Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

Așunel o Del sea-l rugăciuni?

Așunel o Del sea-l rugăciuni?

O Del acharel sea-l manușen te pașion lestar prin i rugăciunea. Tha așunel, sau aprobil, vo sea-l rugăciuni?