Skip to content

Skip to table of contents

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

 DONDZRO 21

Xana Betele I Yini?

Xana Betele I Yini?

Ndzrawulo ya Swifaniso, E.U.A.

Alemanha

Quénia

Colómbia

Betele i zritu dzra Xiheberu ledzri tlhamuxelaka leswaku ‘Yindlu ya Xikwembu Nkulukumba’. (Genesis 28:17, 19) Vito ledzri dzra fanela akuva dzri tlhamuxela miyaku ya Timboni ta Yehovha a misaveni hinkwayu leyi tizriseliwaka ku lulamisela ni ku seketela ntizro wa ku zrezra. Huvo Leyi Zrangelaka yi tizra a ntsindzra wa misava hinkwayu le Nova Iorque, Estados Unidos, nakone ku sukela ka mbangu wolowo yi vonelela ntizro lowu yentxiwaka ka mazrwavi lama nga matikweni manyingi. Ntlawa lowu tizraka a mbangwini lowu wu tiviwa swanga ndangu wa Betele. Swanga ndangu, va tsrhama va tlhela va tizra kun’we, va da kun’we, mfuzri va dondzra Bibele kun’we hi wumun’we.​—Amapsalma 133:1.

I mbangu wa ku hlawuleka lani swizro swa ndangu swi tizraka hi ku tinyiketela. Ka muti wun’wana ni wun’wana wa Betele, ku ni Vakriste vaxinuna ni vaxisati lava tihitaka a ku yentxeni ka ku zrandzra ka Xikwembu Nkulukumba ni ku tizrela timhaka ta Mfumu nkama hinkwawu. (Mattheo 6:33) A ku na lweyi a holeliwaka, kambe hinkwavu va nyikiwa mbangu wa ku yetlela, swakuda ni xipfuno xa malinyana akuva va hakela madixpeza yavu. Mun’wana ni mun’wana a nyikiwa ntizro, ku nga va a xikiritori, ka ku sweka kumbe ka ku dela kone. Vambeni va tizra ka ku gandlisa kumbe ka ku enkadernara mabuku, ka ku bekisa muti, ka ku hlampswa mpahla, ka ku lungisa, kumbe swin’wana.

I mbangu lowu ku yentxiwaka mintizro ya ku seketela ntizro wa ku zrezra Mfumu. Nkongometo lowukulu wa Betele i ku yentxa leswaku a xihlayelamfuzri xa Bibele xi kumeka ka vhanu va ku tala. Xibukwana lexi i xikombiso xa swone. Xi tsraliwe hansi ka wulaviseli bya Huvo Leyi Zrangelaka, xi gama xi zrumeliwa hi makomputadori ka madzana-dzana ya mintlawa ya vandzruluteli a misaveni hinkwayu, xi gandlisiwa ka mitxhini leyi tsrutsrumaka swinene ka mabetele ya ku siyana-siyana, xi va xi zrumeliwa ka mabandla ya ku tlula 110.000 wa wone. Ka mintizro hinkwayu leyi yentxiwaka, mindangu ya Betele yi nyikela nseketelo lowu djulekaka ka ntizro wa xihatla lexikulu ku tlula hinkwayu​—ku nga ntizro wa ku zrezra madzrungula lamanene.​—Marka 13:10.

  • I vamani lava tizraka a Betele, nakone hi wani malulamiselo lawa va yentxeliwaka wone?

  • Hi wini ntizro wa xihatla lowu seketeliwaka hi Betele dzrin’wana ni dzrin’wana?