Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

Savi si i starea le mulenghi?

Savi si i starea le mulenghi?

So întâmplol-pe amența cana meras? O răspunso cai del les i Biblia anel amenghe mângâierea hai zuriarel-ame.