wine vapswele, i yini lexi nga yentxaka leswaku vanenu va kuma ku nyonxa?

I swinene ku tikazratela ku kumela vanenu swakuda, yindlu ni mpahla. (1 Timoteo 5:8) Kambe akuva vanenu va kuma ku nyonxa, ku djuleka mi tlhela mi va dondzrisa ku zrandzra Xikwembu Nkulukumba ni ku dondzra ka yene. (Ba-le-Efesa 6:4) Loko va vona xikombiso xenu xa leswaku ma mu zrandzra Xikwembu Nkulukumba, swoswo swi nga kutxetela timbilu ta vanenu swinene. Ndondzro yenu, loko yi seketeliwe Zritwini dzra Xikwembu Nkulukumba, miyanakanyu ya vanenu yi nga luleka.​—Dondzra Deuteronoma 6:4-7; Amaproverbia 22:6.

Vana va pfuneka loko mi va tiyisa nhlana mi tlhela mi va tlangela. Nakone, va djula ku tshinyiwa ni ku khatiwa. Ku dondzrisiwa koloko ku va sizrelela ka mahanyela lawa ma nga yentxaka leswaku va nga nyonxi. (Amaproverbia 22:15) Kambe, a swi djuleki ni siku ni dzrin’we ku va khata hi ndlela ya ku vavisa kumbe ya tihanyi.​—Dondzra Ba-le-Kolosa 3:21.

Timboni ta Yehovha ti humexa mabuku manyingi lawa ma tsraleliwaka ku pfuna vapswele ni vana hi ku kongoma. Mabuku lawa ma seketeliwa a Bibeleni.​—Dondzra Amapsalma 19:7, 11.