Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

Catar avel i Biblia?

Catar avel i Biblia?

Dacă le manuș scriisarde i Biblia, sostar bușiol voi o „Cuvânto le Devlesco”? (1 Tesaloniceni 2:13) Sar dea părdal o Del pesche gânduri le manușenghe?