Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 DONDZRO 4

I Mani Yesu Kriste?

I Mani Yesu Kriste?

1. Xana wutomi bya Yesu byi sungulise kuyini?

I mpswini leswi swi yentxiki leswaku Yesu a tsrhindzrekeleka?​—MATTHEO 11:29; MARKA 10:13-16.

Ku hambana ni vhanu hinkwavu, Yesu a hanye a tilweni swanga ntsrumi na a nga si pswaliwa la misaveni. (Yohan 8:23) A ve xivumbiwa xa ku sungula xa Xikwembu Nkulukumba, nakone a pfunete a ku tumbuluxeni ka mintxhumu hinkwayu leyin’wana. Hi yene ntsena lwa tumbuluxiwiki hi Yehovha hi ku kongoma. Xiswoswo, hi mfanelo a vitaniwa N’wana wa Xikwembu Nkulukumba ‘lwe wa mun’we’. (Yohan 1:14) Yesu a tizre swanga Muvulavuleli wa Xikwembu Nkulukumba. Xileswo, a tlhela a vitaniwa leswaku hi yene ‘Zritu’.​—Dondzra Amaproverbia 8:22, 23, 30; Ba-le-Kolosa 1:15, 16.

2. Yesu a tele yini la misaveni?

Xikwembu Nkulukumba a zrumele N’wanakwe la misaveni hi ku zruzrisa wutomi byakwe le tilweni byi ya khuzrini dzra n’hwanyana wa muyuda lweyi afaka va ku i Mariya. Xileswo, Yesu a nga vanga na tatana wa nyama. (Luka 1:30-35) Yesu a te la misaveni (1) ku ta dondzrisa ntiyiso mayelanu na Xikwembu Nkulukumba, (2) ku ta hi bekela xikombiso xa leswaku hi nga yentxisa kuyini ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba nambi loko hi li ku kazratekeni ni (3) ku ta nyikela wutomi byakwe bya ku hetiseka swanga ‘xitizrulo’.​—Dondzra Mattheo 20:28.

3. Ha yini hi djula xitizrulo?

Xitizrulo i mali leyi yi hakeleliwaka ku ntsrhunxa mhunu a khombyeni dzra ku dlayiwa. (Eksoda 21:29, 30) Lifu ni ku duhwala a hi swone leswi Xikwembu Nkulukumba a nga va hambela swone vhanu ku sunguleni. Hi swi tivisa kuyini? Xikwembu Nkulukumba a byele mhunu wa ku sungula, ku nga Adamu, leswaku loko o yentxa leswi Bibele dzri liki i ‘xihono’, kumbe xidoho, a ta  fa. Xileswo, loko Adamu a a nga dohanga, inha a nga fanga. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Hi ku ya hi Bibele, lifu ‘dzri nhingene’ vhanwini hinkwavu hi kola ka Adamu. Xiswoswo, Adamu a tlulete vana vakwe ni vatukulu hinkwavu xidoho ni xikhatiso xa kone, ku nga lifu. Hi djula xitizrulo akuva hi ntsrhunxiwa ka xikhatiso xa lifu lexi hi siyeliwiki ha Adamu.​—Dondzra Ba-le-Roma 5:12; 6:23.

I mani lweyi a a ta hakela xitizrulo akuva a hi huluxa ku feni? Loko hi fa, ho hakela nandzru wa swidoho swezru ntsena. A ku na mhunu wa ku kala ku hetiseka lwa nga hakelelaka van’wana nandzru wa swidoho swavu.​—Dondzra Amapsalma 49:7-9.

4. Ha yini Yesu a file?

Ku hambana na hine, Yesu a a hetisekile. Xileswo, a swi nga djuli kuva a fela swidoho swakwe—phela a nga sami a doha ni kan’we. Matsrhan’wini ya swoswo, Yesu a fele swidoho swa vambeni. Xikwembu Nkulukumba a kombise lizrandzru ledzrikulu swinene ka hine vhanu hi ku zrumela N’wanakwe akuva a hi fela. Yesu na yene a kombise leswaku awa hi zrandzra hi ku yingiseta Tatana wakwe, a nyikela wutomi byakwe hi nkonta ya swidoho swezru.​—Dondzra Yohan 3:16; Ba-le-Roma 5:18, 19.

5. Xana Yesu a yentxa yini swoswi?

Loko a ha li la misaveni, Yesu a dahe timbabyi, a pfuxa vafi a tlhela a huluxa vhanu a khombyeni. Hi ndlela leyo a kombise leswi a nkameni lowu taka a taka swi yentxela vhanu hinkwavu lava yingisetaka. (Mattheo 15:30, 31; Yohan 5:28) Ntsrhaku ka loko Yesu a file, Xikwembu Nkulukumba a tlhele a mu yentxa a hanya swanga ntsrumi. (1 Petros 3:18) Kutani Yesu a tsrhame vokweni dzra xinene dzra Xikwembu Nkulukumba ku ko Yehovha a mu nyika ntamu wa ku fuma swanga Hosi ya misava hinkwayu. (Ba-Heberu 10:12, 13) Swoswi Yesu a fuma swanga Hosi le tilweni, nakone valandzreli vakwe va zrezra madzrungula lawo lamanene misaveni hinkwayu.​—Dondzra Daniel 7:13, 14; Mattheo 24:14.

Ku nga li khale, Yesu a ta tizrisa ntamu wakwe swanga Hosi ku helisa ku xaniseka hinkwaku ni lava va ku vangaka. Hinkwavu lava kombisaka lipfumelo ka Yesu hi ku mu yingiseta va ta hanya hi ku nyonxa a paradeyisini la misaveni.​—Dondzra Amapsalma 37:9-11.