Huti le conținutoste

Mang iech vizita

Cameias te jianes mai but andai Biblia sau andal Martori le Iehovasche? Te cameia, daștis te manghes iech vizita catar iech Martoro le Iehovasco dacă pheres o formularii de mai telal.

Va avela te folosisaras che date personalo cai des-le numai caște răspunzosaras ca chi cererea de mai telal, cadea sar manghel i Politica globalo de folosire le datenghi cu caracter personal.

 

Atenționarea Coronavirus (COVID-19): Ande but zone, ci mai cheras vizite co chărea hai ci mai încăras întruniri publico. Mangas-tu te scriis vi o număro de telefon cana pheres o formularii ca iech Martoro anda chi zona te daștil te del duma tuia.