Skip to content

Timboni ta Yehovha

Hlawula lidzrimi Xironga

Mahanyelo Ni Vutirheli Byerhu Bya Vukriste—Xibukwana Xa Ntlhanganu

Xibukwana xa Ntlhanganu wa Mahanyelo ni Vutirheli Byerhu Bya Vukriste xi nyikela nxaxamelo wa tidondro ta Bibele ta vhiki ni vhiki ni nongonoko wa ku hlaya ka Bibele amintlhanganwini ya Timboni ta Yehovha.

 

VONA

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

MINTLHAMUXELO YA XIBUKWANA XA NTLHANGANU WA WUTOMI NI WUTIZRELI

SWILELETO