Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 DONDZRO 8

Ha Yini Xikwembu Nkulukumba A Tsrhika Wubihi Ni Ku Xaniseka Swi Va Kone?

Ha Yini Xikwembu Nkulukumba A Tsrhika Wubihi Ni Ku Xaniseka Swi Va Kone?

1. Xana wubihi byi sungulise kuyini?

Xikwembu Nkulukumba a tsrhike vhanu va tifuma hi nkama wa ku leha ku dzringana kuva swi tikomba leswaku a va na ku tlhantlha swizralanganya swa vhanu

Wubihi la misaveni byi sungule loko Sathana a khanele madzrimi ya ku sungula. A ku sunguleni ka kone Sathana a a li ntsrumi ya ku hetiseka, kambe ‘a nga vanga a tsrhama xihlayelamfuzrini’, kumbe a ntiyisweni. (Yohan 8:44) A sungule ku navela ku gandzreliwa loku hi mfanelo ku lumbaka Xikwembu Nkulukumba ntsena. Sathana a hembele wansati wa ku sungula, ku nga Evha, a mu hlohlotela ku yingiseta yene matsrhan’wini ya Xikwembu Nkulukumba. Adamu a yime na Evha a ku tluleni ka nawu wa Xikwembu Nkulukumba. Leswi Adamu a nga langa swone swi tise ku xaniseka ni lifu.​—Dondzra Genesis 3:1-6, 19.

Hi ku hlohlotela Evha ku kanya nawu wa Xikwembu Nkulukumba, Sathana a a sungula wupfukeli bya ku lwisana ni wuhosi bya Xikwembu Nkulukumba, kumbe a hlaya leswaku a nga na mfanelo ya ku fuma. Wunyingi bya vhanu byi yime na Sathana ka ku yala ku fumiwa ha Xikwembu Nkulukumba. Xiswoswo, Sathana a ndzruluke ‘n’winyi [kumbe mufumi] wa misava leyi’.​—Dondzra Yohan 14:30; 1 Yohan 5:19.

2. Xana a ko va ni xihoxo ka leswi Xikwembu Nkulukumba a nga swi tumbuluxa?

Mintizro hinkwayu ya Xikwembu Nkulukumba yi hetisekile. Tintsrumi ni vhanu lava Xikwembu Nkulukumba a va tumbuluxiki a va li ni wuswikoti bya ku yingiseta Xikwembu Nkulukumba hi ku hetiseka. (Deuteronoma 32:4, 5) Xikwembu Nkulukumba a hi tumbuluxe ni ntsrhunxeko wa ku hlawula xikazri ka ku yentxa swa swinene ni ku yentxa swa ku biha. Ntsrhunxeko lowo wu hi nyika nkama wa ku kombisa leswaku ha mu zrandzra Xikwembu Nkulukumba.​—Dondzra Yakob 1:13-15; 1 Yohan 5:3.

3. Ha yini Xikwembu Nkulukumba a tsrhike ku xaniseka ku va kone ku tlhasa swoswi?

Hi nkamanyana, Yehovha a tsrhike wuhosi byakwe byi pfukeliwa. Ha yini? Ku komba leswaku a ku na minzamu  ya ku fumanana handle kwakwe yi nga kotaka ku pfuna vhanu. (Eklesiasta 7:29; 8:9) A ntsrhaku ka 6.000 wa malembe ya ku hanya ka vhanu, swi voneka hi ku khanya leswaku vafumi va misava va hlulekile ku helisa tiyimpi, wugevenga, wusomboloki, kumbe mavabyi.​—Dondzra Yeremiya 10:23; Ba-le-Roma 9:17.

Ku hambana ni mfumu wa mhunu, mfumu wa Xikwembu Nkulukumba wu pfuna lava wu yamukelaka. (Ezaya 48:17, 18) Ku nga li khale, Yehovha a ta helisa mimfumu hinkwayu ya vhanu. Vhanu lava hlawulaka ku fumiwa ha Xikwembu Nkulukumba hi vone ntsena va taka hanya la misaveni.​—Ezaya 11:9; Dondzra Daniel 2:44.

4. Ku lehisa mbilu ka Xikwembu Nkulukumba ku hi nyika nkama wa ku yentxa yini?

Sathana a te a ku na mhunu lweyi a taka tizrela Yehovha hi lizrandzru dzra ntiyiso. Xana wa swi navela ku komba leswaku leswo i madzrimi? U nga swi kota! Ku lehisa mbilu ka Xikwembu Nkulukumba ku nyika hinkwezru nkama wa ku kombisa leswaku hi yima ni mfumu wa Xikwembu Nkulukumba kumbe wa vhanu. Leswaku hi langa yini swi ta tikomba hi mahanyela yezru.​—Dondzra Yob 1:8-12; Amaproverbia 27:11.

5. Hi nga swi kombisisa kuyini leswaku hi langa kuva Xikwembu Nkulukumba a va Mufumi wezru?

Leswi hi swi hlawulaka swi komba leswaku ha swi djula kuva Xikwembu Nkulukumba a va Mufumi wezru kumbe a hi swi djuli

Hi nga kombisa leswaku hi langa kuva Xikwembu Nkulukumba a va Mufumi wezru hi ku djuletela hi tlhela hi landzrelela wukhongoti bya ntiyiso lebyi seketeliwiki Zritwini dzra Xikwembu Nkulukumba, ku nga Bibele. (Yohan 4:23) Hi nga komba leswaku a hi swi djuli ku fumiwa ha Sathana hi ku fambela kule ni politika ni tiyimpi, ku fana na Yesu.​—Dondzra Yohan 17:14.

Sathana a tizrisa ntamu wakwe ku hlohlotela mikhuva ya ku biha ni leyi vavisanaka. Loko hi fulazrela mikhuva yoleyo, swi nga yentxeka vanghanu vambeni ni maxaka va hi hleka kumbe va lwa na hine. (1 Petros 4:3, 4) Kutani swi djula hi tihlawulela. Xana hi ta titlhanganisa ni vhanu lava zrandzraka Xikwembu Nkulukumba? Xana hi ta yingiseta milawu yakwe ya wutlhazri leyi kombisaka lizrandzru? Loko hi yentxa leswo, hi kombisa leswaku Sathana a hembile loko a te a ku na mhunu lweyi a nga yingisetaka Xikwembu Nkulukumba loko a kamiwa.​—Dondzra 1 Ba-le-Korinte 6:9, 10; 15:33.

Ndlela leyi Xikwembu Nkulukumba a zrandzraka vhanu ha yone yi tiyisa leswaku wubihi ni ku xaniseka swi ta hela. Lava kombisaka leswaku va swi kholwa leswo va ta tikholisa hi wutomi lebyi nga helikiki la misaveni.​—Dondzra Yohan 3:16.