Mulaviseli wa muganga kun’we ni nkatakwe a xiyavelweni xavu a França, 1957

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI Janeru 2019

Swikombiso Swa Ku Bula Hi Bibele

Swikombiso swa mabulu mayelanu ni ku va munghanu wa Xikwembu Nkulukumba.

WUKOSI BYI NGA BIBELENI

“A Ku Zrandzra Ka Hosi A Ku Yentxiwe”

A hi swi djuli ku txhuka hi godolisa vamakwezru lava titsronaka swa kukazri a wuton’wini leswaku va tizrela Yehovha.

KU HANYA SWANGA VAKRISTE

Hi Dondzrisiwe Ha Yehovha Ku Wundla Ndangu Wezru

Xana wa pfumela ku pfuniwa hi Xikwembu Nkulukumba kuva u wundla vanaku hi ndlela leyi humelelaka?

WUKOSI BYI NGA BIBELENI

A Lumbetiwe Ku Va Ntungu Ni Mupfuxi Wa Madzolonga

Zrengu dzra ku dlaya Pawulo dzri xaxisiwa hi mupswhana wakwe. Xana wudzrunguli lebyi byi hi dondzrisa yini?

WUKOSI BYI NGA BIBELENI

Pawulo A Kombela Ku Yavanyisiwa Hi Khezari A Tlhela A Zrezrela Hosi Heroda Agripa

Loko valala va hi lukela makungu ya ku biha hi ku tizrisa ‘milawu leyi ya ku ka yi nga lulamanga’, hi nga yetisela xikombiso xa Pawulo hi ndlela yini?

KU HANYA SWANGA VAKRISTE

Ntizro Wezru Wu Tsralisiwa Hi Nawu Le Quebec

Tiva leswi vamakwezru va ma lwelisiki xiswone a madzrungula lamanene a Quebec.

WUKOSI BYI NGA BIBELENI

Pawulo A Welela A Roma

Pawulo a nga zanga a tsrhika ku byela van’wana mayelanu ni lipfumelo dzrakwe nambi loko a li mubohiwa.

KU HANYA SWANGA VAKRISTE

“Pawulo A Tlangele Xikwembu Nkulukumba, A Kuma Ni Ku Tiya Mbilu”

Ka khambi ledzri taka, loko mulanguseli wa muganga ni nkatakwe va yendzrela bandla dzraku, u nga yentxa yini akuva va ta ‘khongoteliwa kun’we na n’wine’?